Slik blir skolen bedre

Mer data, valgfag, prosjekt og gruppearbeid er oppskriften for å gjøre skolen bedre, mener elevene. Fire av ti elever vil teste læreren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den store elevundersøkelsen, som MMI har gjennomført for Dagbladet, viser at elevene legger mer vekt på skolens innhold enn det politikerne hittil har demonstrert i valgkampen.

Verken høyere lønn til lærerne eller færre elever i klassen er tiltak som elevene mener høyner nivået.

To av ti kan likevel tenke seg at skolen blir bedre om lærerne får et lønnspåslag, mens bare en av ti mener kvaliteten blir høyere om elevtallet i klassen går ned. Svært få tror også at strengere ordensregler, flere prøver, eksamener og karakterer gjør skolen bedre.

Testing av lærere, derimot, er overraskende mange positive til.

Overvåking

- Jeg skjønner godt at så mange vil teste læreren. Lærerne trenger tilbakemelding på hvordan undervisningen fungerer, sier SV-leder Kristin Halvorsen. Hun synes derimot ikke at utenforstående skal undersøke om skolen og lærerne fungerer.

- Overvåkingen bør skje ved den enkelte skole. Helst ved at rektor plukker ut andre lærere til oppgaven. På moderne arbeidsplasser må en finne seg i en viss form for kontroll, mener Halvorsen.

- Vi har mast om testing av lærerne i alle år, sier Frp-formann Carl I Hagen. Frp vil ha et utenforstående skoletilsyn som skal sikre kvaliteten.

- Det er meningsløst at det ikke er etablert noe effektivt system i dag, sier Hagen.

Inspektører

Bare en av ti tror at skoleinspektører utenfra vil øke kvaliteten.

- Jeg er ikke sikker på hvor godt de har tenkt gjennom saken. Om vi ikke trenger inspektører, så er jeg i hvert fall overbevist om at det er behov for en ekstern vurdering, sier førsteamanuensis Alfred Oftedal Telhaug ved Pedagogisk institutt ved NTNU.

Han mener lærerne må finne seg i at det kommer folk utenfra og undersøker hvilke resultater som blir oppnådd.

- Jeg betrakter det ikke som ufint. Også en lærer trenger et overvåkende blikk. Tillit får han eller hun bare ved å gjøre en god jobb, sier Oftedal Telhaug.

Testing av lærerne har størst oppslutning blant tiendeklassingene. De som ivrer mest for slik testing, trives dårligst på skolen.

Skoletrøtte

- De eldste elevene er nok mer interessert i å sette læreren under press. Når skoletrøttheten melder seg, blir holdningen mer negativ. Vi må spørre oss om ungdomsskolen er mindre tilpasset det virkelige livet enn barneskolen er, mener Telhaug.

Undersøkelsen viser at elevene vil ha større valgmuligheter og mer prosjektarbeid.

- Elevene ønsker seg opplagt en skole hvor de kan være mer aktive selv, og ikke bare ta imot lærdom fra autoriteter. Det er et meget berettiget krav, sier førsteamanuensisen.

Regissør

- Vi er i ei ny tid. Ungdommene må få stake ut sin egen vei. Bli regissører i sitt eget liv, sier Oftedal Telhaug.

Han er ikke overrasket over at elevene ikke er opptatt av å senke elevtallet i klassen.

- Elevene synes nok det er ok å være flere sammen. Forskning har heller ikke vist at lavere elevtall betyr noe for læringsresultatene. Det er samspillet mellom lærer og elev som er viktigst, sier han.