Slik kan oljen treffe land

Ny rapport viser hvordan et oljeutslipp utenfor Lofoten og Vesterålen kan arte seg.

SLIK KAN OLJEN SPRE SEG: Kan treffe større områder enn tidligere antatt, ifølge ny rapport: Sannsynlighet for treff av olje ved utslipp på 4500 tonn i døgnet i 50 døgn ved tre ulike punkt. Svart felt betyr 90 - 100 prosent sannsynlighet, grønt betyr 5 - 10 prosent sannsynlighet for at oljen treffer. Faksimile: Ulykken i Mexicogolfen - Risikogruppens vurdering.
SLIK KAN OLJEN SPRE SEG: Kan treffe større områder enn tidligere antatt, ifølge ny rapport: Sannsynlighet for treff av olje ved utslipp på 4500 tonn i døgnet i 50 døgn ved tre ulike punkt. Svart felt betyr 90 - 100 prosent sannsynlighet, grønt betyr 5 - 10 prosent sannsynlighet for at oljen treffer. Faksimile: Ulykken i Mexicogolfen - Risikogruppens vurdering.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Den siste fagrapporten om Lofoten og Vesterålen viser hvordan kysten av Lofoten og Vesterålen kan bli seende ut ved en oljekatastrofe.

Et utslipp tilsvarende en fjerdedel av utslippet i Mexicogolfen, vil kunne ramme store deler av kysten.

Treffer Lofoten
Risikorapporten inneholder beregninger av utslipp av 4500 kubikkmeter olje i henholdsvis to og 50 døgn fra tre ulike steder utenfor Lofoten og Vesterålen. Oljedirektoratet, Kystverket, Direktoratet for Naturforvaltning, Klif, Petroleumstilsynet og flere andre etater har bidratt til rapporten.

Ved et utslipp like sør for Røst i 50 døgn vil oljen renne inn Vestfjorden med 90 - 100 prosents sannsynlighet. Den kan både nå land i Meløy sør for Bodø og deler av Nordkapp i nord. Stanser utslippet etter to døgn, rammes Lofoten og Vesterålen i tillegg til områdene utenfor Steigen, Bodø og Gildeskål.

Skjer utslippet lenger ut fra kysten på Nordland VI, er det mindre fare for at oljesølet når Vestfjorden og innsiden av Lofoten, men oljesølet vil strekke seg like langt nord. Skjer det et utslipp utenfor Bø, vil det etter 50 døgn nå helt til Sørøya i Hasvik kommune, i Finnmark. Stanser det etter to døgn, når det fortsatt land i Bø og Øksnes i Vesterålen med stor sannsynlighet.

Det svarte området på grafikken over viser hvor oljen vil treffe med 90 - 100 prosent sannsynlighet. I motsatt ende av fargeskalaen viser det grønne feltet hvor det er 5 - 10 prosent sannsynlig at oljen vil treffe.

- Blir marinert
Reaksjonene lar ikke vente på seg fra miljøsida.

— Lofoten og kysten nordover til Nordkapp blir marinert i olje med bare en fjerdedel av utslippet fra Deepwater Horizon. Risikorapporten er skremmende lesning, og viser hvor viktig det er å holde disse områdene fri for oljeboring, sier Snorre Valen, miljøpolitiker for SV på Stortinget.

- Oljelobbyen har i årevis febrilsk forsøkt å innbille oss at et oljesøl i nord ikke vil få nevneverdige konsekvenser for livet i havet. Nå ser vi med all tydelighet at hvis uhellet først er ute, kan konsekvensene bli ufattelig store, sier Ola Skaalvik Elvevold, leder i Natur og Ungdom.

Store verdier
Samtidig har Vista Analyse i dag sluppet en samfunnsøkonomisk analyse som også er bestilt av Miljøverndepartementet. Rapporten viser anslår at det befinner seg olje for rundt 150 milliarder kroner under havoverflaten i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Men verdiene kan spenne fra - 7 til 650 milliarder kroner.

- Det er nok en gang bekreftet at det er et betydelig verdipotensial i oljen og gassen som antas å være utenfor Lofoten og Vesterålen, sier direktør for næringspolitikk i Oljeindustriens Landsforening (OLF) i en pressemelding.

Vista Analyse skriver at fisk og olje kan sameksistere ved normal drift og at primærnæringen utgjør små verdier i kroner og øre i dag.  Analysen sier at det er lav risiko for en stor ulykke, men at det kan bli svært kostbart om det skjer. Den økonomiske verdien av såkalte økosystem-tjenester er ikke målt.

Til våren skal Stortinget bestemme om områdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal åpnes for oljeboring.