Slik vil Annan forbedre FN

La i dag frem fram reformplan med krav om umiddelbar handling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han krever at verdens ledere svarer på planen med mot og handlekraft.

Annans reformpakke innebærer de mest omfattende endringene i FN siden 1945.

En meningsmåling gjort i 23 FN-land viser at Annan har sterk støtte for en betydelig omorganisering av FN-systemet.

Annan oppfordret verdens ledere til å møte hans reformplan med dristighet, og ba dem om å godta planen når de møtes til toppmøte i september.

- Jeg gir dere min rapport seks måneder før møtet, slik at regjeringene skal ha lang tid på å vurdere dem. Mitt håp er at verdens ledere, når de kommer sammen i september, vil være rede til å ta de beslutninger som trengs, sa han.

Annan, som presenterte sin plan for FNs hovedforsamling, bygger sine anbefalinger på en rapport som FNs høynivå-panel presenterte i desember i fjor. I panelet satt blant andre tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Hovedpunkter

Her er hovedpunktene i den 63 sider lange rapporten «Mot større frihet, sikkerhet, utvikling og menneskerettigheter for alle».  • Menneskerettigheter: Et nytt Råd for menneskerettigheter skal erstatte menneskerettskommisjonen. Kommisjonen er sterkt kritisert og blant annet blitt beskyldt for å beskytte despoter i stedet for å slå ned på dem. Medlemmer av det nye rådet skal velges av Hovedforsamlingen framfor å være basert på medlemmer fra regionale grupper som roterer.
  • Sikkerhetsrådet: Målet er å utvide rådet og øke antallet medlemmer fra dagens 15.
  • Fattigdom: Rike land skal etablere et tidsskjema for hvordan man skal nå et 35 år gammelt mål om å øremerke 0.7 prosent av bruttonasjonalprodukt til utviklingshjelp innen 2015. Landene skal også etablere en låneordning for raskt å få sparket i gang utvikling. Det oppfordres også til ettergivelse av gjeld.
  • Bruk av makt: Sikkerhetsrådet skal sette opp nye og klare regler for når bruk av militær makt skal godkjennes. Man skal ha klare regler for å vurdere om en militær løsning står i forhold til trusselen, og om det er rimelig grunn til å tro på suksess. FN skal være ansvarlig for å beskytte sivile mot grusomheter, når en stat er uvillig eller ute av stand til å beskytte befolkningen. Om nødvendig med makt.

Terror

FN bør raskt vedta en resolusjon som oppfordrer til en omfattende avtale mot terrorisme, inkludert selvmordsbombere eller andre som med vilje tar sikte på å skade sivile.

  • Terrorisme:
  • Atomvåpen: Kreve full tilslutning av ikkespredningsavtalene, reduksjon av atomvåpenarsenal, opprettholdelse av moratorium for testing av kjernefysiske våpen. Støtte til arbeidet med å stanse ulovlig handel med ukonvensjonelle våpen.
  • Fredsbevaring: Etablere frivillige strategiske reservestyrker, som raskt kan rykke ut i kritiske situasjoner, og etablere fredsbevarende styrker for å hjelpe til å stabilisere samfunn som har gjennomgått krig.
  • Demokrati: Opprette demokratifond for å hjelpe land som ønsker å styrke en demokratiske utvikling.

Støtte

En meningsmåling foretatt i FN-land i forkant av reformlanseringen land viser at Annan har sterk støtte for en betydelig omorganisering av FN-systemet.

Først og fremst bør Sikkerhetsrådet styrkes, viser resultatet av målingen, som blir presentert av BBC. Mer enn to tredeler av de spurte ønsker å utvide rådet og inkludere representanter fra Tyskland, India, Japan og Brasil.

Hele 95 prosent av de spurte ønsker også å gi Sikkerhetsrådet rett til å sette til side veto lagt ned av ett av de fem landene som har permanent plass i rådet, nemlig USA, Storbritannia, Russland, Kina og Frankrike.

Undersøkelsen ble gjennomført for BBC i januar og omfattet 23.500 mennesker i 23 land.

(NTB)

PÅ TALERSTOLEN: Kofi Annan la frem en rekke forslag basert på er rapport av ekspertpanel, der blant annet Gro Harlem Brundtland har deltatt.