Slik blir livet bak murene

Per og Veronica Orderud har søkt om å få sone sammen i Skien fengsel. Men livet bak murene blir ikke som for andre ektepar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag får ekteparet, sammen med Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød, utmålt sine straffer. De blir lange, og det er ikke utenkelig at alle fire vil få 21 års fengsel.

Ekteparet ønsker å sone sin tid sammen. Veronicas advokat Heidi Ysen varslet onsdag at hun sendte søknad om felles soning for ekteparet i Skien kretsfengsel. Ektepar har tidligere fått innvilget dette. Bergen fengsel er et annet sted der kvinner og menn kan sone sammen.

Ikke klemming

Selv om de får sone sammen, vil de være på forskjellige avdelinger, men de kan ha kontakt gjennom arbeid eller skole, eller i luftegården.

Norske fengsler

 • Fengslene sorterer under Justisdepartementets kriminalomsorg.
 • Kriminalomsorgen har seks regioner. Det finnes 42 rene fengsler i Norge.
 • Kriminalomsorgen hadde i år 2000 et budsjett på 1,5 milliarder.
 • Totalt antall innsatte i løpet av 2000 var 13130.
 • 10943 personer ble satt inn i fengsel i løpet av 2000.
 • Ved utgangen av året 2000 ventet 1588 på innsettelse.
 • 831 av de nyinnsatte var kvinner (8%). 10112 var menn.
 • 471 av kvinnene ble satt inn til domssoning og 258 til varetekt. Av mennene ble 5981 satt inn til domssoning og 3369 til varetekt.
 • 12 menn og 2 kvinner ble satt inn på sikring i 2000.
 • 746 menn og 100 kvinner ble satt inn for bøtesoning.
 • I år 2000 var det 3 rømninger fra norske fengselsanstalter.

Kilder: Skien fengsel, Kriminalomsorgen, Justisdepartementet

Men fengselet tillater ingen tettere kontakt:

- Dersom de begge skulle komme til Skien fengsel, vil de ha muligheten til å se hverandre på samme måte som andre innsatte ser hverandre. Men det er ikke snakk om ekteskapelig kontakt. Ikke klemming, kyssing eller leiing i hånda. Det skal foregår på et anstendig nivå, sier Karl Gustav Knudsen, daglig leder ved Skien fengsel.

4500 dager

Ekteparet ble pågrepet 14. juni 1999, og ble løslatt fra varetekt 29. november samme år. Deretter ble de fengslet på nytt etter dommen i Nes herredsrett 22. juni 2001. Til sammen har ekteparet sittet 457 dager i fengsel så langt. Dette vil bli trukket fra fengselsstraffen som blir idømt i dag.

Dersom de to blir dømt til 21 års fengsel, kan de vente seg minst 4500 dager til i fengsel, selv om de blir prøveløslatt ved tidligst mulige tidspunkt.

Første permisjon ligger omtrent 1400 dager fram i tid.

Fengselet er opptatt av å aktivisere de innsatte, og fylle livene deres med mening. Derfor finnes det mulighet for at innsatte kan søke seg til andre fengsler med samme sikkerhetsgrad, for å unngå at de går trøtte av miljøet.

CELLEN: Klikk <a href="http://www.dagbladet.no/nyheter/2002/04/05/322815.html">her</a> for større bilde.