Slik påvirker budsjettet din økonomi

Hva mener du om statsbudsjettet?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sentrumsregjeringen inngikk i natt et budsjettforlik etter Høyres hjerte. Det vil si at skatteprosenten ikke øker fra neste år. Bilen, spriten, tobakken og strømmen blir heller ikke dyrere på grunn av økte avgifter. Kontantstøtten for ett- og toåringer er sikret fram til år 2000. Taperne etter årets budsjettoppgjør kan bli skolefritidsordningen, distriktene og kommunene.


BAKRUS: Verken spriten, tobakken eller strømmen blir dyrere med det nye statsbudsjettet. Det kan føre til bakrus for statsminster Kjell Magne Bondevik.

Statsminister Bondevik viste i går hvor langt hans sentrumsregjering er villig til å tøye partistrikken for å sitte med regjeringsmakten. Budsjettforslaget partene ble enige om i natt er en kuvending i forhold til det opprinnelige forslaget om en innstramning i norsk økonomi på 9 milliarder kroner. Dagens forslag innebærer en innstramning på 7,8 milliarder kroner.

Dette er noen av sparetiltakene:

- Skolefritidsordningen reduseres med 125 milloner kroner.

- Småbarnstillegget fjernes hvis du mottar kontantstøtte.

- Skattetrekket for betalt fagforeningskontigent halveres.

- Fastlege-reformen utsettes ett år.

Disse får mindre å rutte med:

- Distriktspolitiske tiltak kuttes med 100 millioner kroner.

- Kommuneoverføringene kuttes med rundt 200 millioner kroner.

- Utgiftene til Folketrygden skal ned med 250 millioner kroner.

- 100 millioner kroner mindre til arbeidsmarkedstiltak.

- Utgifter til næringsfond kuttes med 100 millioner kroner.

- Boligtilskuddsordningen kuttes med 50 millioner kroner.

335 millioner kroner skal tas fra departementene. Utenriksdepartementet kuttes med 70 millioner kroner. Andre departementer bortsett fra Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, kuttes med fra 40 til 10 millioner kroner.

Økte utgifter:

Politi og rettsvesen får 100 millioner kroner, Forsvarsbudsjettet økes med 430 millioner, 100 millioner ekstra går til eldre og helse.

Avgifter:

Tobakksavgiften blir ikke høyere, og det legges opp til reduserte alkoholavgifter.

Forslaget innebærer at 300 politistudenter er sikret jobb etter endt utdanning til sommeren. Og det er lagt inn et punkt om at regjeringen skal foreta en gjennomgang av politiets gjennom situasjon i møte med bekjempelse av voldskriminaliteten.

Andre forslag:

- Telenor delprivatiseres.

- Arcus selges.

Hva mener du om budsjettet?
Si din mening