Slik skal de stanse korrupsjonen

I dag fikk justisministeren forslaget til ny korrupsjonslov. Se endringene!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Ved å gjøre lovteksten enklere vil det bli lettere for påtalemyndighetene å bevise korrupsjon, sier professor Henry John Mæland som har ledet Straffelovrådet bak utredningen.

Siden 2000 har de sammenlignet norsk korrupsjonslovgivning med den internasjonale. Lovene var så gode at utvalget nøyde seg med å overlevere en såkalt NOU på bare 60 sider.

- Jeg ønsker utredningen velkommen, og den vil bli sendt ut på høring om kort tid, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Etter at forskjellige instanser har fått sagt sitt, vil regjeringa legge fram lovforslagene for Stortinget som til slutt skal vedta endringene.

Problemstillinga er høyst aktuell etter de siste ukenes medieoppslag rundt Finance Credit og Tore Tønne. Uten å nevne den tidligere helseministeren benyttet Dørum anledningen til å love regler mot nettopp det Tønne blir beskyldt for.

- Vi vil foreslå en karantenetid for embetsmenn og politikere som går fra offentlig til privat virksomhet, fastslår Dørum.

- Kommer Tønne-saken til å få konsekvenser for arbeidet mot korrupsjon?

- Korrupsjonsrådgiver Eva Joly og professor Henry Mæland var i gang med dette lenge før det var noen Tønne-sak, understreker Dørum.

Professor Henry John Mæland forklarte at deres nye lovforslag baserer seg på lovene som i 1998 ble lagt fram for Europarådet. Den viktigste endringen blir at det nå blir én korrupsjonslov for både offentlig og privat ansatte. Dagens lovtekst ramser opp en rekke kriterier som må være oppfylt for at korrupsjon skal kunne bevises. Dette er byttet ut med én formulering.

- Det er korrupsjon når man tar imot utilbørlige fordeler, sier Mæland.

Han overlater til domsstolene å bestemme hva som er utilbørlig. Utredningen foreslår også å øke strafferammen for korrupsjon til ti år. Dermed forlenges foreldelsesfristen, noe som ifølge Økokrim er et problem i dag. I tillegg går utvalget inn for å telefonavlytte personer som mistenkes for grov korrupsjon.

- Dette er ingen dramatiske endringer. Men fordi det er blitt mer fokus på korrupsjon, kommer det nok til å bli flere korrupsjonsdommer i årene framover, tror Mæland.

Justisminister Dørum forklarer behovet for ny lov og økt kamp slik:

- Norge har blitt et rikt land og staten har mye penger. Derfor er det viktig å ha en ryddig kultur på dette området. Før hindret sosial kontroll korrupsjon, mens vi i dag må stole på lovgivningen i tillegg. Norge skal være verdensledende på dette området.

Tror du korrupsjon er utbredt i Norge?

LOVER KRAFTTAK: Justisminister Odd Einar Dørum mottok utredningen og lovet å prioritere kampen mot korrupsjon.
<B>UTREDEREN: Professor Henry John Mæland fant ikke mye feil med norske korrupsjonslover, og leverte fra seg en tynn NOU på kun 60 sider.