Slik har Breivik det i fengsel

- Kan føre til isolasjonsskader, mener Sivilombudsmannen.

KAN BLI SONINGSSKADD: Anders Behring Breiviks soningsforhold kan være skadelige for ham, fastslår Sivilombudsmannen, ifølge NRK. Foto: Lars Eivind Bones
KAN BLI SONINGSSKADD: Anders Behring Breiviks soningsforhold kan være skadelige for ham, fastslår Sivilombudsmannen, ifølge NRK. Foto: Lars Eivind BonesVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Soningsforholdene til Anders Behring Breivik i Skien fengsel kan føre til isolasjonsskader.

Det fastslår Sivilombudsmannen i en ny rapport, melder NRK.

I dag offentliggjøres Sivilombudsmannens rapport fra deres besøk i Skien fengsel i juni. Rapporten inneholder blant annet en beskrivelse av risikoen for tortur eller umenneskelig behandling ved fengselet hvor Breivik for tiden soner.

I sommer saksøkte massedrapsmannen staten for det han mener er umenneskelige soningsforhold.

- Bør utvide fellesskapet - Fengselet bør utvide fellesskapet mellom innsatte og ansatte på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå og vurdere andre tiltak for å redusere risikoen for isolasjonsskader, heter det i Sivilombudsmannens besøksrapport fra Telemark fengsel, Skien avdeling.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Telemark fengsel, Skien avdeling i juni 2015. Besøket omfattet avdeling A, de to sikkerhetscellene og fengselets sikkerhetsseng (belteseng), lufteområdene, avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå, hvor Anders Behring Breivik soner, fellesskapsavdelingene H, B og C, verksteder, skoleavdeling, aktivitetsbygg, besøksrommene og vaktrommene på de enkelte avdelingene.

Forebyggingsenheten undersøkte også innsattes fellesskapsrom. Besøksrapporten er publisert på Sivilombudsmannens nettsider.

Snakker med venninne Etter det NRK kjenner til får Breivik også snakke med en venninne 20 minutter hver uke. Samtalene skal ikke omhandle ideologiske temaer.

- Det er anerkjent at isolasjon kan ha alvorlige konsekvenser for innsattes psykiske helse og utgjør en økt risiko for selvmord blant innsatte, heter det i den ferske rapporten fra Sivilombudsmannen.

Ombudsmannen gjør det klart at det i utgangspunktet må aksepteres større inngrep overfor den innsatte på en slik høysikkerhetsavdeling enn på et lavere sikkerhetsnivå.

Samtidig har alle som fratas friheten krav på menneskerettslig vern, også personer som vurderes som særlig farlige for samfunnet, påpekes det.

Soner alene På besøkstidspunktet var det kun én innsatt på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå, nemlig Anders Behring Breivik.

- Vedkommende sonet døgnet rundt alene på avdelingen uten kontakt med andre innsatte, men med adgang til daglig lufting og noe kontakt med ansatte, i tillegg til jevnlig kontakt med enkelte andre, heter det.

Breivik får altså jevnlig besøk av det som i rapporten omtales som en visitor, som skal være en profesjonell besøksvenn, engasjert av kriminalomsorgen. Vedkommende møter Breivik, og de snakker sammen gjennom en glassvegg.

Ifølge NRK er det snakk om en militærprest, som treffer Breivik hver 14. dag.

Breiviks advokat Øystein Storrvik har sagt til Dagbladet at den eneste ikke-profesjonelle personen Breivik har hatt besøk av er moren hans. De to møttes i noen minutter rett før hun døde, og hun fikk da lov til å gi ham en klem. Alle andre møter skjer gjennom glassvegg.

Studiecelle Sivilombudsmannen trekker fram at høysikkerhetsregimer, der innsatte soner i isolasjon fra andre innsatte, har fått økende oppmerksomhet internasjonalt, og det synes å utvikle seg en internasjonal enighet om at isolasjon under gitte forutsetninger kan utgjøre tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Dette fremgår blant annet av praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol, heter det.

Avdelingen for særlig høyt sikkerhetsnivå i Telemark fengsel, Skien avdeling, besto under besøket av flere celler per innsatt og det framgikk at innsatte daglig kan være mer enn åtte timer utenfor sin bocelle og fritt bevege seg mellom bocella, en treningscelle og en celle som under besøket var tilrettelagt som studiecelle.

- Cellene hadde direkte innfall av dagslys. Bevegelsesrommet var likevel sterkt begrenset sammenlignet med en ordinær fellesskapsavdeling. I motsetning til på en felleskapsavdeling, ble det ikke gitt daglig tilgang til å oppholde seg i kjøkken eller stue, heter det i rapporten.

- Begrenset menneskelig kontakt Ombudsmannen påpeker at Breivik heller ikke hadde den muligheten andre innsatte har til å oppleve fysisk, psykisk og sensorisk
variasjon gjennom deltakelse i arbeid, trening i gymsal, besøk til bibliotek og andre aktiviteter utenfor avdelingen. Lufting ble gjennomført i separat luftegård.

- Da innsatte på særlig høyt sikkerhetsnivå ikke har adgang til å omgås innsatte på lavere sikkerhetsnivå, var menneskelig kontakt begrenset til samtaler med ansatte, innsattes advokat, prest og helsepersonell, visitor og eventuelle besøk. Innsatte kunne også foreta telefonsamtaler, heter det.

Videre påpeker ombudsmannen at sikkerhetsregimet åpner for at fengselet kan håndheve sterk kontroll med hvem det kan mottas besøk og telefonsamtaler fra. På besøkstidspunktet var det i gjeldende rutiner avsatt fast tid for planlagt sosialt fellesskap med ansatte omtrent én time, én gang i uka.

- Samlet sett ga dette likevel en sterkt begrenset sosial kontakt sammenliknet med innsatte på fellesskapsavdelinger. På bakgrunn av de gjennomgåtte kildene og observasjoner under besøket, påpeker ombudsmannen at fengselet bør vurdere ytterligere tiltak for å kompensere for de strenge sikkerhetstiltakene, ikke minst tiltak for å forebygge skadevirkninger av isolasjon. Større mulighet for å motta besøk, vil kunne være et slikt tiltak. Begrensningene i besøk som forelå på besøkstidspunktet framsto som svært strenge. Aktiviteter sammen med ansatte vil være et annet sentralt tiltak, skriver Sivilombudsmannen.

- Psykiske og fysiske helseskader I rapporten har anbefaler Sivilombudsmannen at fengselet utvider det planlagte fellesskapet mellom innsatte og ansatte, og vurdere andre tiltak for å minske risikoen for isolasjonsskader.

- Det er viktig med aktiviteter med ansatte for å kompensere for mulige isolasjonskader, sier Helga Fastrup Ervik, kontorsjef i forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse hos Sivilombudsmannen.

Breivik var den eneste som sonet på avdelingen da besøket ble gjennomført.

- Hva mener dere med soningsskader?

- Innsatte som opplever høy grad av isolasjon over lang tid, kan få både psykiske og fysiske helseskader. For eksempel kan en miste følelsen av tid og rom, og evnen til å orientere seg.

I rapporten anbefales det også tiltak overfor de ansatte.

- Det er store faglige og menneskelige utfordringer også for de som jobber der. Vi anbefaler at de ansatte for individuell veiledning, noe som ikke skjer i dag, sier Ervik.

Breivik har i et brev til pressen hevdet at soningsforholdene i høst ble innskjerpet, noe som førte til at han blant annet truet med sultestreik. Sivilombudsmannens besøk ble gjennomført i juni, og Ervik sier de ikke har informasjon om forhold i etterkant.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram