NÅR DET RUSKER PÅ BØRSEN: Kan rentefond være et godt alternativ. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.
NÅR DET RUSKER PÅ BØRSEN: Kan rentefond være et godt alternativ. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.Vis mer

Slik kan du tjene på renteoppgangen

Nå skal rentene opp. Da kan rentefond være en idé.

(Finansavisen): Statistikk fra Verdipapirfondenes Forening viste i forrige uke at norske personkunder nettosolgte aksjefond for 574 millioner kroner i mai.

Samtidig ble rentefond nettotegnet for netto 621 millioner kroner.

- Jeg tror dette først og fremst handler om å redusere risiko, sier Alfred Berg-forvalter Torolv Herstad til Finansavisen.

Rentefond har lavere risiko enn aksjefond, men høyere avkastning enn bankrente, og kan ifølge avisen være en aktuell investeringsmulighet for mange.

Kort tid til forfall

Herstad viser til at Norges Bank i forrige uke ga klar beskjed om at renten nå skal opp.

- Når rentene skal opp, vil det normalt være fornuftig å investere i rentefond uten mye renterisiko, forteller han.

Herstad peker overfor Finansavisen på rentefond med lav rentedurasjon, altså fond som investerer i obligasjoner med relativt kort tid til forfall.

Fondsanalytiker Thomas Furuseth mener alt handler om tidsaspektet i valg av fond.

- På tre års horisont bør man være konservativ etter mitt skjønn, og majoriteten av pengene bør være i rentefond eller annen rentesparing, sier han til avisen.

- En støtdemper

Analytikeren beskriver rentefond som en støtdemper i sparingen.

- Det handler ikke alltid om å maksimere avkastningspotensialet, men å hindre at man angrer, fortsetter Furuseth overfor Finansavisen.

Risikoen i rentefond er knyttet til utvikling i rentenivå og hvor sannsynlig det er at utstederen av obligasjonen kan betale gjelden sin.

Når rentenivået stiger, vil en obligasjon med fast rente falle i verdi. Og jo lenger tid til forfall, desto mer vil verdien falle.

- Rentehopp positivt

Et rentefond som investerer i nye obligasjoner med flytende renter, kan ifølge avisen likevel ha en annen utvikling.

- Hvis rentene stiger gradvis, vil kunden fortsatt få en OK avkastning i obligasjonsfondene. Da vil den løpende kupongrenten overstige verdifallet som følge av stigende renter, og totalavkastningen vil bli positiv, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet til Finansavisen.

- Og de nye obligasjonene som forvalteren kjøper i neste måned, vil gi en høyere løpende avkastning, så en renteoppgang kan sees på som positivt for eierne av obligasjonsfond på lengre sikt, legger han til.

Pass på honorarene

Men pass på forvaltningshonorarene. For pengemarkeds- og obligasjonsfond ligger disse på 0,1-0,5 prosent i året.

Og kjøper du et internasjonalt rentefond, kan valutasvingninger ødelegge avkastningen. I så fall kan valutasikring lønne seg.

Andre økonominyheter:
Motekonge i pengeskvis
Selger tidligere Reitan-luksus - jakter 45 millioner