ØKTE PRISER: Forrige uke ble det enigehet om årets landbruksoppgjør. I år vil vi 250 millioner kroner hentes inn fra økte forbrukerpriser. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
ØKTE PRISER: Forrige uke ble det enigehet om årets landbruksoppgjør. I år vil vi 250 millioner kroner hentes inn fra økte forbrukerpriser. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.Vis mer

Slik blir lommeboka påvirket av årets landbruksoppgjør

Landbruksoppgjøret skal være «moderat for forbrukeren». Men Dagbladet kan i dag vise hvordan prisen på melk, kjøtt og mel vil gå kraftig opp i pris.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Forrige uke ble partene enige om årets landbruksoppgjør. Ifølge mat- og landbruksminister Lars Peder Brekk vil oppgjøret føre til en liten prisvekst for forbrukerne, bare om lag 0,7 prosent.

Men det er bare totalvirkningen, for enkelte matvarer som melk, brød, og kjøtt vil øke kraftig i pris, viser tall Dagbladet har innhentet fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Pris på melk vil passere 15 kroner, egg og svinekjøtt vil koste to kroner mer per kilo, og hvetemel kan bli nesten én krone dyrere per kilo.

SLIK GÅR MELKA OPP I PRIS: Denne grafikken viser hvordan landbruksoppgjøret påvirker melkeprisen. Ut ifra disse beregningene vil melkeprisen gå opp litt over seks prosent, og koste over 15 kroner. PS: I dagens utgave av Dagbladet ble grafikk med feil tall tatt i bruk. Melkeprisen vil etter NILFs utregninger gå opp til 15,32, og ikke 15,64.
SLIK GÅR MELKA OPP I PRIS: Denne grafikken viser hvordan landbruksoppgjøret påvirker melkeprisen. Ut ifra disse beregningene vil melkeprisen gå opp litt over seks prosent, og koste over 15 kroner. PS: I dagens utgave av Dagbladet ble grafikk med feil tall tatt i bruk. Melkeprisen vil etter NILFs utregninger gå opp til 15,32, og ikke 15,64. Vis mer

- Totalvirkningen blir ganske moderat. Men det vil trolig bli betydlig økning på enkeltprodukter, som vil ramme folk ulikt. En næring som ser ut til å rammes av det nye oppgjøret, er bakerindustrien. I tillegg øker gjerne både momsbeløp og påslagene i industri og handel noe, når råvareprisene øker, sier Ivar Pettersen, direktør ved NILF.

- Ikke send regninga til forbruker - Med Matvareutvalgets innstilling ferskt i hodet, hvor minister Brekk sa at maten er for dyr, så er det rart at samme minister nå går inn for økte matprisen. Regningen burde gått over statsbudsjettet, og ikke sendes til forbrukerne, sier direktør i HSH, Thomas Angell.

 Han synes dette er en svært lite offensiv politikk:

- Når basisvarer som kjøtt og melk blir dyrere, gir det grensehandel et nytt løft. Importvernet bygges gradvis ned, og konkurransen i matmarkedet blir skjerpet, men vi gjør dessverre ingenting for å forbedre norsk matvareproduksjon på konkurranse, sier Angell.

LITEN EFFEKT: Mat- og landbruksminister, Lars Peder Brekk, har sagt at årets landbruksoppgjør vil gi en liten prisvekst til forbrukerne, men ifølge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, vil prisene stige kraftig på noen basisvarer.
FOTO: SVEINUNG U. YSTAD, Dagbladet
LITEN EFFEKT: Mat- og landbruksminister, Lars Peder Brekk, har sagt at årets landbruksoppgjør vil gi en liten prisvekst til forbrukerne, men ifølge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, vil prisene stige kraftig på noen basisvarer. FOTO: SVEINUNG U. YSTAD, Dagbladet Vis mer

I avtalen som partene ble enige om 16. mai, vil målprisene øke med 580 millioner kroner fra 1. juli 2011, og med ytterligere 280 millioner kroner fra 1. januar 2012.  Av dette vil 250 millioner kroner slå ut i økte forbrukerpriser.

Slik påvirker landbruksoppgjøret prisene:
•Melk
- Hvis prisøkningen tas ut på drikkemelk, som jeg tror er mest sannsynlig, kan det føre til en økning på over seks prosent på konsumprisen. Når prisen på melk går opp fra bonden, tilsier erfaring at industri og handel vil øke påslagene noe. Når råvareprisen øker, koster det ofte noe mer å bearbeide og distribuere.  

Som grafikken ovenfor viser, så vil landbruksoppgjøret gi melkebønder 19 øre mer i prisøkning på melk. Denne økningen forplanter seg videre til produsentene, og dernest til kjøpmennene, og til slutt en økning av momsbeløpet.  

• Egg - 2-3 kroner opp pr. kilo
Ifølge NILF kan forbruker regne med minst en økning på to kroner per kilo egg. Idag får en bonde omlag 14 kroner per kilo, og etter dagens oppgjør skal en bonde få 1,66 kroner mer per kilo.  

- Hvis dermiot eggpakkeri og butikk skal ha samme påslag i prosent etter prisøkningen til bonde, kan vi forvente en prisøkning på ca. 12 prosent eller trolig over tre kroner pr kilo egg i butikken, sier Pettersen.  

•Svinekjøtt - 2 kroner opp pr. kilo
Her anslår NILF at prisøkningen for bonden vil være på 7,5 prosent. Hvilke produkter prisøkninga tas ut på, er usikkert.

- Sannsynligvis vil det ikke tas ut på alle produktene. På enkelte vil det tas ut mer enn 7,5 prosent, på andre mindre. Forbrukerne må antagelig regne med ihvertfall 2 kroner per kilo svinekjøtt i snitt, og at man setter opp prisen der konsumenten og importkonkurransen kan tåle mest prisøkning, forklarer Pettersen.  

Nortura, Norges største aktør innen kjøtt og egg, bekrefter overfor Dagbladet at prisen skal opp fra 1. juli:

- Men hvilke produkter og hvilken størrelse er for tidlig å si noe om, sier Nina Sundquist, kommunikasjonsdirektør i Nortura.  

•Potet: opp mellom 30-50 øre per kilo
 Bonden vil få 28 øre mer per kilo. Med moderate endringer i påslag til industri og handel, anslår Ivar Pettersen at potetprisen til forbruker vil gå opp mellom 30-50 øre per kilo.  

ENKELTVARER BLIR DYRERE: Direktør ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Ivar Pettersen, sier at totalvirkningen av landbruksoppgjøret blir moderat - men, enkeltvarer vil bli dyrere. Foto: Morten Holm / Scanpix
ENKELTVARER BLIR DYRERE: Direktør ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Ivar Pettersen, sier at totalvirkningen av landbruksoppgjøret blir moderat - men, enkeltvarer vil bli dyrere. Foto: Morten Holm / Scanpix Vis mer

•Hvetemel: - opp mellom 35-70 øre per kilo
Prisen til bonden som leverer mel til produsent skal opp med anslagsvis 20 øre per kilo mel.  

- Men, nå har staten også fjernet tilskuddet til matkorn. Dette har vært brukt til å holde melprisene nede, og det har vært viktig for bakere å kunne kjøpe mel litt rimeligere. Uten dette vil jordbruksavtalen, med økt momsbeløp og noe mellom faste kronepåslag og konstante prosentavanser, antagelig føre til en prisøkning på mel og bakervarer på mellom 35-70 øre per kilo mel, sier Pettersen.

Prisen på mel til industrien vil også trolig øke med minst 30 øre, som kan være en vesentlig byrde for bakeriene. Hvor mye prisen på brød øker, avhenger av importkonkuransen og tilpasningen i påslagene i dagligvarehandelen, forklarer han.

FORHANDLERNE: Norges Bondelag ved leder Nils T. Bjørke (i midten) og Norsk Bonde- og Småbrukerlag ved leder Merete Furuberg overleverer sitt krav i årets jordbruksforhandlinger til statens forhandlingsleder Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet for to uker siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
FORHANDLERNE: Norges Bondelag ved leder Nils T. Bjørke (i midten) og Norsk Bonde- og Småbrukerlag ved leder Merete Furuberg overleverer sitt krav i årets jordbruksforhandlinger til statens forhandlingsleder Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet for to uker siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix Vis mer