Slik er Arbeiderpartiets nye innvandringspolitikk

Det var aldri meningen at millioner av mennesker skulle forflyttes fra en verdensdel til en annen, sier partiets innvandringsgeneral.

JERN-MASUD: Masud Gharahkhani får denne helga Arbeiderpartiet med på å sende asylsøkere til tredjeland og bare gi asyl på individuelt grunnlag. Målet er at ingen flyktninger tar den livsfarlige sjøveien over Middelhavet , og sikre kontroll over innvandringen til Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
JERN-MASUD: Masud Gharahkhani får denne helga Arbeiderpartiet med på å sende asylsøkere til tredjeland og bare gi asyl på individuelt grunnlag. Målet er at ingen flyktninger tar den livsfarlige sjøveien over Middelhavet , og sikre kontroll over innvandringen til Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB ScanpixVis mer

Siden flyktningkrisen i 2015 har over 15.000 desperate mennesker på flukt druknet i Middelhavet. I samme perioden har hundretusenvis av flyktninger kommet til Europa og søkt asyl, mens leirene i flyktningenes nærområder både er underfinansiert og overbefolket.

Det er bakteppet for at Arbeiderpartiet lørdag morgen - etter all sannsynlighet - vedtar en total omlegging av innvandrings- og integreringspolitikken. Målet er å stanse «dødsveien» over Middelhavet og at de som får opphold i Norge har kommet gjennom FNs flyktningsystem.

- Dagens asylpolitikk er inhuman, urettferdig og ikke bærekraftig. Og den forutsetter som oftest dødsveien over Middelhavet, sier Masud Gharahkhani til Dagbladet.

Ingen kollektiv beskyttelse

Gharahkhani har ledet utvalget og er innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. I utvalget har også tidligere AUF-leder Mani Hussaini, statsviter og samfunnsdebattant Sylo Taraku, selvutnevnt «godhetstyrann» Lotte Grepp Knutsen og Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam.

Til tross for stort spenn i utvalget står de samlet bak de radikale forslagene. I Danmark ble regjeringspartienes og Socialdemokratenes innvandrings- og asyl-forlik kalt paradigmeskiftet. Det handlet om å bevege seg mer i retning av midlertidig opphold. Flere elementer i Gharahkhani-utvalget følger de samme linjene.

1. Flyktningen må være individuelt forfulgt for å få varig opphold. Det vil i praksis si at det ikke vil bli gitt kollektivt varig asyl til grupper, som for eksempel gjaldt syrere under flyktningkrisen.

Politisk forfulgte eller mennesker som blir forfulgt på bakgrunn av religion eller seksuell orientering, vil fortsatt kunne få asyl.

- Dette er den opprinnelige FN-flyktning konvensjonen er til for. Det var aldri meningen at millioner av flyktninger skulle forflyttes fra en verdensdel til en annen, sier Gharahkhani.

LANDSMØTE: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre tok opp metoo i sin tale på landsmøtet. Det er det første landsmøtet etter metoo-sakene i partiet som startet i desember 2017 - få måneder etter valgnederlaget. Video: NTB Scanpix Vis mer

Tredjeland

2. Et av utvalgets hovedgrep er at det skal inngås avtaler med flere land i flyktningenes nærområder. Dersom asylsøkeren har vært i et av disse landene Norge har avtale med, skal de returneres til dette tredjelandet for behandling av asylsøknaden. I stedet skal Norge hente kvoteflyktninger gjennom FN-systemet.

Utvalget foreslår en solidaritetspott på fem milliarder kroner som skal gå til landene som tar imot flyktninger i nabolandene.

Ærlig om ID

3. Videre ønsker utvalget langt strengere regler for identifisering for å få beskyttelse i Norge. Det vil være like strengt som det er å få statsborgerskap i dag.

- Det å gi beskyttelse til et menneske handler om tillit fra begge parter. Jeg mener det er nødvendig at vi stiller krav til folk om identitet. Det handler om at hvis du søker om beskyttelse må du være ærlig overfor myndighetene om hvem du er og hvor du kommer fra. Hvis vi gir opphold til deg som ikke har behov for det, sier vi nei til noen som har behov for den beskyttelsen, sier Gharahkhani.

Disse tre punktene vil i sum gjøre det så lite attraktivt å reise over Middelhavet og gjennom Europa for å søke asyl i Norge, at antall asylsøkere vil bli dramatisk redusert.

- En flyktning betaler ikke menneskesmuglere og setter seg i en gummibåt over Middelhavet, hvis han vet at han ikke har beskyttelsesbehov og vil bli sendt tilbake. Da tar de ikke risikoen, sier Gharahkhani.

METOO: Under landsmøtetalen snakket Jonas Gahr Støre om partiets håndtering av metoo. Politisk redaktør Geir Ramnefjell mener Støre ikke var tydelig nok på hvor vanskelig dette har vært for partiet. Video: Hans Arne Vedlog Vis mer

Flere kvoteflyktninger

- Hvor mange flyktninger bør Norge ta imot?

- Jeg syns ikke det er riktig at et parti alene eller at 169 politikere på Stortinget skal bestemme hvor mange flyktninger Norge skal ta imot. Vi må få folk med på beslutningene.

I stedet ønsker Gharahkhani, utvalget og - etter all sannsynlighet - Arbeiderpartiet at staten skal se på velferdsstatens bærekraft og kommunene skal se på sin evne til å bosette og integrere. Kvoteflyktninger, asylsøkere og dem som kommer via familiegjenforening ses på under ett.

- I et sånt system er det en automatikk at lavere antall asylsøkere betyr flere kvoteflyktninger. Jeg ønsker at man skal se dette i et perspektiv over en hel stortingsperiode.

Jern-Masud?

- Får dere gjennomført denne politikken, tror du?

- Historisk når Ap har sittet i regjering er det vår innvandringspolitikk som har vært ført. Nå har vi i den tiden vi er i lagt fram det vi mener er riktig sosialdemokratisk innvandringspolitikk. Jeg er rimelig sikker på at når vi kommer tilbake i regjeringskontorene så har vår politikk et stort preg på det som er norsk innvandringspolitikk, sier Gharahkhani.

- Hva med enkeltskjebnene? Barna som går på skole i norske bygder om som blir sendt tilbake. Vil vi få se Jern-Masud?

- Da er vi tilbake til det overordnede spørsmålet vi stilte oss i utvalget: Med de ressursene vi bruker i dag, hvordan skal vi hjelpe flest mulig mennesker på flukt?

- Mennesker du blir kjent med blir du ofte glad i, men så må vi som politikere prioritere. Det er jæklig tøft, men en realitet. Vi må prioritere de mest sårbare, det er det som ligger i vår modell, sier Masud Gharahkhani.

ARBEIDERPARTIETS LANDSMØTE: Jonas Gahr Støre trente med Branns gatelag høsten 2018. Gatelaget er et dagtilbud til rusavhengige og en jobbmulighet for enkelte. Se reaksjonen hans her! Video: Gatelaget og Thomas Anthun Nielsen / Vestland Ap Vis mer