UENDRA: Eiendom Norge inviterte til pressekonferanse om boligprisstatistikk for februar 2019. Video: NTB Scanpix Vis mer Vis mer

Slik går boligprisene

(Hegnar.no:) Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i februar 2019. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Boligprisene er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden.

- Den moderate trenden i boligprisutviklingen fortsetter også i februar måned. Boligmarkedet i Norge er stabilt og velfungerende, noe som tydelig kommer til uttrykk med den store aktiviteten i boligmarkedet gjennom 2018 og inn i de to første månedene i 2019, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, ifølge en pressemelding.

Fortsatt rekordomsetning

I februar ble det solgt 6.245 boliger i Norge, noe som er 4,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018.

- Det har vært en økning i antall salg i februar i de fleste områder vi måler og med god margin har det aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i årets første to måneder som i år, sier Dreyer.

I februar ble det lagt ut 6.889 boliger til salgs i Norge, noe som er 4,2 prosent flere enn i samme måned i 2018.

- Veksten i nye bruktboliger på markedet fortsetter, og spesielt i Oslo er det lagt ut markant flere nye boliger for salg sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 61 dager å selge en bolig i februar 2019, noe som er syv dager mer enn i februar 2018. Raskest salgstid hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 28 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 99 dager.

- Salgstiden har i hele 2018 vært høyere enn tidligere år og vi fortsetter i 2019 med en vesentlig høyere omsetningstid enn hva vi har vært vant med de senere årene. En noe tregere omsetningstakt i de største byene i Norge indikerer et balansert marked, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Det var i februar som normalt for måneden å være en oppgang i de nominelle boligprisene i de fleste deler av landet med unntak av Vestlandet, Agder og Rogaland.

Sterkest sesongkorrigert utvikling i februar hadde Bodø m/Fauske på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert utvikling hadde Bergen med en nedgang på 1,8 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Oslo og Fredrikstad/Sarpsborg med 5,1 prosent, mens Stavanger m/omegn har den svakeste 12 måneders veksten med en nedgang på 0,8 prosent.

- Med unntak av Vestlandet, Agder og Rogaland er trenden i prisutviklingen ganske lik over hele landet i februar. Bergen og Vestlandet skiller seg noe ut fra resten av landet med en spesielt volatil prisutvikling fra måned til måned, men sett sammen med januar er utviklingen også her flat. Vi venter at denne moderate trenden i boligprisutviklingen vil vedvare utover i 2019, avslutter Dreyer.

Ekspertenes spådom

I januar viste boligprisene en sesongjustert vekst på 0,5 prosent på landsbasis, mens de i Oslo steg 0,3 prosent.

Handelsbanken Capital Markets tror månedsveksten kan bli svakere i resten av 1. kvartal.

- Sesongjustert tilbuds- og etterspørselsbalanse viser en kortsiktig, månedlig boligprisvekst på landsbasis rundt 0,25-0,50 prosent, noe som er litt ned fra snittet observert de siste par månedene. I Oslo peker den samme balansen mot en utflating, noe som i bunn og grunn har vært tilfellet siden juni i fjor, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering sluppet før helgen.

Oppsummert opprettholder meglerhuset sitt syn om en moderat pristrend for boligmarkedet som helhet i år, det vil si verken for hett eller kjølig.

- Vi minner også om at vi holder på vårt syn om en ny renteøkning fra Norges Bank på mars-møtet. Men denne pengepolitiske innstramningen vil ikke sparke beina under boligmarkedet, ettersom lønnsveksten også ventes å ta seg noe opp senere i år. Utsiktene er at gjennomsnittlig lønnsvekst i år såvidt vil overstige 3,0 prosent, opp fra 2,8 prosent i 2018, fortsetter Gonsholt Hov.

- Forsiktig positivt

Nordea Markets noterer seg en sterk prisvekst i OBOS også i februar.

- Tilbudet av boliger for salg har steget jevnt og trutt, men kjøperbasen er sterk, understøttet av et lavt rentenivå og pen reallønnsvekst. Vi tror på at etterspørselsveksten vil være vel så sterk som tilbudsveksten og dette kan gi en forsiktig positiv boligprisvekst i år, skriver meglerhuset i dagens morgenrapport.

DNB Markets viser også til at boligmarkedet her hjemme har vist solid prisoppgang de siste månedene, til tross for et høyt lager av usolgte boliger.

- Omsetningen har holdt seg oppe, til tross for at rentene er på vei opp og detaljomsetningstall som lugger litt. Vi tror boligprisene steg noe også i februar, men at vi ser en mer sideveis utvikling resten av året, oppsummerer meglerhuset tirsdag morgen.