Slik infiltrerer bandene Norge på 1-2-3

Truer både demokratiet og vanlige borgere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I serien «Kjeltring AS» viser Dagbladet hvordan de nye kriminelle bandene i Norge påvirker samfunnet - og våre liv.

Etter samtale med politiet, NHO og Skattekrim har Dagbladet lagd denne oversikten. Se grafikken i øverst i saken.

- Dette er en trussel mot hele vårt liberale demokrati, markedsøkonomi og vår velferdsstat. Det er en trussel både for individet, bransjer og samfunnet som helhet, sier Terje Nybø, politimester i Asker og Bærum politidistrikt.

I går slo Kripos-topp Eivind Borge alarm i Dagbladet:

- Vi må handle nå, slik at bandene ikke sikrer seg politisk makt.

Ifølge Kripos jobber de utenlandske, kriminelle nettverkene som opererer i Norge, på samme måte som de tradisjonelle mafiaene i andre europeiske land. Kriminelle nettverk infiltrerer lovlydige bransjer og fletter penger fra narkotika og menneskehandel inn i den hvite norske økonomien. Byggebransjen, renholdsbransjen og servicebransjen er spesielt utsatt. Tilsynelatende bagatellmessig «hverdagskriminalitet» kan henge sammen med grov narkokriminalitet, menneskehandel og vold.

Disse rammes Politimester Terje Nybø i Asker og Bærum politidistrikt sier at det er særlig i de tjenesteytende bransjene at arbeidsmarkedskriminalitet har vist seg spesielt framtredende.

- Dette er bygg og anlegg, renhold, restaurant og uteliv, hotell, transport og budbil, massasje, frisører, dagligvare og så videre. Disse tjenestene er det mange som tilbyr i Asker og Bærum, og det er også høy etterspørsel etter slike tjenester, sier Nybø.

Han peker på flere grunner til at det er særlig disse bransjene som er utsatt:

- TRUER DEMOKRATIET: - Dette er en trussel mot hele vårt liberale demokrati, markedsøkonomi og vår velferdsstat. Det er en trussel både for individet, bransjer og samfunnet som helhet, sier Terje Nybø, politimester i Asker og Bærum politidistrikt. 
 FOTO: ROBERT MCPHERSON/NTB SCANPIX
- TRUER DEMOKRATIET: - Dette er en trussel mot hele vårt liberale demokrati, markedsøkonomi og vår velferdsstat. Det er en trussel både for individet, bransjer og samfunnet som helhet, sier Terje Nybø, politimester i Asker og Bærum politidistrikt. FOTO: ROBERT MCPHERSON/NTB SCANPIX Vis mer

• Store og uoversiktlige bransjer som gjør det lettere å operere utenfor lover og regler.
• Stor etterspørsel etter tjenester.
• Voldsomt fokus på pris fra oppdragsgiver. 
• Stor andel av utenlandske arbeidere.
• Mye bruk av midlertidige ansettelser og innleid arbeidskraft. 
• Mange tjenester trenger ikke krav til fagkompetanse.
• Veldig lett å opprette og etablere selskaper i Norge.

Nybø sier tre aktører må være til stede for å skape arbeidsmarkedskriminalitet:

Arbeidsgiverne: de som utnytter. Ingen enhetlig gruppe - opererer med ulik grad av organisering og profesjonalitet. Alle har ett mål: Økonomisk profitt.  

Arbeidstakerne: de som utnyttes. De som må utføre arbeidet - utsettes for ulik grad av utnyttelse.

Oppdragsgivere og forbrukere: kjøpere av tjenestene. Disse er ofte svært opptatt av pris. Det viser seg at det er stor aksept for svart arbeid. Dette er i seg selv et holdningsproblem som i stor grad bidrar til å holde liv i et useriøst arbeidsmarked. 

- Befolkningen i Asker og Bærum er generelt kjøpesterke. Men mange er nok svært prisbevisste, og det er nok høy aksept for kjøp av svart arbeid uten at man tenker på hvilke samfunnsmessige konsekvenser dette har, sier politimester Nybø.

Slik rammer trusselen samfunnet: - Kort sagt: arbeidsmarkedskriminalitet er en trussel i distriktet fordi alle disse tre aktørene - arbeidsgivere, arbeidstakere og forbrukere - er representerte. Det er en trussel på særlig tre nivåer:

Individnivå: - Enkeltpersoner som arbeider ulovlig baserer sin tilværelse på usikre, ofte farlige og uforutsigbare rammer. Arbeidsgivers ansvar og plikter etterfølges ikke som de skal, og de ansattes rettigheter utvannes. Det kan dermed være lettere å utnytte disse arbeiderne, noe som er en trussel mot deres velferd og grunnleggende rettigheter, sier Nybø.

Bransjenivå: - Det er svært uheldig at det etableres et illegalt, parallelt arbeidsmarked til det legale. Illegale aktører kan dermed utkonkurrere de som driver lovlig ved å unngå å betale utgifter i form av skatter/avgifter, HMS og riktige lønninger. Ved å snike seg unna slike utgifter kan man logisk tilby en langt lavere pris på tjenester enn de som driver lovlig, og dette kan virke konkurransevridende. Dette er en trussel mot bransjer, samt mot hele vår markedsøkonomi, sier Nybø.

Systemnivå: - Dette er en trussel mot hele vårt liberale demokrati, markedsøkonomi og vår velferdsstat, sier Nybø.

- Kriminalitet satt i system - De kriminelle er svært tilpasningsdyktige. De kjenner regelverket, har god kontroll over rutiner og så videre til kontrolletatene, samt at de kan benytte seg av utro tjenere og korrupsjon, sier Nybø, som ramser opp noen av kriminalitetstypene de ser i arbeidsmarkedskriminaliteten:

• Arbeidsmiljøkriminalitet.
• Ulovlig arbeidskraft og skatt- og avgiftskriminalitet. 
• Fiktiv fakturering.
• Hvitvasking.
• Trygdebedrageri.
• Falske ID-dokumenter, pass, lønnsslipper, byggekort og falske sykemeldinger.
• Menneskehandel og tvangsarbeid.
 
- Menneskehandel i form av tvangsarbeid innebærer at noen blir presset inn i et arbeidsforhold mot sin vilje, der noen kynisk og bevisst utnytter personen. Det er å regne som et moderne slaveri, og er svært alvorlig. Det har vist seg at menneskehandel og tvangsarbeid er langt mer utbredt enn det vi liker å tro. International Labour Organization (ILO) melder om at cirka 21 millioner mennesker er utsatt for tvangsarbeid på verdensbasis, og profitten estimeres til å være på rundt 1100 milliarder norske kroner, sier politimester Nybø.

- Korrupsjon - Det har vært tilfeller der organiserte kriminelle allierer seg med utro tjenere i ulike bransjer for å tilrettelegge for sin kriminalitet.  Dette kan være leger som skriver ut falske sykemeldinger, regnskapsførere og revisorer som bidrar til å minimere oppdagelsesrisikoen, folk i banker og så videre. Dette er svært alvorlig. Særlig alvorlig er det dersom utro tjenere er å finne i offentlig sektor og statsapparatet, og er en trussel mot hele vårt demokratiske system, sier Nybø. 
 
Politimester Terje Nybø mener denne kriminalitetstypen har fire hovedutfordringer:

• Kriminaliteten kamufleres ofte i lovlig virksomhet.
• De kriminelle er svært tilpasningsdyktige, de kjenner regelverk og kan benytte utro tjenere og korrupsjon.
• De kriminelle utnytter ofte bransjenes kompleksitet og uoversiktlighet, for eksempel i bygg og anlegg der det ofte er lange kjeder med underleverandører. Jo lenger ned i kjeden du kommer, jo færre er ofte organiserte, det er dårligere lønns- og arbeidsforhold, færre opplæringsbedrifter, mer gråsvart økonomi og dårligere HMS.  
• De kriminelle oppretter og avslutter selskap raskt, og gjør det svært vanskelig for kontrolletatene å holde oversikt.

Nybø sier at kontrolletatene mangler en helhetlig oversikt over både aktører og aktiviteter innenfor dette feltet.

- Det er derfor stor usikkerhet knyttet til omfang. Det er nok likevel sannsynlig at omfanget er større enn det vi liker å tro. Det er også usikkert hvor mye av arbeidsmarkedskriminaliteten som er organisert.