Slik går du fram

Hvordan skal du klare å finne det rette sykehuset for ditt behov. Her er en guide:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvordan velge sykehus? Selv om det er du som har rett til å bestemme hvor du vil diagnostiseres og behandles, skal selve henvisningen gjøres av en lege. Det betyr at legene får en viktig rolle i å bistå pasientene. Det er i første rekke de som har mulighet til å holde seg oppdatert på forskjeller i ventetid. Dersom du allerede er henvist til et sykehus, kan du be om å bli henvist til et annet sykehus. Det gjelder enten behandlingen er påbegynt eller ikke. I så fall må du ta kontakt med legen som er ansvarlig for henvisningen, og be om at den blir sendt til et annet sykehus. Men legen kan bare sende henvisningen til ett sykehus av gangen.

Hvem kan velge sykehus? Retten til fritt sykehusvalg gjelder ved planlagt undersøkelse eller behandling, men ikke ved øyeblikkelig hjelp. Retten gjelder for alle, unntatt pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien.

Hvilke sykehus kan velges? Retten gjelder alle offentlige sykehus i Norge, også poliklinikkene, men du kan ikke velge såkalt behandlingsnivå.

  • Du kan altså fritt velge mellom landets fylkes- og sentralsykehus.
  • Du kan ikke bytte fra fylkes- eller sentralsykehus til regionsykehus.
  • Hvis du er henvist til et regionsykehus, står du fritt til å velge om du vil bli behandlet ved Regionsykehuset i Trondheim, Tromsø, Haukeland eller Ullevål.
  • Er du henvist til såkalt «tredje behandlingsnivå», står valget mellom våre to statlige sykehus: Rikshospitalet og Radiumhospitalet - eller spesialistinstitusjoner som er tilknyttet disse.

Hvem betaler for reisen? Dersom du benytter retten til fritt sykehusvalg, er egenandelen 400 kroner for reise fram og tilbake til sykehuset. Denne egenandelen går ikke inn under ordningen med egenandelstak.

Hvor kan du få mer informasjon? Reformen har fått sin egen informasjonsside på Internett: Sykehusvalg

Du kan også ringe grønt telefonnummer:

80041004.

Begge steder kan du få generell informasjon om selve ordningen. Du kan også få vite hvilke sykehus som har kortest ventetider for noen av de vanligste kirurgiske inngrepene.