Slik kan streiken stoppes stoppes

Bare to ting kan stoppe en langvarig storstreik: Enten må arbeidsgiverne åpne lommeboka, eller så må regjeringen og Stortinget gripe inn med tvang.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I øyeblikket synes ingen av delene særlig sannsynlig. Og selv om ingen med sikkerhet kan si hvor lang streiken vil bli, bør vi minst belage oss på at det går en uke eller to før partene er møre nok til å snakke sammen. Det klare nei-flertallet og den store oppslutningen ved avstemningen, taler for det.

Dette er alternativene som kan løse konflikten:

Tvungen lønnsnemnd

Ikke regn med at regjeringen griper inn i en tidlig fase av streiken. Historien viser at tvungen lønnsnemnd bare brukes unntaksvis, og slett ikke før liv, helse eller vitale økonomiske interesser står på spill. At regjeringen utgår fra Arbeiderpartiet, øker heller ikke sjansen for at den lovlige LO-streiken blir stanset.

Dersom streiken trappes opp til å omfatte betydelige deler av oljesektoren, kan det øke regjeringens handlingsvilje noe, men ikke nok til at det alene fører til at den griper inn. Jens Stoltenberg mener ansvaret for å bli enige fremdeles ligger hos partene i konflikten.

Lockout

Ved å stenge portene kan arbeidsgiverne bidra til å presse fram en løsning. En lockout vil gjøre omfanget av arbeidskonflikten dramatisk mye større, dermed vil det bli lettere for regjeringen å ty til tvungen lønnsnemnd. Foreløpig avviser NHO en slik løsning.

Snakke sammen

Yngve Hågensen sier at det er uaktuelt for LO å møte til samtaler før «inngangsbilletten er bedre». I klartekst betyr det at LO krever løfter fra NHO om mer på bordet før de setter seg ved det. NHO sier på sin side at utspillet må ligge hos LO ettersom det er de ansatte som har forkastet løsningen partene var enige om.

Partene vil helt sikkert ikke snakke sammen i helga. Trolig heller ikke før streiken er i gang onsdag. Bare en smule tid og en smidig riksmeklingsmann Reidar Webster kan få de to på talefot igjen.

Mer penger

Foreløpig har ikke LO sagt hva organisasjonen nå vil kreve. Generelt økt tillegg, eller økt tillegg for de lavest lønte, vil likevel utvilsomt få LO på glid. Sannsynligheten for at NHO vil komme med et slikt tilbud, er i øyeblikket svært liten ettersom partenes opprinnelige opplegg allerede var i ytterkanten av rammene de har pålagt seg gjennom Arntsen-utvalget. I bakgrunnen spøker faren for høyere arbeidsløshet, økt inflasjon og dermed stigende renter hvis lønnstillegget blir betydelig større i Norge enn hos våre handelspartnere.

Kjappere feriepakke

I utgangspunktet var LO og NHO enige om at en femte ferieuke skulle innføres i løpet av de to neste årene. Planen var å ta en dag neste år og tre året deretter (sammen med Gro-dagen utgjør det en uke). Et mulig bidrag til å løse konflikten, selv om også det koster penger, kan være å framskynde noen av feriedagene.

Forhandlingsperioden

Et annet bidrag vil det være ikke å endre forhandlingsperioden. Partene var enige om at det heretter bare skal være sentrale forhandlinger hvert tredje år, samt lokale forhandlinger hvert år. Ved å beholde dagens ordning, vil partene med ett stå langt nærmere hverandre.

EVU-reform

Det burde også være mulig å bli enige om en etter- og videreutdanningsreform. Foreløpig står striden om både finansiering og hvem som skal styre reformen. Løsningen kan ligge i å finne en fordelingsnøkkel hvor både arbeidsgiverne og det offentlige bidrar med midler, og hvor de ansatte får en viss innflytelse over bruken av reformen.

Politisk bidrag

Når partene igjen vil snakke sammen, kan politikerne hjelpe dem over et par av de verste kneikene. Enten ved bevilgninger, eller ved løfter om å legge begrensninger på det mange i LO anser som ledernes grådighetskultur.