Høy aksjeeksponering: De siste fem årene har Bjarne Skeies (73) Skeie Capital Investment tjent tilsammen 537 millioner kroner før skatt. Foto: Finansavisen
Høy aksjeeksponering: De siste fem årene har Bjarne Skeies (73) Skeie Capital Investment tjent tilsammen 537 millioner kroner før skatt. Foto: FinansavisenVis mer

Slik tjente Bjarne (73) 92 millioner på aksjer

Norges 94. rikeste fulgte en klar strategi i 2017.

Finansavisen: Bjarne Skeie (73), som rangeres av Kapital som Norges 94. rikeste med en formue på 3 milliarder kroner, legger bak seg et solid 2017.

Finansavisen skriver at hans investeringsselskap, Skeie Capital Investment i fjor leverte sitt beste resultat siden 2013, og Thomas Wilhelmsen og John Fredriksen får deler av æren for det.

Høy eksponering i aksjer

Skeie Capital Investment tjente 90,6 millioner kroner før skatt i fjor. Avkastningen fra børsnoterte aksjer kom opp i 92 millioner kroner, tilsvarende 14,7 prosent. Året før endte aksjeavkastningen på 60 millioner kroner og 9,8 prosent, skriver Finansavisen.

– Vi har ligget med en høy eksponering i aksjer. Det viste seg å være en fornuftig strategi i 2017, sier investeringsselskapets leder, Oddvar Frigstad, som er godt fornøyd med tallene.

Styret fastslår i årsberetningen at det anser utviklingen generelt og de oppnådde resultatene som gode.

«Hjelp» fra Wilhelmsen og Fredriksen

Den viktigste bidragsyteren til resultatet i fjor var Wilh. Wilhelmsen Holding, som steg solid i kjølvannet av sammenslåingen av bilskips- og logistikkvirksomheten med rederiets svenske partner, Wallenius.

Også John Fredriksens børsnoterte tørrlastrederi Golden Ocean Group og riggselskapet Odfjell Drilling bidro til gode resultater i Skeie-familiens investeringsvirksomhet i 2017.

«Moderat optimistiske»

Skeie Capital Investment investerer foruten i aksjer også i obligasjoner og andre former for finansielle instrumenter. Rundt halvparten er plassert i børsnoterte aksjer i Norge, Sverige og ellers i verden.

– Utviklingen i aksjemarkedet vil få betydning for selskapets framtidige inntjening, og både styret og ledelsen følger dette markedet nøye, skriver styreleder Bjarne Skeie og Frigstad i årsberetningen.

De betegner seg som «moderat optimistiske» når det gjelder utsiktene for 2018. Det vises til at prisingen av aksjer er relativt høy, spesielt i USA, men det er også gode vekstutsikter for makroøkonomien.

Noen av de sektorene som Oslo Børs er mer eksponert for – som sykliske aksjer, shipping og oljeservice – er etter Skeies oppfatning mer attraktivt priset enn det brede markedet, gitt en fortsatt god makroøkonomisk utvikling.

Flere økonomisaker:

Trakk boligsalg for 16 millioner - fikk 41 millioner

Budsjetterer med oljepris på 40 dollar