Slik foreslår du noen til St. Olav

Ønsker du deg som Kjell Magne Bondevik en St. Olav? Eller kanskje Kongens Fortjenstmedalje? Vel, slik søker du!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bli med i debatten! (Dagbladet.no): Søknaden stiles til H. M. Kongen, Det Kgl Slott, 0010 Oslo og sendes til Fylkesmannen i det fylket hvor den det søkes om medalje for er bosatt.

Malen benyttes både for søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og Den Kongelige Norske St Olavs Orden.

Søknaden bør inneholde alle relevante opplysninger om nedennevnte områder:

 • Navn (alle fornavn med angivelse av hvilket fornavn eller initialer vedkommendebruker)
 • Fødselsdato (fødselsnummer -må oppgis for utstedelse av politiattest)
 • Yrke
 • Tittel
 • Bostedsadresse
 • Postadresse
 • Bostedskommune
 • Tjeneste-/arbeidsforhold (ansettelsesdato og når sluttet, eventuelt fortsatt i arbeid)
 • Tillitsverv
 • Innsats i frivillige organisasjoner
 • Mottatte påskjønnelser/utmerkelser/priser
 • Begrunnelse for søknaden
 • Søkernes navn, adresse og underskrift

  Vedlegg som bør følge søknaden er:

 • CV
 • Uttalelser/anbefalinger fra andre relevante personer eller organisasjoner
 • Angi ønsket tidspunkt for overrekkelse. Beregn god tid til søknadsbehandlingen, 3-4 måneder for medaljer, 6-12 måneder for ordener.

  Fylkesmannen innhenter nødvendige tilleggsuttalelser, politiattest og uttalelse fra ordfører og gir sin vurdering og uttalelse før den videre sendes til Det Kgl Slott.

LYST PÅ: Du skal nok ha gjort deg temmelig fortjent før kongen tildeler deg medaljer. Men det er ingen hindring å søke.
FLOTTE: St. Olavordenen setter sitt preg på galla-antrekket.