Slik rammer streiken

En eventuell streik vil berøre mange samfunnsområder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Stengte skoler og barnehager, dårligere helsetilbud, mindre politiaktivitet, og fare for eksamensavviklingen ved universiteter, høyskoler og vidergående skoler. Det blir de umiddelbare virkningene dersom det blir streik i statlig og kommunal sektor fra klokka 06.

En rekke arbeidstakerorganisasjoner har deltatt i meklingen, både i stat- og kommuneoppgjøret, og gjort situasjonen uoversiktlig. Anslagene over antall offentlig ansatte som blir tatt ut i streik, varierte i går kveld mellom 15 000 og 20 000.

  • Lærerne ved en rekke skoler rundt om i landet går ut i streik. Skoler og barnehager må helt eller delvis stenge, fordi Unio har varslet uttak av lærere og førskolelærere. Blir det streik blant lærerne, er det ikke sikkert at elevene i ungdomsskolen og videregående skole får de karakterene de har krav på.
  • Mellom 1100 og 1500 politifolk i fem fylker streiker. Politiet kommer fortsatt til å rykke ut ved nødssituasjoner, men det blir mindre etterforskning og trafikkovervåkning. Dessuten kan rettssaker bli utsatt i deler av landet.
  • Helsetilbudet blir dårligere. I berørte kommuner blir helsetilbudet ved sykehjem og helsestasjoner dårligere fordi fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere er gått i streik. I første omgang er det Alta, Trondheim, Tønsberg og Fredrikstad som blir mest rammet, samt Oslo.
  • Også arkitekter og ingeniører i kommunene er i streik, sammen med parkeringsvakter og ansatte ved trygdekontoret, Aetat, og Mattilsynet.

Disse gruppene er tatt ut forbundsvis:

Unio stat + kommune

* Politiet

* Politiets utlendingsenhet

* Lærere (forskere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre) på universiteter og høgskoler.

I første uttaket rammes Oslo, Troms, Agder, Hordaland, Sør-Trøndelag.

* Høgskolene i Oslo og Bergen, NTNU (Trondheim) og Universitetet i Tromsø.

* Alta kommune

* Finnmark fylkeskommune

* Tønsberg kommune

* Vestfold fylkeskommune

* Trondheim kommune

* Sør-Trøndelag fylkeskommune

* Fredrikstad kommune

* Østfold fylkeskommune

LO Stat:

* Trygdekontorer i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø

* Aetat i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø

* Toll- og avgiftsdirektoratet

* Jernbaneverket

* Skattedirektoratet

* Fylkesskattekontorene i Oslo, Akershus, Hordaland,

Sør-Trøndelag, Tromsø og Vest-Agder

* Ligningskontorene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø,

Kristiansand

* Politidirektoratet, Oslo

* Politiets utlendingsenhet, Oslo

* Oslo politidistrikt, Oslo; Sør,Trøndelag politidistrikt, Trondheim; Troms politidistrikt, Tromsø; Hordaland politidistrikt, Bergen; Agder politidistrikt, Kristiansand, Politihøgskolen i Oslo

* Universitetene i Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen

* Høgskolene i Oslo, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen

* Jernbaneverket Ofotbanen, Narvik

YS stat + kommune

* Trygdeetaten, Aetat, finans og toll, politiet

* Sandnes kommune

Akademikerne stat + kommune

* Politiet

* Mattilsynet

* Folkehelsa

* Bærum kommune

* Rogaland fylkeskommune

* Trondheim kommune

* Østfold Fylkeskommune

Lærernes yrkesforbund

* Færder vgs

Norsk skolelederforbund

* Oppegård kommune

Skolenes landsforbund

* Østfold fylkeskommune: Fredrik II vgs

* Fredrikstad kommune: Haugeåsen ungd.skole

* Vestfold fylkeskommune: Færder vgs

* Trondheim kommune: Vikåsen oppvekstsenter, Rosenborg skole, Lilleby skole

* Sør-Trøndelag fylkeskommune: Byåsen vgs, Gerh. Schønings skole

* Alta kommune: Alta ungd.skole, Gakori skole, Nyland skole, Rafsbotn skole

* Finnmark fylkeskommune: Alta vgs

Parat

* Kongsberg kommune

* Gildeskål kommune

KFO

* Tromsø kommune

* Ålesund kommune

* Bergen kommune

* Sandnes kommune

* Østfold fylkeskommune

Det norske maskinistforbund

* Bergen kommune

MFO

* Fredrikstad kommune

* Finnmark fylkeskommune

FO

* Fredrikstad kommune, barnevern

* Kristiansand kommune, sosialtjenester og ungd.etat

* Tromsø kommune, barnevern

Fagforbundet

* Tønsberg kommune

* Tønsberg parkering

* Vestfold fylkeskommune

* Natur og idrettsservice

* Rogaland fylkeskommune

* SK-Regnskap

* Stavanger byggdrift

* Stavanger eiendom

* Stavanger kommune

* Stavanger parkeringsselskap

* Sølvberget

* Kristiansand kommune

* Møre og Romsdal fylkeskommune

* Nord-Trøndelag fylkeskommune

* Steinkjer kommune

* Rana kommune

* Tromsø kommune