Fire år med blåblå regjering

Slik har Siv og Erna endret Norge­

22 milliarder i skattekutt, 20 milliarder mer hvert år til vei og bane, rekordbruk av oljepenger, åpne pol på valgdagen og proffboksing.

OPPSUMMERTE: Partilederne i Høyre, FrP, KrF og Venstre hadde i dag onsdag, en felles pressekonferanse der de oppsummerte noe av det de mener de har fått til de siste fire årene. Dagbladet har også laget en oppsummering som du kan lese i saken under. Video: NTB Scanpix Vis mer Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert

Det er noen av merkene Høyre/Frp-regjeringen i samarbeid med KrF og Venstre har satt etter fire års styring av landet. De har flyttet milliarder og makt. Opposisjonen vil snu retningen, ta tilbake milliarder av skattekutt og oppheve tvangssammenslåingen av kommunene.

Onsdag oppsummerte de fire partilederne hva de mener de har fått til de siste årene. Dagbladet har også laget sin egen oppsummering av hvordan regjeringen har endret landet .

- Skole og samferdsel

Statsminister Erna Solberg mener dette er det viktigste som står igjen etter regjeringen:

SAMARBEID: Lederne for regjeringspartiene og de to samarbeidspartiene på vei til treff om felles politikk: Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide (bak).Foto: Berit Roald / NTB scanpix
SAMARBEID: Lederne for regjeringspartiene og de to samarbeidspartiene på vei til treff om felles politikk: Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide (bak).Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

- Det vi gjør på kunnskap og kompetanse. Vi har gjort det som Høyre og Venstre lovet, en kraftig satsing på kompetanse for lærere. Vi har nådd prosentmålene våre på forskning offentlig finansiert forskning, sier Solberg.

- Vi har gjort mye når det gjelder vilkår for bedrifter, med skattereduksjoner, sammen med virkemidler til innovasjon. Så er det selvsagt den store, store samferdselsatsingen, sier Solberg til Dagbladet.

Hun mener Norge har fått sterkere konkurransekraft og står bedre rustet til omstilling framover.

- Det fjerde punktet er det vi har gjort i helse. Vi har prioritert psykisk helsevern og rusomsorg, og kuttet tiden folk står i kø betydelig, sier Solberg.

Finansminister Siv Jensen sier hun er stolt over det alt de har gjennomført, til tross for migrasjonskrise og oljeprisfall.

- Vi har redusert skatter og avgifter med 22 milliarder, vi har fått på plass en rekordstor nasjonal transportplan, reduserte vedlikeholdsetterslepet på vei, helsekøene går ned, og vi er nær ved å nå målet om to politi per 1000 innbygger, fordi vi har satset på det, sier Jensen.

Hun innrømmer at regjeringen ikke har kommet i mål når det gjelder eldreomsorg.

Flyttet milliarder

Over fireårsperioden har regjeringen kuttet skatter og avgifter med 22 milliarder som Siv Jensen påpeker. I tillegg har de fjernet hele arveavgiften.

Tall fra finansdepartementet viser at Norges 1600 rikeste personer i snitt har 575 000 kroner i skattelettelser per år.

«Folk flest» har fått 3637 kroner - ca 10 kroner dagen.

Regjeringen har begrunnet kutt i formuesskatten med at det fremmer vekst og investeringer i nye arbeidsplasser.

Men finansdepartementet har ikke kunnet synliggjøre at det har skjedd.

Tærer på oljeformuen

I 2016 tok regjeringen som den første noen sinne, ut mer penger enn det som gikk inn i fondet. Pengebruken ble begrunnet med behovet for aktivitet som motvekt mot sjokket i norsk økonomi etter oljeprisfallet.

Men regjeringen har også nedjustert handlingsregelen til tre prosent etter at den helt siden fondet ble opprettet i 2001 har vært på fire prosent av fondets avkastning.

BUNADSPROTEST: Ap-representant Lisbeth Berg-Hansen hadde på Nordlandsbunaden da Stortinget vedtok å tvangssammenslå Nordlands-kommunen Bindal med nabokommuner i Nord-Trøndelag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
BUNADSPROTEST: Ap-representant Lisbeth Berg-Hansen hadde på Nordlandsbunaden da Stortinget vedtok å tvangssammenslå Nordlands-kommunen Bindal med nabokommuner i Nord-Trøndelag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

Færre kommuner

De blåblå og samarbeidspartiene lovet å gjennomføre en kommunereform som skulle resultere i langt færre, «mer robuste» kommuner som skulle gi innbyggerne bedre tjenester og bedre lokalt selvstyre.

Forrige uke vedtok Stortinget sammenslåinger som gjør at Norge går fra 428 til 354 kommuner. 19 fylkeskommuner er gjort om til 11 regioner, men regionreformen er så langt en papirreform.

Midlertidig arbeid

KRISERAMMET: Statsminister Erna Solberg på besøk i Stavanger, en av byene som har vært sterkt rammet av nedgang i oljebransjen. Her om bort på supplybåten Stril Orien i Dusavika. Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) til høyre. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
KRISERAMMET: Statsminister Erna Solberg på besøk i Stavanger, en av byene som har vært sterkt rammet av nedgang i oljebransjen. Her om bort på supplybåten Stril Orien i Dusavika. Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) til høyre. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Vis mer

Gjennom endringer i arbeidsmiljøloven har regjeringen gjort det lettere å ansette folk midlertidig. Det første halvannet året etter at lovendingen kom på plass, hadde 20 prosent av norske bedrifter benyttet seg av muligheten, ifølge NHOs arbeidslivsbarometer.

Regjeringen vil at folk «skal stå lenger i jobb,» og har hevet aldersgrensa for hvor lenge du har rett til å stå i jobben din til 70 år.

Fra 1. januar i år, startet også aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år å gjelde, et tiltak som har som hensikt å motivere og påvirke folk til å komme seg i jobb.

Etter at oljeprisfallet satt inn har regjeringen også brukt millarder av kroner for å motvirke arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet.

Soningskø og politidistrikter

Antall politidistrikter er redusert fra 27 til 12. Mens regjeringen kaller reformen «nærpolitireform», har Sp døpt den til «fjernpolitireform». Ifølge Riksrevisjonen har regjeringen ikke gjort nok for å styrke sikkerhet og beredskap etter at Gjørv-kommisjonen avdekket store mangler.

Soningskøene er gått kraftig ned med Høyre og Frp i regjering, først og fremst gjennom en avtale med Nederland om soning i nederlandske fengsler.

Forsvar av landet

Verneplikt også for kvinner ble innført i 2015.

Regjeringspartiene har også blitt enig med Arbeiderpartiet om å investere 165 milliarder kroner i Forsvar de neste 20 årene gjennom Langtidsplanen for forsvaret.

I tråd med Natos målsetning bruker Norge over 20 prosent av forsvarsbudsjettet til investeringer.

Men flystasjonen på Andøya er vedtatt nedlagt, det kuttes i Heimevernet, og Sjøheimevernet skal avvikles i løpet av året.

Regjeringen har også fått kritikk for at de ikke har tatt med planene for landforsvaret i langtidsplanen, men utsatt dette til høsten.

Familie og likestilling

Regjeringa kuttet i barnetillegget til uføre i sitt første budsjett. Rundt 4500 barn fra 1400 forskjellige familier tapte penger på dette i 2016.

Med dagens regjering er kontantstøtten er økt med 36 000 kroner på årsbasis i forhold til under den rødgrønne regjeringen. Pappakvoten er redusert fra 14 til 10 uker. Mens regjeringen argumenterer med valgfrihet, mener Ap at regjeringen setter likestillingen i revers.

Skole og barnehage

MER BOMPENGER: Til høsten settes det opp 55 nye bomstasjoner i Oslo. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix
MER BOMPENGER: Til høsten settes det opp 55 nye bomstasjoner i Oslo. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix Vis mer

Barnehageloven er endret slik at barn som fyller ett år senest i november det året det søker om barnehageplass, har rett til barnehage.

Flere familier med lave inntekter har fått billigere barnehager og gratis kjernetid.

Det er innført fem-årig lærerutdanning, og flere lærere blir videre- og etterutdannet. Søkere til lærerutdanning må ha minst fire i matte og regjeringen har også innført fraværsgrense i videregående skole.

Helsekøer og behandlingsvalg

Regjeringen har truffet flere tiltak for å få helsekøene ned. De har innført pakkeforløp for kreftpasienter. Pasienter innen rus og psykiatri har fått fritt behandlingsvalg. Funksjonshemmede har fått rett til å bestemme hvem de vil ha som personlig assistent.

HAR BLITT LOVLIG: FrPs stortingsrepresentant Bård Hoksrud kan nå kjøre vannscooter i Norge.
Foto: Vegard M. Aas / NTB scanpix
HAR BLITT LOVLIG: FrPs stortingsrepresentant Bård Hoksrud kan nå kjøre vannscooter i Norge. Foto: Vegard M. Aas / NTB scanpix Vis mer

Samferdsel

Denne regjeringen har brukt omlag 20 milliarder mer per år til vei og bane enn regjeringen før dem.

Bomstasjoner bygges derimot fortsatt, tross Frps løfter om å fjerne dem.

Som Dagbladet tidligere har skrevet, og som opposisjonen liker å påpeke, kommer regjeringen til å ha krevd inn i overkant av 37 milliarder kroner i bompenger i løpet av sine fire år i regjering.

Det er 37 milliarder mer enn valgløftene fra Frp.

Under valgkampen i 2013 sa Frp's Bård Hoksrud at han kunne «garantere at det blir bompengefritt over hele landet om jeg blir samferdselsminister». Fra høsten dobbles bompengene for bililser som skal inn i hovedstaden når det settes opp 55 nye bomstasjoner.

Regjeringen Innførte i fjor sommer den omstridte flyseteavgiften på 80 kroner per person. Bensinavgiftene er økt, mens bilavgiftene er redusert

Vannscootere er sidestilt med andree fritidsfartøyer, men kommuner kan fortsatt forby vannscootere av hensyn til miljø og trygg ferdsel. Et av de første løftene som de blåblå innfridde, var å tillate segway.

De har stoppet postombæring på lørdager.

Asyl og innvandring

Etter forlik i Stortinget med Ap og Sp har de endret utlendingsloven og gjort asyl- og innvandringspolitikken strengere. Reglene for familiegjenforening er strammet inn. Regjeringen har fått gjennomslag for konseptet «hjelpe flyktningene der de er» isteden for mottak av stort antall asylsøkere.

HAR ORDNET OPP: Statsminister Erna Solberg og kinas statsminister Li Keqiang. Norge og Kina gjenopptok i fjor et normalt forhold etter seks år. Foto: NIna Hansen
HAR ORDNET OPP: Statsminister Erna Solberg og kinas statsminister Li Keqiang. Norge og Kina gjenopptok i fjor et normalt forhold etter seks år. Foto: NIna Hansen Vis mer

.

Fredsnasjonen Norge

FRED: Norge har sammen med Cuba vært tilrettelegger for fredsforhandlingene mellom den colombianske regjeringen og FARC-geriljen. Her utenriksminister Børge Brende sammen med FARC-leder Timoleon Jimenez, alias "Timochenko"etter at fredsavtalen er undertegnet i Havanna i juni i fjor. Foto: Adalberto Roque/AFP
FRED: Norge har sammen med Cuba vært tilrettelegger for fredsforhandlingene mellom den colombianske regjeringen og FARC-geriljen. Her utenriksminister Børge Brende sammen med FARC-leder Timoleon Jimenez, alias "Timochenko"etter at fredsavtalen er undertegnet i Havanna i juni i fjor. Foto: Adalberto Roque/AFP Vis mer

Norge har sammen med Cuba vært tilrettelegger for fredssamtaler mellom Colombia og Farc-geriljaen. Fredsavtalen ble belønnet med Nobels fredspris til president Juan Manuel Santos i fjor.

Norge bidro til Iran-avtalen mellom USA og Iran, med uttransport av anriket uran. Denne avtalen har Trump varslet at han vil skrote. Sammen med KrF og Venstre har regjeringen satt bistanden til en prosent av BNP, men noe av bistandspengene har gått til mottak av asylsøkere her i landet.

Etter at forholdet til Kina havnet i fryseboksen etter fredsprisutedlingen til en kinesisk dissident i 2010, signerte de to landene en avtale i desember i fjor om å ta opp igjen normale forbindelser. Da Solberg besøkte Kina i våres, ble det signert avtaler mellom kinesiske og norske selskaper for 20 milliarder. Solberg fikk derimot mye kritikk for ikke å ha tatt opp den fengslede fredsprisvinneren med kinesiske myndigheter under besøket.

Pol og proffboksing

De blåblå har åpnet vinmonopolutsalgene på valgdag og nyttårsaften, men søndagsåpne butikker måtte regjeringen gi opp å få gjennom.

FEIRER SEIER: Statsminister Erna Solberg feirer sammen med Cecilia Brækhus etter at hun slo Anne-Sophie Mathis under"The Homecoming" 1. oktober i fjor. Proffboksing var forbudt i Norge 1981 til Høyre/Frp-regjeringen opphevet forbudet med støtte fra Venstre.
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
FEIRER SEIER: Statsminister Erna Solberg feirer sammen med Cecilia Brækhus etter at hun slo Anne-Sophie Mathis under"The Homecoming" 1. oktober i fjor. Proffboksing var forbudt i Norge 1981 til Høyre/Frp-regjeringen opphevet forbudet med støtte fra Venstre. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Vis mer

Et av de første løftene de blåblå innfridde, var å oppheve forbudet mot proffboksing. 1.oktober i fjor bokset Cecilie Brækhus sin første proffkamp i Norge, med statsminister Erna Solberg og andre regjeringstopper ringside i Oslo Spektrum.

Fra 15. august, altså en måned før valget, blir det tillatt å innføre reptiler til Norge.

Ap: - Skapes ikke arbeidsplasser

Opposisjonen er ikke like imponert over retningen regjeringen har tatt landet i .

På spørsmål til Aps nestleder Hadia Tajik om det viktigste som står igjen etter denne regjeringen, svarer hun:

- Jeg vil peke på to ting: Det ene er endringene i arbeidslivet. Det andre dreier seg om hva slags samfunn vi vil ha, og hvilke verdier som ligger til grunn for det.

- Fra en tid med optimisme og stor jobbvekst og trygghet i arbeidslivet har vi nå beveget oss over i en situasjon der det nesten ikke skapes arbeidsplasser. Færre er i jobb, og flere har gått fra en trygg til en utrygg jobb. Under Frp- og Høyre-regjeringen er det skapt færre jobber totalt enn det ble skapt årlig under Stoltenberg II-regjeringen. Og de store svekkelsene i arbeidsmiljøloven som Frp- og Høyre-regjeringen presset igjennom mot en samlet fagbevegelse og til tross for klare advarsler fra blant annet Arbeidstilsynet, har ført oss i retning av et et mer utrygt arbeidsliv enn vi hadde i 2013, sier Hajik.

- Økte forskjeller

- Den andre endringen jeg vil peke på, er økningen i forskjellene mellom folk. Noe av det som gjør Norge til Norge er at vi har små forskjeller mellom folk, at vi stoler på hverandre, og at vi mener alle har noe å bidra med i samfunnet. Når de rike får en stadig større del av kaka, samtidig som vi i den offentlige debatten har statsråder som bidrar til mer mistenkeliggjøring mellom folk, så er det også en endring som trekker oss vekk fra det samfunnet vi ønsker å være. Norge er vi, ikke oss og dem, sier Tajik.

Mer om

Vil du logge inn før du fortsetter?

Det koster ingenting, men det hjelper oss med å tilby deg en bedre leseropplevelse.

Vi bruker aID som innloggings-tjeneste, med din aID-konto kan du enkelt logge inn på alle våre sider som krever dette.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer