BRED INNSATS: Svært mange politifolk er sysselsatt med drapssaken på Majorstua. Her fra mandag, kort tid etter funnet av den drepte mannen i 20-åra. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
BRED INNSATS: Svært mange politifolk er sysselsatt med drapssaken på Majorstua. Her fra mandag, kort tid etter funnet av den drepte mannen i 20-åra. Foto: Henning Lillegård / DagbladetVis mer

Drapet på Majorstua

Slik jobber politiet for å løse drapsgåten

Store ressurser er satt inn i etterforskningen, som ledes fra et kommandorom.

Onsdag sto politiet fremdeles uten mistenkte etter at en ung mann mandag ble funnet drept på Majorstua i Oslo.

- Det er en krevende sak. Vi jobber med mange prosjekter, og har selvfølgelig flere svar, men ikke noe gjennombrudd. Hva som er motivet, hva som var opptakten, og hvem som har gjort det, vet vi ikke ennå, sier Grete Lien Metlid, driftsleder for Oslo-politiets Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE), til Dagbladet.

- SVÆRT KREVENDE: Politiinspektør Grete Lien Metlid er driftsleder for Oslo-politiets Felles enhet for etterretning og etterforskning. Hun sier drapssaken på Majorstua er en svært krevende sak å stå i. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer Vis mer Vis mer

Et stort antall politifolk er sysselsatt med saken. Ved åstedet i Arbos gate har etterforskere med ulike oppgaver i flere dager vært synlige i nabolaget - det er bl.a. foretatt rundspørring, og teknikere saumfarte onsdag ettermiddag fremdeles leiligheten der Østfold-mannen i 20-åra ble funnet drept i 12-tida mandag. Andre jobber med å samle inn overvåkingsvideoer fra området.

- Dette er en veldig alvorlig sak, som hele politidistriktet jobber med, sier Metlid.

Delegerte oppgaver

De seinere åra har måten Oslo-politiet organiserer omfattende etterforskninger på, endret seg. Nå blir arbeidsoppgaver delegert til såkalte prosjekter, med hver sine spesialområder eller spisskompetanse, og hver sin prosjektledelse.

- Strukturen er veldig utviklet de siste åra, og det har også å gjøre med den generelle utviklingen av politiet, og ikke minst digital utvikling og større og mer komplekse saker. Prosjektene er bredt satt sammen og har ulik type kompetanse. De jobber for eksempel med avhør, video, elektroniske spor, rundspørring eller analyse, sier Metlid.

LETER ETTER SPOR: Politiets kriminalteknikere utenfor blokka der den drepte Østfold-mannen bodde i et kollektiv. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
LETER ETTER SPOR: Politiets kriminalteknikere utenfor blokka der den drepte Østfold-mannen bodde i et kollektiv. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet Vis mer

Sammensetningen av prosjektene og bemanningen er dynamisk, og kan avhenge av sakstypen og -bildet, og hvilken fase etterforskningen er i.

- I en tidlig fase vil f.eks. rundspørring være sentralt, mens seinere vil andre prosjekter bli vektlagt mer. I denne etterforskningen, som ser ut til å bli langvarig, vil vi kunne se at sammensetningen og behovene i etterforskningen kan endre seg etter hvert som ting begynner å falle mer på plass, forklarer politiinspektøren.

Henter inn andre

I noen tilfeller kan også etterforskningsprosjekter forsterkes med politifolk fra andre miljøer enn FEE.

- Det er verdifull supplering. I denne saken er for eksempel Enhet vest [som har hovedkvarter i Sandvika i Bærum] koblet inn, opplyser Metlid.

Alt dette ledes av en etterforskningsledelse ved FEE, bestående av både politifaglig personell og påtalejurist, som dag og kveld sitter på et eget kommandorom på politihuset på Grønland.

- I kommandorommet, som vi kaller «etterforsknings-KO», kan det gjerne sitte mellom fem og åtte personer. Dette er både påtalefaglig og politifaglig etterforskningsleder, samt andre nøkkelpersoner som for eksempel loggfører, analytikere og liaisoner. Disse leder etterforskningen, og har ansvar for å ta beslutninger og loggføre arbeidet som blir gjort, forklarer Metlid.

I denne tidlige fasen kartlegger politiet møysommelig hva som skjedde på og rundt åstedet i det aktuelle tidsrommet. Noen timer før den drepte Østfold-mannen ble funnet, ble det begått et knivran et par steinkast unna leiligheten der han bodde sammen med tre andre unge menn, men politiet ser ikke dette i sammenheng med drapet.

- Vi utelukker ingenting, og ser også på denne hendelsen og andre observasjoner i området, men det er viktig å si at det ene skjer i det offentlige rom, det andre skjer inne i en leilighet, sier Metlid.

VÆPNET: Væpnede styrker ble sendt til Majorstua etter at den drepte mannen i 20-åra ble funnet mandag. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
VÆPNET: Væpnede styrker ble sendt til Majorstua etter at den drepte mannen i 20-åra ble funnet mandag. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet Vis mer

Danner seg et bilde

De tre romkameratene til den drepte mannen ble avhørt mandag. Politiinspektøren opplyser at det kan bli aktuelt å kalle dem inn igjen for oppfølgende spørsmål.

- Det er viktig for oss nå å snakke med omgangskretsen og familien, slik at vi best mulig får et bilde av hvem avdøde var: Hvilke bevegelser han foretok, hvem han hadde kontakt med, hva han var opptatt av. Dette er viktige spørsmål i denne drapssaken, sier Metlid.

En foreløpig obduksjonsrapport forelå tirsdag, og Metlid opplyser at den gir informasjon om dødsårsaken, uten at hun vil gå i detalj om dette. Hun vil heller ikke gi informasjon om tekniske spor, f.eks. om drapsvåpenet er funnet. Dette av hensyn til etterforskningen.

Politiinspektøren forteller at en del tips har kommet inn, men at flere opplysninger fra publikum etterlyses.

- Vi ønsker mer informasjon om bevegelser og observasjoner i området, sier hun.

Metlid avviser at folk er i fare, selv om én eller flere gjerningspersoner er på frifot.

- Vi har ingen konkrete holdepunkter for å si at det er farlig for andre, eller at man skal treffe noen spesielle tiltak. Da hadde vi gått ut med det, sier Grete Lien Metlid.