SKAL FÅ NED FRAVÆRET: Statsminister Jens Stoltenberg møter kontaktutvalget med organisasjonane i arbeidslivet, på Statsministerens kontor.  Roar Flåthen (LO), arbeidsminster Hanne Bjurstrøm og John G. Bernander (NHO). Foto: Berit Roald / Scanpix
SKAL FÅ NED FRAVÆRET: Statsminister Jens Stoltenberg møter kontaktutvalget med organisasjonane i arbeidslivet, på Statsministerens kontor. Roar Flåthen (LO), arbeidsminster Hanne Bjurstrøm og John G. Bernander (NHO). Foto: Berit Roald / ScanpixVis mer

Slik skal de få deg til å jobbe mer

Mindre fulltidssykemelding og utvidet egenmelding i rapporten som legges fram klokka 12.00.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet.no): Klokken 12.00 i dag legger regjeringens ekspertutvalg fram forslagene for å redusere sykefraværet.

Ifølge lekkasjene som er kommet, mener utvalget at reduksjon av sykelønna vil redusere sykefraværet. Utvalget går også inn for å bruke gradert sykemelding i stedet for full sykemelding.

• Dagbladet.no overfører direkte når ekspertutvalget legger fram sin rapport klokken 13.

- Hevet over enhver tvil«Ekspertgruppen mener det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved fravær reduserer det totale sykefraværet. Men det er også hevet over enhver tvil at vesentlig reduksjon i sykefraværet kan oppnås med andre tiltak», heter det i rapporten, ifølge TV2.

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner og eldre forklarer ikke økningen i fraværet, ifølge ekspertgruppa. Det foreslås også at egenmeldingsperioden utvides fra tre til ti dager.

I rapporten heter det også at det vil være hensiktsmessig å gå over fra full til gradert sykmelding, som innebærer at den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver. Dette er et system som blir praktisert i Sverige.

I Norge er bare 18 prosent av sykemeldingene graderte.

Dyrere langtidsfraværIfølge opplysninger NRK sitter med, anbefaler utvalget at arbeidsgiveren må ta en større del av den økonomiske byrden for langtidssykemeldte med full sykemelding.

Etter åtte uker skal arbeidsgivere betale 20 prosent av sykepengene til fulltids sykemeldte. Slik ordningen er i dag betales sykelønnen av det offentlige utover arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Utvalget går også inn for at arbeidsgivere som lar vær å tilrettelegge arbeidssituasjonen for sykmeldte, må betale en egenandel av sykelønnen.

SykelønnsproblemBakgrunnen for utvalgets rapport er de galopperende utgiftene på grunn av høyt sykefravær. Sykefraværet 3. kvartal i fjor var på 7,7 prosent.

Det var en økning i sykefraværet på 7,0 prosent i 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009. Det vil si en vekst på 11 prosent. Økningen kom i både det egenmeldte og legemeldte sykefraværet

Anbefalingene fra ekspertgruppa vil være et viktig grunnlag når regjeringen sammen med partene i arbeidslivet skal drøfte innholdet i en videreføring av IA-avtalen og eventuelle tiltak for å få ned sykefraværet.

- Sykelønnsordningen som sådan er ikke oppe til diskusjon. Full lønn under sykdom ligger fast. Det man skal diskutere, er virkemidler for å få ned sykefraværet, har LO-leder Roar Flåthen slått fast.