Slik får de fattige det bedre

Utjamningsmeldinga, som sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa presenterte i går, skal minske forskjellene mellom fattig og rik. Her er hovedlinjene i forslaget som skal gjøre livet lettere for de svakeste

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mykere arbeidslinje

Det skal bli lettere å kombinere arbeid og trygd. Forsøk med rett til uføretrygd for dem som er 30 prosent uføre skal i gang. Et annet forsøk skal prøve ut femårig lønnssubsidiering for dem med redusert arbeidskapasitet.

Bedre tilbud

Bedre yrkesrettet utdanning for enslige forsørgere. Bedre tilbud om videregående utdanning for funksjonshemmede. Støtte til barnetilsyn for enslige forsørgere med funksjonshemmede barn. Innføre introduksjonsstønad for innvandrere som nylig har kommet til Norge.

Mer sosialpolitikk

Tilskuddsordningen for bostedsløse skal øke. Øke bostøtten til vanskeligstilte barnefamilier, enslige sosialhjelpsmottakere og unge uføre i store byer. Skape bedre alternativer for hospitsbeboere.

Tette hull

Staten skal gi rådgivende satser for sosialhjelpssatser for hele landet, og råder kommunene til å holde kontantstøtten utenfor beregning av sosialhjelp. Øke barnetillegget for trygdemottakere.