Slik blir Normans nye super-departement

Mer profesjonell, bedre som arbeidsgiver og et forbilde for de andre departementene i moderniseringsprosessen. Det er hovedingrediensene i Victor Normans nye Arbeids- og administrasjonsdepartement - kraftig krydret med konkurranseutsetting.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Målsettingen med omorganiseringen er å profesjonalisere departementet til å bli et rent servicedepartement, som skal styre moderniseringen av statsforvaltningen. Det er ikke meningen at selve departementet skal vokse i størrelse (i dag arbeider rundt 400 mennesker i den sentrale administrasjonen), men det skal legge under seg flere statlige etater og tilsyn. Dette vil innebære at enkelte avdelinger vil komme styrket ut av omorganiseringen, mens andre vil bli svekket. Større grad av konkurranseutsetting ligger til grunn, og fører til at tjenesteproduksjonen skilles ut.

Departementet, som i et internt notat kalles Service- og moderniseringsdepartementet, vil bli inndelt i fire avdelinger:

Statsforvaltningsavdelingen

Her vil blant annet Statsbygg, Statskonsult og Statsforvaltningstjenesten inngå. Avdelingen skal ha ansvar for departementenes fellestjenester. Flere bestillerfunksjoner vil bli flyttet inn i departementet. Denne avdelingen vil bli kraftig styrket som følge av at både underliggende etater blir innlemmet, men også som følge av flere oppgaver. Blant annet vil avdelingen bistå andre departementer i anskaffelse av lokaler, den skal være rådgivende og hjelpe til med utviklingen av andre departementer. Også den regionale statsforvaltningen - fylkesmannskontorene - vil inngå i avdelingens område.

Personalutviklingsavdelingen

Denne får arbeidsgiveransvar, og ansvar for personalutvikling og oppfølging av statens ansatte. Statens arbeidsgiverrolle vil bli et tungt område her - ifølge Norman er det et mål å gjøre staten bevisst på sin rolle som arbeidsgiver, og utvikle sine ansatte i tråd med de menneskelige ressurser den enkelte har. Lederutvikling og organisasjonsutvikling i staten faller dermed også inn under denne avdelingen.

Tilsynsavdelingen

Her vil blant annet dagens Konkurransetilsyn bli en del, foruten Datatilsynet, Arbeidstilsynet, Jernbanetilsynet, Luftfartstilsynet, Sjøfartstilsynet, Transporttilsynet, deler av Direktorat for brann- og eksplosjonsvern og Oljedirektoratets tilsynsdel. Hvilke andre statlige tilsyn som endelig blir innlemmet, vil bli avgjort etter en gjennomgang av disse. Denne etaten vil bli svært omfattende.

Arbeidslivsavdelingen

Denne vil ta for seg arbeidsmarked og arbeidsmiljø. Her vil også Aetat inngå. Blant avdelingens andre oppgaver finner vi kontakt med partene i arbeidslivet i forbindelse med lønnsoppgjøret. Avdelingen vil ha oppfølgerfunksjon på inntektsoppgjøret.

Omstillingsprosessen skal være gjennomført innen utgangen av 2002, men kan ta lenger tid der det kreves eget stortingsvedtak for at etater skal kunne innlemmes. Dette er tilfelle blant annet for Statsbygg.

FIRE AVDELINGER: Departementet, som i et internt notat kalles Service- og moderniseringsdepartementet, vil bli inndelt i fire avdelinger.