Slik er juryens dag

LILLESTRØM (Dagbladet): Kl. 09.00 i dag slår lagmann Odd Jarl Pedersen, Orderud-sakens administrator, klubba i bordet og erklærer at retten er satt. Deretter begynner han på sin rettsbelæring til juryen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rettsbelæringen er delt i to, en del er juss og en del er gjennomgang av sakens beviser. Det lagmann Pedersen sier om de juridiske problemstillingene, er juryen forpliktet til å følge, men det han sier om bevisene, står juryen fritt til sjøl å vurdere.

Det er ventet at rettsbelæringen vil ta fra en til tre timer. Deretter skal juryen uten opphold trekke seg tilbake til rådslagningsrommet.

I Orderud-saken har imidlertid juryen vært satt med tolv medlemmer. Dette for at den ikke skulle bli beslutningsudyktig ved eventuelle sykdomsforfall. Det betyr at to jurymedlemmer skal ut, før juryen går til sitt rom.

Utplukkingen skjer ved loddtrekning i regi av de juridiske dommerne. Dette betyr at to av juryens medlemmer har sittet i retten i over 250 timer uten å få være med på å avgjøre skyldspørsmålet. Juryens leder er skjermet fra å bli trukket ut.

24 spørsmål

Når de ti jurymedlemmene som nå er tilbake, får beskjed om å gå til rådslagningsrommet, reiser alle i salen seg, og blir stående til døra er lukket bak de ti. Retten heves ikke.

I rådslagningsrommet er det lederen av juryen som fører ordet. Det blir en omfattende jobb. Juryen skal besvare 24 spørsmål om selve drapene, og et om Kristin Kirkemo Haukeland er skyldig i trusler ved at hun angivelig plasserte dynamitt under bilen til Anne Orderud Paust i juli 1998.

Hvert spørsmål skal besvares med ja eller nei, og ikke begrunnes. For at svaret fra juryen skal bli ja, må mer enn seks ha stemt ja. Det betyr skyldig. Stemmer minst fire nei, er svaret nei. Det betyr frifinnelse.

I Orderud-saken gjelder spørsmålene om de fire tiltalte har medvirket til tre overlagte drap i kårboligen natt til pinseaften 1999. Etter at juryen har gjort seg ferdig, kommer de ti tilbake til rettssalen, og lederen leser opp svarene på hvert spørsmål.

Er svaret ja, sier han «ja, med mer enn seks stemmer». Er svaret nei, sier han bare nei, uten å oppgi stemmetall.

Mer enn seks stemmer

Svarer juryen ja på samtlige spørsmål, er de fire tiltalte funnet skyldig etter tiltalen. Variantene kan være at tre blir funnet skyldige og en frifunnet, som i herredsretten. To kan bli dømt og to frifunnet og en dømt og tre frifunnet.

Etter at juryen har avgitt svarene i åpen rett, trekker de tre juridiske dommerne seg tilbake for å vurdere om de skal godta eller forkaste kjennelsen.

Forkaster de kjennelsen, må saken opp på nytt i hele sin bredde, men uten jury. Det blir såkalt meddomsrett med tre juridiske dommere og fire lekdommere.

Godtar de kjennelsen, og alle fire blir dømt etter tiltalen, gjenstår prosedyre om straffeutmålingen, før dom skal avsies. De tre fagdommerne pluss jurylederen og tre fra juryen skal være med på dette arbeidet. Jurylederen skal være med uansett, de tre andre jurymedlemmene blir trukket ut ved loddtrekning.

Blir en eller flere frifunnet, kommer det trolig tilleggsspørsmål om trippeldrapet har skjedd ved uaktsomhet. Problemstillingen er i utgangspunktet den samme, men aktsomhetsnormen for å bli funnet skyldig er lavere nå enn det som lå i de opprinnelige spørsmålene. Straffene vil sjølsagt også bli langt lavere.

Ny prosedyre

Etter prosedyrer fra aktorat og forsvarer(e) om uaktsomt drap, blir det ny rettsbelæring - og en ny runde på rådslagningsrommet for juryen.

Kommer spørsmålet om uaktsomt drap opp, kan ikke juryen gå fra hverandre - for så å komme sammen neste dag. Spørsmålet om uaktsomt drap må besvares i kjølvannet av de 24 første.

Ikke minst på denne bakgrunn er det tatt høyde for at juryen må avbryte rådslagningen onsdag kveld, overnatte på såkalt hemmelig sted, for deretter å fortsette torsdag.

Dom faller trolig 5. april.