Slik skal de felles

Nå foreligger navnelista på vitnene som statsadvokatene Jørn Sigurd Maurud og Olav Helge Thue mener skal felle de fire tiltalte i trippeldrapssaken på Sørumsand. Til tross for at det er gjort over 500 avhør i saken, inneholder vitnelista - som Dagbladet har lest - bare 55 navn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vitnelista avslører statsadvokatenes strategi i rettssaken som starter 18. april i Nes herredsrett.

Påtalemyndighetens vitneførsel skal etter planen begynne 2. mai. Det betyr at det er satt av nesten to uker til forklaringene til de fire tiltalte, Lars Grønnerød, Kristin Kirkemo Haukeland, Per Kristian Orderud og Veronica Orderud.

Gårdstvisten

Drapsetterforskerne har hele tida ment at hovedmotivet ligger i gårdstvisten mellom far og sønn Orderud. I rettssaken skal både far og sønns advokater i gårdsstriden forklare seg.

Det samme skal Kripos' skriftgransker, Per O. Haddal, som fant ut at to av underskriftene på kjøpekontrakter var forfalsket.

Harald Orderud, som har uttalt seg på vegne av deler av Orderud-slekta, skal også vitne i denne forbindelse. Faren til Harald, Hans Orderud, fant de tre drepte i kårboligen. Han er ikke innstevnet av påtalemyndigheten.

Mange av de 55 vitnene i saken skal forklare seg om flere forhold.

Attentatforsøk

Etter motivet vil påtalemyndigheten konsentrere seg om attentatforsøket mot Anne Orderud Paust og hennes mann natt til onsdag 15. juli 1998. Aktorene vil forsøke å skissere opp en sammenheng mellom attentatforsøkene og drapene.

Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød er begge også tiltalt for trusler. Bakgrunnen er at begge, eller en av dem, skal ha festet et halvt kilo Sollex sprengstoff under Anne Orderud Pausts Golf i den hensikt å skremme henne.

I tillegg til politivitnene fra Oslo stevner aktorene inn fire andre vitner i forbindelse med attentatforsøket. Dette er personer som kjenner Lars Grønnerød. Også Narve Lid, som har agentur på dynamitten som ble brukt, skal forklare seg.

180-samtalen

Neste punkt blir den mystiske 180-samtalen. En drøy uke før trippeldrapet ringte en mann til Opplysningen 180 i Lærdal og varslet om trippeldrapet. Politiet har blant annet etterforsket ut fra en teori om at Per Kristian Orderud var 180-mannen, og at han ringte fra en telefon som flere av slektningene hadde tilgang til i Oslo. Damen på opplysningen i Lærdal som mottok samtalen, blir et viktig vitne i saken.

En rekke slektninger til Per Kristian, Veronica og Kristin skal forklare seg om blant annet 180-samtalen. Ole Robert Kirkemo (bror til Kristin og Veronica) og Synnøve Kirkemo (søster til Kristin og Veronica) er innstevnet.

Pappa Sverre Martin Kirkemo knytter Veronica Orderud til flere sentrale spor i saken. Han skal etter planen vitne om morgenen 11. mai, og blant annet skal han forklare seg om 180-samtalen. Samme dag skal også Per Kristian Orderuds nære bekjent og slektning, Espen Orderud, i vitneboksen.

Veronicas og Kristins mor, Bodil Kirkemo, er ikke innstevnet som vitne av påtalemyndigheten.

Våpenkjøp og alibi

Påtalemyndigheten har satt opp tre vitner i forbindelse med Kristins våpenkjøp i Molde og hva hun skal ha forklart til sine venner umiddelbart etter det omtalte juleselskapet på Orderud gård lille julaften 1998.

Leietaker på Orderud gård, Henrik Bjarne Bruun, skal vitne om ekteparets alibi. Bruun sier at ekteparet Orderud ikke var hjemme hele drapsnatta, slik ekteparet selv hevder.

Gårdsgutten på Orderud gård, en ung bosnier, må også forklare seg. Det samme skal en av det drepte ekteparets gode venner gjøre.

Sokk og rykter

Utallige personer i miljøet rundt Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød er avhørt av politiet. Det har vært en enorm ryktespredning i dette miljøet. Flere titalls personer hevder de har hørt eller sett noe som kan knytte de to til drapene, blant annet om sokken som ble funnet i nærheten av åstedet.

En kvinne fra Rømskog blir her et sentralt vitne, ettersom hun hadde god kontakt med Kristin Kirkemo i Drammen kretsfengsel. Drapsetterforskerne har jobbet lenge og intensivt med å knytte sokken til Veronica Orderud eller Kristin Kirkemo.

Søstrenes slektninger på Sørlandet sier de tror noen i slekta kan ha strikket en liknende sokk, men ingen av disse vil påtalemyndigheten ha i vitneboksen.

Etter det Dagbladet forstår, har flere av personene i miljøet rundt Kristin og Lars troverdighetsproblemer i forbindelse med motivet for å forklare seg til politiet. Dette betyr at bare 13 fra dette miljøet står igjen på vitnelista.

Pistolmagasin

En skyteepisode ved Stensrudvannet i Østmarka bare åtte dager før drapene førte til pågripelsen av Kristin og Lars. Kristin og en kamerat skjøt vilt med hagle.

Arrestasjonen av søster Kristin ga politiet en gyllen anledning til å ransake på hennes adresser. Under ransakingen hjemme hos Lars Grønnerød i Oslo ble det funnet et pistolmagasin. Grønnerød forklarte seg deretter til politiet, hvor han trakk inn ekteparet Orderud og fortalte om byttehandelen av våpen våren 1999.

Han hadde en revolver kaliber 38, som han kalte Lillegutt. Etter grundige undersøkelser fant politiet ut at 38-kaliberen var ett av de to våpnene som ble brukt under drapene.

Etterforskerne

Helt på tampen av aktoratets vitneførsel kommer de fire etterforskerne som har avhørt de fire tiltalte og etterforskningslederne. Kripos-førstebetjent Asbjørn Hansen er den siste på aktoratets vitneliste.

I tillegg vil statsadvokatene dokumentere fotomapper, beslagsrapporter, tekniske analyserapporter og telefonutskrifter, private brev og notater (bl.a. Veronicas dagbok) og testamenter.

Aktoratet foreslår at tre sakkyndige forklarer seg i retten. Den ene er professor Torleiv Ole Rognum ved Rettsmedisinsk institutt. Han skal forklare seg om obduksjonen av de tre drepte. I tillegg foreslår aktorene to professorer fra Landbrukshøgskolen som har gjennomgått regnskapene for Orderud gård.