Slik sparer du skatt før nyttår

Å spare i IPS, ta utbytte før nyttår og vente med overlevering av solgt bolig, er noen av grepene som kan gi redusert skatt for 2017.

DET ER MULIG å spare store beløp om du gjør enkelte skattegrep før nyttår. Foto: NTB Scanpix
DET ER MULIG å spare store beløp om du gjør enkelte skattegrep før nyttår. Foto: NTB ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Finansavisen:) – Av nye ting å huske på i år, er vel individuell pensjonssparing (IPS) det viktigste, sier Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater.

– Hvis man ønsker å spare til pensjon gjennom IPS er det viktig å få skutt inn beløpet på maksimalt 40.000 kroner før nyttår. Det gir et skattefradrag på 9.600 kroner, sier han.

En av ulempene ved IPS er imidlertid at det strengt tatt ikke er et skattefradrag, men utsatt skatt, ettersom spareren må skatte av pengene når de tas ut ved pensjonsalder. Og frem til da er midlene bundet opp.

Men skatteregningen for 2017 vil utvilsomt krympe for dem som velger å opprette en IPS-konto før nyttår.

Ta utbytte før nyttår

Fordi skatten på utbytte øker fra 29,76 prosent for 2017 til 30,59 for 2018, kan det også være mulig å spare skatt ved å ta utbytte før nyttår fremfor like etter.

– Beslutningen om å dele ut utbytte må skje før 1. januar 2018 for å få lavere skattesats, sier Ståle Wangen, skatteadvokat og partner i PwC.

– Hvorvidt dette er lønnsomt eller ikke, avhenger av hvordan en slik transaksjon påvirker formuen ved utgangen av året, dersom skatteyteren betaler formueskatt. Man er faktisk nødt til å regne på hvert tilfelle. Effekten av tidligere skattebetaling må også regnes inn, sier Wangen.

Hansen mener imidlertid at det er mulig å gjøre dette uten at det påvirker formuesskatten.

– Det kan også være mulig å vedta et utbytte nå, men med forfall neste år. Ikke forfalt utbytte regnes ikke som formue for aksjonæren. Dette bør da tas med i utbyttebeslutningen til generalforsamlingen, sier Hansen.

Vent med tapene

Har du aksjegevinster du ønsker å realisere, kan det lønne seg å gjøre det før nyttår til skattesats på 29,76 prosent, mot 30,59 prosent etter nyttårsaften. For aksjer med latente tap, vil det av samme årsak lønne seg å vente til over nyttår.

– Innimellom hender det at noen tenker at det er lurt å selge aksjeposter man har tapt på før nyttår for å få tapsfradrag, for så å kjøpe tilbake de samme aksjene rett etter nyttår. Men det er ikke lurt, for det vil kunne rammes av gjennomskjæring. Hvis man selger med tap før nyttår, kan man i tilfelle investere i en annen aksje, sier Wangen., og proklamerer:

– Jeg kan ikke huske at det noen gang har vært mer gunstig skattemessig å arve penger enn det er i dag.

– I forbindelse med stortingsvalget var mange redde for at det ville komme en ny avgift ved generasjonsskifte. Men ettersom vi på ny fikk en blåblå regjering, ble jo ikke det noen realitet. Men man vet jo aldri hva som skjer i fremtiden.

– Det man kan gjøre før nyttår er, dersom senior sitter på en stor formue, å overføre beløp til barna slik at de får utnyttet fribeløpet i formuesskatten.

Grensen for å betale formuesskatt er i dag på 1.480.000 kroner.

– Tradisjonelt har det jo vært lønnsomt i et formuesskatteperspektiv å investere i bolig og sekundærbolig. Nå er verdsettelsen tøffere, men det kan fortsatt lønne seg, sier han.

Kapitalforhøyelse

Eier man aksjer i et privat selskap, er det normalt sett selskapets verdi ved inngangen til skattleggingsperioden som legges til grunn for formuen. Når skatten for 2017 skal beregnes, er det altså verdien 1. januar 2017 som benyttes.

– Men dersom det er kapitalendringer i selskapet i løpet av året, er det verdsettelsen ved utgangen av året som legges til grunn, sier Wangen.

I enkelte tilfeller kan det derfor være fornuftig å gjøre en kapitalforhøyelse i selskapet. Det er imidlertid viktig å huske på at denne kapitalforhøyelsen ikke kan være bare symbolsk, den må være reell.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STÅLE WANGEN. Foto: PwC
STÅLE WANGEN. Foto: PwC Vis merVent med overlevering

For boligselgere kan det også være mulig å spare noen skattekroner dersom ting gjøres til rett tid.

– Salg av egen bolig er skattefritt, men det vil jo normalt påvirke formuen, sier Hansen.

– Av hensyn til formuesskatten kan det for en boligselger derfor være lurt å vente til over nyttår med overleveringen. Bakgrunnen er at boligen formueverdsettes betydelig lavere enn markedsverdien, og du anses som eier av boligen frem til du har overlevert den.

Også hvis man selger en sekundærbolig eller annen eiendom med skatteplikt for gevinsten, mener Hansen at det kan lønne seg å vente til over nyttår med å overrekke nøkkelen til nye eiere.

– I 2017 skattlegges gevinsten med en kapitalskatt på 24 prosent, mot 23 prosent i 2018. Overleveringstidspunktet er bestemmende for hvilken skattesats som gjelder, sier Bård Erlend Hansen i SBF Skatteadvokater.

Velg objekter med rabatt

Et annet grep for å redusere formuesskatten innebærer å flytte midler over til formuesobjekter med verdsettelsesrabatt. For mens bankinnskudd verdsettes til 100 prosent, verdsettes aksjer, aksjefond og midler på aksjesparekonto til 90 prosent av markedsverdien pr. 1. januar i skattefastsettingsåret. Når skatten for 2017 skal regnes ut er det altså verdien 1. januar 2018 som legges til grunn. Fra 2018 vil denne rabatten øke, slik at det da er 80 prosent av markedsverdien som legges til grunn. Fondsandeler som eies via en fondskonto gir ingen verdsettelsesrabatt, mens midlene på en IPS-konto er fritatt fra formuesskatt i sin helhet.

For de under 34 år er sparing på BSU-konto en av de beste måtene å redusere skatten på. De gavmilde kan vurdere å gi en gave på minst 500 kroner til en frivillig organisasjon, da det også gir grunnlag for skattefradrag.

​Flere økonominyheter:

​Ingen spareordning er så gunstig som denne
Fem tips som kan spare deg for baksmell i januar