FATTIGKAMPFinansminister Kristin Halvorsen og regjeringen varsler satsing på kamp mot fattigdom. Foto: Erlend Aas / SCANPIX
FATTIGKAMPFinansminister Kristin Halvorsen og regjeringen varsler satsing på kamp mot fattigdom. Foto: Erlend Aas / SCANPIXVis mer

Slik blir kampen mot fattigdom

De rødgrønne presenterer regjeringserklæringen nå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||Den rødgrønne regjeringen vil ikke lenger «avskaffe fattigdom» slik det het i den forrige Soria Moria-erklæringen, men SV-leder Kristin Halvorsen sier at Norge må bli et land uten fattigdom.

— Det er en stor utfordring. Men det er det eneste anstendige målet man kan ha i et rikt land som Norge, sa Halvorsen da Soria Moria 2 ble presentert.
Nå vil regjeringen blant annet:
• øke innsatsen mot fattigdom
• forsterke en målrettet innsats for at flest mulig kan leve av arbeidsinntekt

• legge fram for Stortinget tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt legge fram tiltak som kan redusere fattigdom blant barn.

• styrke bostøtten.

• arbeide for å avskaffe bostedsløshet ved å skaffe flere kommunalt disponerte utleieboliger, boliger med oppfølgingstjeneste og ikke- kommersielle utleieboliger

• at de som kommer ut av rus og psykiatri institusjoner eller fengsel skal tilbys et egnet varig boligtilbud

• gi flere leiere i kommunale boliger mulighet til å kjøpe boligen

• vurdere en leieprisindeks som gjør det mulig for leietakere og utleiere å finne gjengs leiepris

Russatsing
Regjeringen varsler også en spesiell satsing overfor de rusmisbrukere. Blant annet vil de:
• at rusavhengige skal få innfridd sine pasientrettigheter og sikres rett til behandling på riktig nivå og til rett tid ut fra en individuell vurdering

• vurdere etablering av rusakutt i de større byene

• overvåke situasjonen med overdose- og rusrelaterte dødsfall og skaffe mer kunnskap om årsak til slike dødsfall med sikte på å forbedre overlevelsesprognosen for rusavhengige

• at personer med både rusavhengighet og psykiske problemer får et bedre og mer samordnet tilbud

• gi bedre oppfølging til pårørende til rusavhengige, herunder støtte til pårørende sentre

• ha flere rusmestringsenheter i fengslene, rusbehandling ved løslatelse og mer soning i institusjon.