Slik kutter du, Restad

Her, Gudmund Restad, får du vite hvordan du kan kutte 15 milliarder i statsbudsjettet uten å røre verken kontantstøtte, minstepensjoner, helse, skole eller politi. Økonomisk rikssynser og redaktør i Dine Penger, Carsten O. Five, gir deg oppskriften.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hjertesaken u-hjelp skjermes, og redaøtkren av Dine Penger holder seg unna skatte- og avgiftsøkninger.

Derimot bruker han hard hånd på kultur, kommuneøkonomi og statsbanker. Partistøtten halveres. Pressestøtten fjerner han helt og holdent.

Svar på tiltale

- Dette er et budsjett for å kjøle ned norsk økonomi. Det er nødvendig for å få renta ned og tilliten til den norske krona tilbake. Men det er mulig å legge fram et stramt budsjett uten å ramme de svakeste. Det er viktig å understreke at jeg vare skjærer bort 2, 5 prosent av budsjettet. Det er ingen rasering, bare en barbering, sier Five til Dagbladet.

I en radiodebatt med finansminister Gudmund Restad i sommer sa Five at han skulle klare å kutte 15 milliarder kroner i statsbudsjettet uten at det rammet gamle og syke. Restad sa han gjerne ville se en slik kutt-liste. I går leverte Five lista finansdepartementet. Den røde tråden er:

**Bruk pengene på de svakeste, kutt overføringer til de friske.

**Reduser støtteordninger til næringslivet i en tid hvor det er behov for nedkjøling.

**Kutt i byråkratiet. Mindre kurs, reiser og konferanser.

- Selv om mine kuttforslag er smertelige, kanskje særlig for Senterpartiet, håper og tror jeg Restad vil studere forslagene. Det er ikke mulig å skjære i budsjettet uten at man blir upopulær en del steder. Men det viktigste en finansminister gjør, er å si nei, samt å prioritere de svakeste. Det har jeg gjort i mitt opplegg, sier Five.

Kultur-kutt

Det første Five gjør, er å kutte kraftig i Sp-leder og kulturminister Anne Enger Lahnsteins budsjett.

På operabudsjettet kuttes f.eks. 50 millioner kroner, og pressetøtten fjernes helt.

- Skal man foreta innstramminger, vil det ramme. Opereaen er jo stadig fullsatt, så da kan de jo bare sette opp prisene. Når jeg fjerner pressestøtten, vil nok en del aviser få problemer. Men det finnes jo alltids alternative aviser, sier Five.

Redakøren av Dine Penger har også tatt et solid jafs av kommunaldepartementets budsjett, også det noe som vil gjøre vondt for Senterpartiet.

Av rammetilskuddet til kommunene kutter Five 1, 8 milliarder kroner.

- Kommuneøkonomien har blitt radikalt forbedret de siste årene. Derfor er det naturlig å kutte her. Kutt betyr at kommunene må priotere bedre hvilke oppagaver de skal løse, og hvilke de skal utsette. Jeg tror ikke kutt i rammetilskuddet til kommune vil ramme kjerneområder som helse, eldreomsorg og skole. De har så mye penger igjen, mener Five.

Også på Venstre-leder og næringsminister Lars Sponheims budsjett har Five funnet flere hundre millioner å spare.

Nærings-kutt

Begrunnelsen er at det ikke er behov for alle mulige stimuleringstiltak og subsidiering av næringslivet i en tid som skriker etter nedkjøling. Five har fjernet så godt som hele verftsstøtten.

- Verftsstøtten nok en post som vil smerte for mange partier, men man er nødt til å slakte noen hellige kyr i den økonomiske situasjonen landet er i, er Fives kommentar.

I statsbankene mener Five det er milliarder å spare. I overføring til Husbanken kutter Five en milliard kroner. Han tar også store summer fra ulike tilskuddsordninger for næringslivet, f.esk i SND.

- Nå er det viktig å få ned renta i alle bankene, ikke bare for de som er begunstiget med lån i Husbanken. Og i gode tider er det ingn grun til å oversubisidiere næringslivet, sier Five.

Landbruks-kutt

I fiskeridepartementet kutter Five 2 millioner kroner.

- Det er et signal om at vi må redusere driftsutgifter over hele linjen, reise mindre på kurs og konferanser og bruke mindre til konsulenter, sier Five.

Han mener landbruksavtalen fra i vår ble altfor dyr og kutter 1, 7 milliarder i den.

- Vi får heller importere mer mat fra utlandet, sier Five.

På samferdselsdepartementets budsjett har han tatt 100 millioner kroner av støtten til Widerøes Flyveselskap.

- Med den konkurransen som vi har fått i luftfarten innenlands, bør det være mulig å få prisene ned likevel, mener Five.

I miljødepartementet kutter Five vel 70 millioner kroner.

I planleggings- og samordningsdepartementet kutter han nærmere 200 millioner. 83 millioner er partistøtte i ulike former.

- Jeg mener det er skadelig for demokratiet at politikerne kan bevilge seg store summer direkte fra statskassa, og nærmest gjøre seg uavhenig av velgernes økonomiske støtte. Her kutter jeg med veldig god samvittighet, sier Five.

Han mener det også bør være mulig å spare 246 millioner i skattedirektoratet som følge av innføring av forenklet selvangivelse og dersom man unnlater å innføre ny boligskatt.

Olje-kutt

På olje- og enerigminister Marit Arnstads budsjett kutter Five nesten 158 millioner kroner, hvorav 80 millioner til nye energiformer og enerigiøkonomisering.

Ett kuttforslag som trolig vil glede sentrumspartiene, er forslaget om å redusere investeringene i Nordsjøen med to milliarder kroner. Her spørs det om Five og sentrumspartiene får støte fra Ap eller Høyre og Fremskrittspartiet.

Ymseposten

Five kutter også kraftig i den såkalte ymseposten på statsbudsjettet, som blant annet brukes til å dekke lønnsoppgjøret.

- En post som er uspesifisert, er det i seg selv viktig å redusere. Det har en disiplinerende virkning, sier Five.

<B>HER ER LISTA:</B> I en radiodebatt med finansminister Gudmund Restad i sommer sa redaktrø Carsten O. Five at han skulle klare å kutte 15 milliarder kroner i statsbudsjettet uten å ramme gamle og syke.<br>