BOLIGPRISENE: Justert for sesongvariasjoner steg boligprisene i juli. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen
BOLIGPRISENE: Justert for sesongvariasjoner steg boligprisene i juli. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/FinansavisenVis mer

Slik går boligprisene

Nå er boligprisstatistikken for juli klar. Se utviklingen i landets største byer her.

(Hegnar.no:) Boligprisene i Norge var i juli 2018 uendret. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent, viser boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden.

I Oslo, som hadde størst oppgang i juli, steg boligprisene med 1,9 prosent i juli.

Boligprisene i Oslo er nominelt opp 10 prosent så langt i år og 4,9 prosent de siste 12 måndene.

Nasjonalt var det en moderat boligprisutvikling i juli. Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli. Årsaken til dette er at det legges ut få nye bruktboliger for salg denne måneden utenom mindre leiligheter i de største byene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Stor aktivitet

I juli ble det solgt 4.329 boliger i Norge, noe som er 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

- Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden å være, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

I juli ble det lagt ut 3.114 boliger for salg i Norge, noe som er 8,6 prosent færre enn i samme måned i fjor.

- Det er lagt ut markant færre boliger i juli i år sammenlignet med juli i fjor, men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 58 dager å selge en bolig i juli 2018, noe som er 8 dager mer enn i juli 2017. Av byene så hadde Oslo raskest salgstid med 36 dager og Stavanger m/omegn tregest salgstid med 102 dager.

- Det er vesentlig tregere salgstid i juli sammenlignet med resten av året, men det er fremdeles store regionale forskjeller i salgstiden. Vi venter raskere salgstid i månedene som kommer, sier Dreyer.

Moderat prisutvikling

I juli var det en nedgang i boligprisene i alle byene med unntak av i Oslo-regionen og Bergen.

Oslo hadde sterkest utvikling i prisene i juli måned med en oppgang på 1,9 prosent. Størst nedgang hadde Trondheim med -1,7 prosent.

- Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig. Bakgrunnen er at det er i disse to byene stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp. Normalt blir disse forskjellene korrigert inn sammenlignet med resten av landet i august, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fredrikstad/Sarpsborg har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 6,1 prosent, mens svakest 12 måneders vekst har Trondheim og Stavanger m/omegn med en nedgang på -2,8 prosent.

- Vi venter fortsatt en moderat utvikling i boligprisene utover høsten. Vi går inn i andre halvår med mange boliger som skal selges, og dette i kombinasjon med forventning om økt styringsrente, redusert befolkningsvekst og fremdeles god aktivitet i nyboligmarkedet vil bidra til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet, avslutter Dreyer.

hristian V. Dreyer er mandagens gjest på HegnarTV.

DNB Markets' spådom

«Etter prisfallet i fjor, fikk boligmarkedet vind i seilene tidlig i år. Nå spørs det om boligprisgaloppen fortsetter, eller om markedet roer seg», skrev sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i morgenrapporten fredag.

Haugland holdt en knapp på sistnevnte, som følge av regjeringens videreføring av boliglånsforskriften, utsikter til høyere rente og et økende tilbud av boliger på markedet.

«Får vi rett, økte prisene med 0,2 prosent fra juni til juli, justert for sesongvariasjoner, etter en flat utvikling måneden før», skrev sjeføkonomen.

OBOS-prisene opp

Etter en nedgang i juni, viste nye OBOS-tall for juli onsdag en prisvekst på 1,1 prosent i Oslo.

Etter fem måneder på rad med prisvekst, sank prisene for OBOS-tilknyttede boliger med 1,6 prosent i juni. Nå viser tallene for juli at boligprisene er på vei opp igjen, nå med 1,1 prosent, het det i en melding.

Det betyr at den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området i juli var 61.733 kroner.

- De nye tallene bekrefter våre antagelser om at Oslo-markedet er i ferd med stabilisere seg, vi er inne i et mer normalisert bruktboligmarked, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Det er ikke vanlig at boligprisene stiger i den vanligvis så stille sommermåneden. I snitt har prisene nemlig falt med 0,2 prosent i juli i perioden 2004-2017.

Andre økonominyheter:
- Nå spørs det om boligprisgaloppen fortsetter
Nå eier Hagen 40 prosent av Arcus