Slik vil Clemet måle skolene

Her er oppskriften på hvordan kvaliteten i norske skoler kan bli målt allerede fra høsten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En ekspertgruppe har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet laget en mal for hvordan vi kan måle kvaliteten på norske skoler. Utdanningsminister Kristin Clemet vil bruke kvalitetsportalen slik at skolene får måle egen utvikling, samt sammenlikne seg med andre skoler.

- Vi skal nå ha møter med brukergruppene og vurdere ekspertgruppas rapport, før vi gir vår anbefalinger til politikerne. Vi håper å ta i bruk kvalitetsportalen allerede fra høsten, sier hun til Dagbladet.

Kristin Clemet er ikke redd for at målingen skal føre til rangeringer av A- og B-skoler.

- Vi har ikke særlig stor grad av A- og B-skoler i landet, men snarer sprik mellom elevene på de enkelte skolene. Skulle det vise seg at vi har B-skoler, noe vi helt sikkert har, kan jeg ikke se at det skulle bli verre om de får vite det selv, sier hun.

Bare middels

Norge fikk bare middels score da elevene ble sammenliknet med andre land i lesing, matematikk og naturfag i den internasjonale PISA-undersøkelsen i fjor.

Kvalitetsportalen

Her er noen av faktorene som i framtida vil bli målt, dersom kvalitetsportalen blir vedtatt:

Ferdigheter:

Elevenes gjennomsnittlige skår på nasjonale prøver (foreslått fra 2004) i matematikk, engelsk og lesing/skriving

Gjennomsnittlig eksamenskarakterer i norsk, engelsk og matematikk

Elevenes medvirkning, og kunnskap om demokrati

Elevenes gjennomsnittlige karakterer justert for sosial bakgrunn (for eksempel foreldrenes utdanning og inntekt)

Fullført videregående skole på normert tid

Bestått fagprøve (lærlinger)

Kompetanse på tvers av fag:

Læringsstrategi

Elevenes motivasjon

Elevenes selvoppfatning

Læringsmiljø:

Trivsel blant elevene

Tilfredshet blant foreldre, lærere og skoleledere

Antall elever med mer enn x dager ugyldig fravær

Samarbeid mellom skole og hjem

Elevenes arbeidsmiljø

Skolens ressurser:

Lærerens utdanning

Driftsutgifter per elev

Elever per undervisningsårsverk

Kvalitetsportalen inneholder mange av de samme målefaktorene som den PISA, men Clemet tror det vil ta lang tid før vi kan se forbedring av de norske resultatene i internasjonal sammenheng.

- Det vil ta lang tid før vi ser resultater, men ett sted må vi begynne, og dette vil skaffe oss kunnskap om skolene, sier hun.

Realfagslærer Anne Margrethe Halvorsen ved Linderberg skole tror ikke at kvalitetsportalen vil få fram et helhetlig bilde av skolene.

- Selv om det skal brukes lokalt, så tror jeg ikke en standardisering som dette vil være dekkende.

Gammeldags

Halvorsen synes det virker gammeldags å sammenlikne skolene med hverandre.

- Det blir fokus på sammenliknbare kvaliteter, men tida utvikler seg så raskt at det er viktigere å lære elevene å være selvstendige, løse problemer og tilegne seg kunnskap selv, sier hun.

- Husk at disse elevene skal bruke sin kompetanse også i 2050, slike målinger som dette ser ikke langt nok fram i tid. Det som er i forandring og det som er framtidsrettet kompetanse, er ikke like lett å måle, sier læreren.

BLIR MÅLT: Til høsten kan undervisningen til Jonny Wong (13), Tina Fimreite Gjerskvål (15), Audun Hovslien (15) og Morten Nyhus (13) ved Linderberg skole bli målt og sammenliknet med andre skoler. Lærer Anne Margrethe Halvorsen og ass. rektor Gunnar Hirsch ønsker heller mer vekt på kreativitet og selvstendighet.