Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Slik er den historiske firepartiavtalen

Sier nei til konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen, vil etablere lukkede asylmottak, kutter i fedrekvoten og øker utbyggingen av infrastruktur.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Frp-leder Siv Jensen har fått gjennomslag for mye som hun kjempet for i valgkampen, blant annet betydelig satsning på infrastruktur, reduksjon av arveavgift og innstramming i innvandringspolititikken.

- Det har vært min jobb å få mest mulig gjennomslag for Frps politikk, sa Siv Jensen på pressekonferansen der det ble kjent at det er Høyre og Frp som danner regjering.

Lofoten og Vesterålen Men på pressekonferansen ble også en svært omfattende samarbeidsavtale mellom de fire borgerlige partiene også presentert.

I avtalen kommer det fram at det er en del Høyre og Frp gir tapt, blant annet det betente temaet om konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

«Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht petroleumsloven, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Det etableres en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.»

- Smerter oss På pressekonferansen erkjente både Erna Solberg og Siv Jensen at dette var et punkt som de har tapt og som smerter.

- Det er ingen hemmelighet at dette punktet smerter oss, sa Jensen, men understreket at Frps landsstyrte har gitt tilslutning i saken.

Her er flere av punktene i samarbeidsavtalen, som du kan lese i sin helhet på Høyres nettsider:

DANNER REGJERING: Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv jensen danner regjering sammen, men har inngått en omfattende samarbeidsavtale med Venstre og KrF.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
DANNER REGJERING: Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv jensen danner regjering sammen, men har inngått en omfattende samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Vis mer

• Fedrekvoten skal kuttes til 10 uker, fra dagens 14. Det åpnes i avtalen for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier. «Kriterier som åpner for unntak knyttes til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon».

• Det skal gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.

Klima- og miljø-politikk: • Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht. petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene.
• Utbyggingen av fornybar energi må økes.
• I avtalen står det at de vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket.

Skole: • Det skal gjennomføres et lærerløft i skolen
• RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), der faget skal inneholde minst 55 prosent Kristendom.

Innvandring- og utlendingspolitikk: • Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og hjelpe flyktninger.
• Asylstatus skal innvilges etter individuell behandling og grundig vurdering av søknaden.
• Partiene er enige om at det skal være en mer effektiv saksbehandling og raskere retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle.
• Partiene lover regelendring for asylbarna: «Barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid i Norge skal klargjøres gjennom en regelendring som gjør at ulendingsmyndighetene i større grad vektlegger hensynet til hva som er barnefaglig forsvarlig. Forutsetningen er at foreldrene som hovedregel har medvirket til å avklare sin identitet og bidratt til å muliggjør retur, men at retur ikke har vært mulig.»
• De vil etablere lukkede mottak: «Retursentre for personer og familier med endelig avslag. Noen retursentre skal kunne ta imot utlendinger som får frihetsberøvelse.»

I avtalen står det også at «man skal heve underholdskravet i familieetableringssaker, men innføre mer liberale skjønnsvurderinger i forbindelse med herboende eller utlendingens inntektsevne. Hensikten med endringen er å bekjempe tvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge seg selv.»

Videre står det at «alle som søker norsk statsborgerskap skal beherske et minimum av norsk muntlig og gjennomgå en test i samfunnskunnskap. Prøven skal bestås, men med rimelige unntaksbestemmelser.» Dessuten skal barns språkferdigheter kartlegges og gi språkopplæring til barn med svake norskferdigheter før skolestart.

Helse og sosial-politikk: • Partiene vil utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden.
• Behandlingstilbudet for rusavhengige skal styrkes, blant annet ved å kjøpe flere behandlingsplasser og etablere et mer sammenhengende behandlingsløp.
• Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast.
• Behandlingstilbudet innen psykiatri skal styrkes, blant annet ved å etablere et bedre lavterskeltilbud i kommunene.
• Kvaliteten i helsevesenet skal heves: «ISF-andelen økes, og det utredes en forbedret finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i det offentlige helsevesenet. Fritt behandlingsvalg innføres. Ordningen innføres først for rus og psykiatri, og evalueres.»
• Sexkjøpsloven skal evalueres, og det legges frem en stortingsmelding på bakgrunn av evalueringen. De sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte forsterkes.
• Det vil ikke innføres et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPD-blodprøve til alle gravide.

Infrastruktur og trafikk: • Utbyggingen av infrastruktur skal økes utover rammene i Nasjonal Transportplan.
• Det skal etableres et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbygging mer effektivt. Satsingen på utbygging av vei og kollektivtransport økes utover Nasjonal Transportplan, og bompengeandelen i nye prosjekter skal reduseres.
• Satsingen på kollektivtransport i storbyene skal forsterkes.

Økonomi: • Handlingsregelen ligger fast.
• Minstefradraget på lønnsinntekt heves.
• Privat eierskap og sparing skal styrkes gjennom redusert formuesskatt og arveavgift, og bedre fradragsordninger for boligsparing, pensjonssparing og medeierskap.
• Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner skal styrkes, og byråkratiet overfor frivillige organisasjoner reduseres.
• Engangsstønaden skal økes.
• Det skal innføres nøytral moms i staten og helseforetakene.
• Kampen mot svart arbeid skal forsterkes, i den sammenheng utredes gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag i skatten.
• Avkastningen fra miljøteknologifondet skal økes.
• Avtaleinstituttet i landbruket skal opprettholdes, og det legges vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet.
• Det utarbeides en tiltakspakke rettet mot barn i fattige familier og differensieringen av foreldrebetaling i barnehager og SFO Økes.

Politi- og justispolitikk: • Grunnbemanningen i politiet skal økes.
• Beredskapen i Norge skal styrkes.
• Samarbeidspartiene «vil forsterke innsatsen for soningsoverføring og retur av kriminelle utlendinger».

Forsvars- og utenrikspolitikk: • Samarbeidspartiene «bygger sin politikk på et forpliktende internasjonalt samarbeid».
• Norge skal være en aktiv bidragsyter i FN, NATO, Nordisk Råd og andre internasjonaleorganisasjoner, legger partiene til grunn.

«Samarbeidspartiene vil føre en offensiv nordområdepolitikk og en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Samarbeidspartiene vil arbeide for demokrati og menneskerettigheter, og legger til grunn en balansert holdning til M¡dtøstenkonflikten.»

Dette er bare et utdrag av avtalen. Hele avtalen kan leses i sin helhet her.
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media