Slik sikrer du deg etter ulykken

Grunnlaget for hvor mye du vil få i erstatning legges allerede på ulykkesstedet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Når man kommer ut for en ulykke, er det viktig å ta skaden på alvor fra starten av, selv om man ikke føler seg skadet. Et godt tips er å ha et engangskamera i bilen, slik at man kan ta bilder med detaljer fra skadestedet, sier seniorrådgiver Tom Eitvet i Landsforeningen for Trafikkskadde.

Han har følgende tips til personer som er ute for en ulykke:

1. Vær klartenkt

Ikke fyll ut skademeldingen om du er omtåket. Det er mange spørsmål som skal besvares, om veiforhold, hvor man kom fra og hvor stor farten var.

- Vent derfor til du kan tenke klart, og få gjerne hjelp av politiet til skademeldingen. Husk også å notere navn og telefonnummer på vitner, sier Eitvet.

2. Oppsøk lege

Meld fra om personskade til politiet, og oppsøk lege så raskt som mulig etter ulykken. Går det mer enn 72 timer fra du blir skadet til du oppsøker legen, kan forsik-ringsselskapet stille spørsmål ved om skaden virkelig kom i ulykken.

3. Forsikring

Vær rask med å sende skademelding til ditt eget selskap og motpartens. Sjekk så alle mulige forsikringer du har, også på arbeidsplassen, eller om ektefelle/samboer har forsikringer hvor du har rettigheter. Har du ti ulykkesforsikringer, kan du rette ti krav.

- To måneder etter at selskapet har fått melding om personskaden, begynner det å løpe rente på 12 prosent til din fordel. Venter du for lenge, taper du renteinntekter. Det er også viktig å huske på at forsikringsloven har streng meldeplikt, sier Eitvet.

4. Be om hjelp

- Kontakt Landsforeningen for Trafikkskadde for å få bistand og advokathjelp. Mange selskap er nok helt uenig med meg, men vår erfaring er at dette greier du ikke alene. Spesielt ser man det på forskjellene mellom hva selskapene tilbyr og hva domstolene bestemmer, sier Eitvet.