Slik rammes du

I det øyeblikk nye utbrudd av munn- og klovsyke blir konstatert på kontinentet, vil den norske regjeringen umiddelbart gjennomføre dramatiske tiltak. Her er en oversikt over tiltakene, og hvordan de kan ramme deg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foreløpig har Stoltenberg-regjeringen nøyd seg med å innført importforbud av klovdyr og matvareprodukter fra klovdyr fra Frankrike, Storbritannia og Nord-Irland.

Men i går ble det slått smitte-alarm i Italia. Dersom det viser seg at dyrepesten har slått til der også, vil det være umulig for Norge å ikke innføre forbud mot import av klovdyr/matprodukter fra klovdyr fra hele EU.

Her er lista over tiltak og konsekvenser, hvis regjeringen innfører importforbud fra hele EU.

1. Dyr og dyre-produkter: Det blir forbudt å importere levende dyr, kjøtt og melkeprodukter fra hele EU. For nordmenn rammer dette særlig den rekordstore svenskehandelen, som i perioden blir lovstridig.

2. Stengte grenser: Alle kjøretøyer som krysser grensa vil bli spylt/desinfisert. Alle reisende må i ytterste konsekvens gå gjennom desinfiserende skobad.

3. Tomme butikker: Norge importerer daglig tonnevis av kjøtt- og meieriprodukter fra EU-land. Hvis en total grenseblokkade blir langvarig, risikerer norske forbrukere at det kan bli mangel på enkelte matvarer. Situasjonen vil først bli alvorlig i det øyeblikk norske myndigheter iversketter enda strengere nasjonale sikkerhetstiltak, som f.eks. forbud mot transport av melk fra bondegårder til meierier.

Så langt har norske myndigheter nøyd seg med å gjennomføre et begrenset dyretransportforbud, i henhold til EUs kriseplan.

4. Prishopp på matvarer: Et eventuelt importforbud fra samtlige EU-land vil presse prisene på kjøtt i været. Fiskeprodukter vil ikke være et billigere alternativ for folk flest. Som en følge av utbruddet i Europa, har allerede etterspørselen etter norske fiskeprodukter eksplodert på kontinentet, med den følge at prisene har føket i været.

5. Transportforbud: Hvis myndighetene utvider transportrestriksjonene for klovdyr i Norge, vil prisen pr. kilo kjøtt hos forhandler, øke med mellom fem og seks kroner. Det opplyser Kjøttbransjens landsforbund til Dagbladet.

6. Tollvesenet i alarmberedskap: Antallet kontroller vil stige dramatisk ved norske grenseoverganger og flyplasser. Alle viktige grenseoverganger vil bli gjenstand for skjerpet overvåking. Ulovlige matprodukter vil bli beslagt på stedet, og destruert.

7. Informasjons-kampanje: Regjeringen vil iverksette et omfattende informasjonsarbeid. Målet er å få norske forbrukere til å forstå betydningen av de iverksatte tiltakene. Uansett tollvesenets økede beredsakp, er det umulig å kontrollere alle reisende og alle kjøretøyer. Myndighetene frykter økt smugling av kjøtt- og meiereivarer. - Vi må stole på at folk forstår alvoret, sier landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen.

8. Samarbeid: Munn- og klovsyke er en av de mest smittsomme dyresykdommene som finnes. En bekjempelse av sykdommen forutsetter et løpende internasjonalt samarbeid. Norge er medlem i den internasjonale vaksinebanken i Pirbright i England. Norge har til enhver tid tilgang på 200000 doser vaksine. De vil trolig ikke bli benyttet, selv om utbrudd av sykdommen skulle ramme Norge. - Dette er en sykdom vi ikke ønsker å leve med, men ønsker å utslette. Dette er en grunn til at vaksinering ikke er et reelt alternativ i noe europeisk land, sier veterinærdirektør Eivind Liven ved Statens Dyrehelsetilsyn til Dagbladet.