ERNA VIL FORANDRE NORGE: Og Høyre har selv vært gjennom en fornyelse av sin politikk. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.
ERNA VIL FORANDRE NORGE: Og Høyre har selv vært gjennom en fornyelse av sin politikk. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.Vis mer

Slik blir Ernas Norge

Nysatsingene, snuoperasjonene, kranglene. Programkomiteens forslag kan bli norsk politikk etter valget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter åtte år med rødgrønt styre, la Høyres programkomite i går fram det endelige forslaget til hvordan de vil styre Norge.

Kjernesaker Høyre har valgt fire kjernesaker: Skole, helse, vei og arbeid. Mange av målene og tiltakene til både Høyre og Arbeiderpartiet er like. Forskjellene dreier seg særlig om miksen av offentlige versus private tjenesteytere.

Ny politikk Partiet har nye satsingsområder der de vil inn og kupp velgere fra de rødgrønne. Først og fremst har de fått en sosialpolitikk.
- Vi har en mye tydeligere sosial profil, med ny politikk innen barnevern, rus, psykiatri og arbeid, sier Linda Cathrine Hofstad Helleland, stortingspolitiker og medlem av programkomitéen.

Snuoperasjoner Komitéen har snudd, endret og skapt ny politikk innen sektorer som beredskap, landbruk og kultur. Det endelige programutkastet inneholder også tydeliggjøringer. Både kommentatorer og Høyrefolk har ment at partiet har vært for utydelig. Etter å ha breiet seg ut, er det tid for å å sikte seg inn, mot valg. «Et tydeligere Høyre» var overskriften på gårsdagens pressemelding.

En rekke dissenser gir en pekepinn om hvor slagene vil stå på Høyres landsmøte.

SKOLE:
Viktigste sak er «Lærerløftet» Høyre vil gjøre lærerutdanningen til et femårig masterprogram og sikre etter- og videreutdanning. Største forskjell til Ap er at Høyre vil tillate nivådeling av elever og flere offentlig finansierte friskoler som alternativ til offentlig skole.

Programkomiteen ønsker å vrake tidligere krav om karakterer fra 5. klasse. Et stort mindretall har tatt ut dissens. Programkomiteen ønsker å gjøre sidemål valgfritt. Her er det også dissens.

HELSE:
Vektingen mellom offentlige og private tilbydere er nok en gang viktigste forskjell til de rødgrønne. Høyre utvider fra å snakke om fritt sykehusvalg til å snakke om fritt behandlingsvalg. Der Ap vektlegger eldreomsorg, velger Høyre området rus og psykiatri. Blant annet ønsker de å styrke tilbudet for rusavhengige og bygge ut et allmennpsykolog-tilbud.

SAMFERDSEL:
Både Ap og Høyre vil bygge vei og bane raskere. Høyre vil gjøre det ved hjelp av offentlig-privat samarbeid. Der Ap vil legge fram en framdriftsplan for InterCity-utbygging, vil Høyre «sikre full utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekningene». Begge vil belønne storbyer som kan dokumentere gode kollektiv-resultater, Høyre vil gjøre det uavhengig av tiltak. De vil også belønne utbygging av gang- og sykkelveier.

ARBEID:
Programkomitéen vil myke opp dagens regler for turnus og arbeidstid og innføre en nasjonal norm for antall dager sykemelding. De vil sikre bedre tilgang på arbeidsinnvandrere, blant annet fra land utenfra EØS, ved hjelp av en Green Card-lignende ordning.

ASYL/ INNVANDRING:
Meldeplikt for personer som ikke bor på mottak, og personer med avslag. Brudd på meldeplikt og andre lovbrudd skal kunne medføre forvaring. Komiteen ønsker språk- og kunnskapstest for alle som søker statsborgerskap, og gratis kjernetid for barn i barnehage — hvis foreldre går på introduksjonskurs.

BIOTEKNOLOGI:
Komitéen vil innskrenke abortloven slik at egenskaper hos fosteret ikke er selvstendig abortkriterium etter 12. uke. De sier nei til eggdonasjon. Her er det dissens. Bioteknologi vil bli heftig diskutert på landsmøtet.

BARNEVERN:
Høyre gir barnevernet mer oppmerksomhet. De vil flytte barnevernet over fra stat til kommune, pengene skal flyttes etter. Programkomiteen ønsker egne familiedomstoler og vil at barnevernet skal kunne gripe inn i familier tidligere. Dette kan det bli diskusjon om på landsmøtet.

JUSTIS: Kapitlet om beredskap er i stor grad nytt. Høyre vil vurdere strengere straffer for terror, massedrap og forbrytelser mot menneskeheten. Et flertall vil ikke at norsk politi skal bære våpen, men programkomiteens leder, Bent Høie, er uenig. Diskusjonen om bevæpning i politiet er ventet å bli heftig.

SKATT: Det er mindre fokus på skatt. Høyre ville tidligere fjerne formuesskatten, nå vil de trappe den ned. Alt om fjerning av dokumentavgiften, er borte. Komiteen vil styrke BSU-ordningen.

OLJE: Partiet har fått kritikk i egne rekker for å være for utydelige om oljeboring. Nå skriver komiteen at de vil åpne for petroleumsvirksomhet i såkalt lovende områder utenfor Nord-Norge, og konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja med sikte på åpning.

LANDBRUK:
En landbrukspolitikk er utviklet. Bent Høie mener den er landbruksvennlig. Programkomiteen vil fjerne ekstrastøtten som økologisk landbruk får, og gi lik støtte som til konvensjonelt landbruk.
- Vi må vekk fra målet om ti prosent økomat hvis vi skal øke matproduksjonen. Jeg er ikke opptatt av økomat. Jeg mener den skaper et inntrykk av at den andre maten ikke er bærekraftig, sier Bent Høie.

FAMILIE:
Fri fordeling av permisjon mellom mor og far. Kontantstøtte etter dagens satser, utvidet til toåringer, men overført til kommunene. Et mindretall mener at dersom ordningen skal overføres til kommunene, må den være valgfri å innføre.

ENERGI:
Flertallet vil beholde offentlig eierskap til vannkrafta. Et mindretall mener at private aktører skal kunne eie. Her har Høyre kommet til enighet med Venstre, KrF og Frp.

PRESSESTØTTE:
Høyre har snudd og vil beholde NRK-lisensen. Siste programutkast sier at Høyre vil gi digitale medier og papirpublikasjoner lik moms. All som før har stått om fjerning av pressestøtten er borte.

RELIGION:
Flertallet vil frata kirken vigselsretten og gjøre ekteskapsinngåelsen til en statlig administrert ordning, der man selv kan velge seremoniform. Et stort mindretall er uenige. Komitéen sier ja til religiøse symboler i det offentlige rom.

FORSVAR:
De vil øke bevilgningene til forsvaret. Et mindretall vil utvide verneplikten til å gjelde begge kjønn.

REGULERING:
De vil forenkle ved å fjerne statlige plan- og byggebestemmelser, antall innsigelsesinstanser og Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak. De vil også fjerne noen av byggekravene til bolig.