Slik blir vårt nye politi

Utvalg foreslår drastiske endringer.

NY ORGANISERING:  Norsk politi står foran en omfattende omorganisering. Trolig blir det politidistriktene kuttet fra 27 til seks store distrikt. Altnerativet kan være fylkesvise politidistrikt.  Foto: Gunnar Lier
NY ORGANISERING: Norsk politi står foran en omfattende omorganisering. Trolig blir det politidistriktene kuttet fra 27 til seks store distrikt. Altnerativet kan være fylkesvise politidistrikt. Foto: Gunnar LierVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk politi ble i nesten 20 år styrt av Ingelin Killengreen (65). Hun var ekspedisjonssjef i politiavdelingen, departementsråd, politimester i Oslo og politidirektør. Nå tyder alt på at svært lite av det Killengreen bygget opp blir værende.
Utvalget som på oppdrag av justisminister Grete Faremo har analysert og gransket organiseringen av politiet, kommer etter det Dagbladet erfarer til å foreslå drastiske endringer for norsk politi.

Under Killengreen ble antall politikammer redusert i 2002 fra 54 til 27 politidistrikt.

Politianalysen som ledes av kontreadmiral Arne Røksund - og hvor politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Bendicte Bjørnland er med - vil etter det Dagbladet får opplyst foreslå en fullstendig ny organisering av politiet.

Seks politidistrikt Politianalyse-utvalget skal ha vurdert fire forskjellige organisasjonsmodeller. Det ene forslaget er å la politidistriktene bestå som i dag. Det er trolig helt uaktuelt. Et annet forslag er å omorganisere dagens 27 politidistrikt til distrikt som følger fylkesgrensene.

POLITI-ANALYSE:  Statsråd Grete Faremo får overlevert innstillingen fra gruppa som har vurdert norsk politi i neste uke- trolig onsdag 19. juni. J Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
POLITI-ANALYSE: Statsråd Grete Faremo får overlevert innstillingen fra gruppa som har vurdert norsk politi i neste uke- trolig onsdag 19. juni. J Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet. Vis mer

Flere kilder understreker overfor Dagbladet at det er lite trolig med en av de to modellene. Det er mer sannsynlig at Røksund, Humlegård og Bjørnland vil foreslå for justisminister Grete Faremo at politiet organiseres i seks distrikt.

Seks politimestere som styrer følgende områder: Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Stor-Oslo.

Samtidig med at politidistriktene omgjøres til store bærekraftige enheter, vil antall operasjonssentraler bli kuttet til en sentral i hvert distrikt. Noe som igjen fører til store og ressurssterke operasjonssentraler som vil være i stand til å håndtere alt fra terroraksjoner til daglige mer trivielle hendelser.

LEDER:  Kontreadmiral og departementsråd Arne Røksund leder utvalget som vurderer organiseringen av norsk politi.
Foto: Aleksander Andersen / Scanpix
LEDER: Kontreadmiral og departementsråd Arne Røksund leder utvalget som vurderer organiseringen av norsk politi. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix Vis mer

Personer med innsikt i arbeidet til analyse-utvalget understreker overfor Dagbladet at en slik ordning kan være problematisk å innføre i Norge. Sterke geografiske og politiske interesser kan forsøke å stoppe en slik nyorganisering. Derfor utelukkes heller ikke en ordning med 10 til 12 politidistrikt. Samtidig blir det overfor Dagbladet påpekt at en organisering med seks effektive politidistrikt trolig vil være den mest effektive og økonomisk smarteste.

Særorganene Det hersker stor spenning til hva medlemmene i politi-analysen ønsker å gjøre med særorganene i politiet - Utrykningspolitiet (UP), Kriminalpolitisentralen (Kripos), Økokrim, Politiets utlendingsenhet (PU), Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), Nasjonalt ID-senter (NID) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det er ventet at disse særorganene vil bestå. Men spørsmålet er om det er behov for store organisasjoner som Kripos, Økokrim og UP når politidistriktene omorganiseres til enheter som vil ha kunnskap og styrke til selv å etterforske vanskelige drapssaker, kompliserte økonomiske forbrytelser og selv kunne administrere lovbrudd på veiene.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har selv bakgrunn fra UP og Kripos, og blir oppfattet som en forkjemper for å styrke de to særorganene.

PST-SJEF:  Benedicte Bjørnland, sjef PST, deltar i utvalget som vurderer norsk politi. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
PST-SJEF: Benedicte Bjørnland, sjef PST, deltar i utvalget som vurderer norsk politi. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer

Ansatte i politiet med kjennskap til arbeidet til analyse-utvalget legger ikke skjul på at de er spent på hva Arne Røksund og resten av utvalget (Frede Hermansen, Ellen Seip, Odd Reidar Humlegård, Svein Ragnar Kristensen, Anne Lise Fimreite, Benedicte Bjørnland og Monica Hansen Nylund) vil foreslå når det gjelder særorganene.

Usikker framtid Statsråd Grete Faremo får trolig får en konklusjon fra utvalget til departementsråd og kontreadmiral Arne Røksund som er overensstemmelse med hva hun selv tenker om norsk politi. Men det er på ingen måte sikkert at det utvalget foreslår kommer til å bli iverksatt.

Det er bare tre måneder til valget. Hvis det blir en borgerlig regjering, er det høyst usannsynlig at en ny justisminister fra enten Høyre eller Fremskrittspartiet ønsker å bygge framtiden til norsk politi på en utredning bestilt fra en Arbeiderparti-minister.

Det er heller ikke åpenbart at det vil være flertall internt i den rød-grønne-koalisjonen for en total omorganisering av norsk politi.

- Mer robust politi Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF), er spent på hva Politianalysen konkluderer med i NOU-en (Norges offentlige utredninger) som er ventet lagt fram onsdag 19. juni.

POLITIDIREKTØR:  Odd Reidar Humlegård, politidirektør, vil i åra som kommer lede et nyorganisert politi.
Foto: Jørn H. Moen / Dagbladet
POLITIDIREKTØR: Odd Reidar Humlegård, politidirektør, vil i åra som kommer lede et nyorganisert politi. Foto: Jørn H. Moen / Dagbladet Vis mer

- For oss som er ansatt i politiet er fokus at vi må få et politi som er langt bedre forankret i lokalmiljøet, og at vi får en bedre hverdagsberedskap. Vi ønsker et politi hvor vi rekrutterer og beholder gode medarbeidere. Vi ønsker et best mulig og en mer robust politistyrke, sier Sigve Bolstad til Dagbladet.

- MER ROBUST POLITI:  Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, ønsker et mer robust politi. Nina Hansen / Dagbladet
- MER ROBUST POLITI: Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, ønsker et mer robust politi. Nina Hansen / Dagbladet Vis mer