NYTT PROGRAM: Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup (t.h.) la i dag fram første utkast til Høyres partiprogram for perioden 2017-2021.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
NYTT PROGRAM: Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup (t.h.) la i dag fram første utkast til Høyres partiprogram for perioden 2017-2021. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Slik vil de endre Høyre

La fram utkast til nytt partiprogram. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Høyres programkomité har i dag lagt fram sitt utkast til nytt partiprogram for perioden 2017-2021.

Komiteen har vært ledet av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Vi må ta utgangpunkt i at vi har sittet i regjering i tre år. Vi skal ikke finne opp kruttet på nytt. Vi har gjort mye. Samtidig er det store utfordringer som er blitt tydeligere i løpet av regjeringsperioden, sier Isaksen.

Han peker på blant annet en mer usikker utenrikspolitisk situasjon, behovet for omstilling for å gjøre Norge mindre avhengig av olja, og en mer bærekraftig velferd.

- Vi har veldig mye igjen å gjøre og derfor er dette et sultent program, sier Isaksen.

Nye reformer

Hele utkastet til nytt partiprogram kan du lese her.

Programmets inneholder flere nye reformer på politikkområdene skole, arbeid og helse.

- For mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet. Mange elever går ut av grunnskolen uten å ha med seg de grunnleggende verktøyene de trenger for å klare seg godt senere i livet. Vi vil at alle barn får en god start på livet. Høyres viktigste prosjekt i skolen er at elevene skal lære mer. Det utvisker sosiale forskjeller og gir barna våre like muligheter til å lykkes. Derfor vil vi prioritere tidlig innsats og bedre skoleledelse, sier Røe Isaksen. Han la fram blant annet følgende forslag til endringer i programmet.

• At alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagen skal ha klare mål for sitt språkarbeid.

• Innføre en rett til ekstra oppfølging for elever som strever med lesing, skriving og regning.

• Reformere spesialundervisningen slik at mer av innsatsen settes inn tidlig i utdanningsløpet.

• Innføre en nasjonal ordning for å veilede og følge opp skoleeiere og skoler med vedvarende svake resultater. Kommuner med svake skoleresultater skal få pålagt bistand fra et nasjonalt veilederkorps.

Mer pakkeforløp

Blant punktene i programutkastet som Isaksen trakk fram på dagens pressekonferanse, var også en utvidelse av det såkalte «pakkeforløpet».

- Et mål for oss er at ordningen med pakkeforløp, som nå er blitt innført med gode resultater for kreftpasienter, også skal innføres på andre områder, for eksempel innen psykisk helse og rus. Pasienter skal få raskere og bedre behandling, og eldre skal få omsorg som møter den enkeltes behov, sier Røe Isaksen.

Fjerne barnetrygd og endre kontantstøtte

Blant forslagene i programutkastet som har vært kjent før dagens pressekonferanse, har det vært barne- og familiepolitikken som har gitt mest debatt.

Her går komiteen blant annet inn for følgende.

* Et flertall av i programkomiteen går inn for å fjerne barnetrygden.

De ønsker i stedet å innføre gratis barnehage og SFO, og målretta tiltak for å støtte lavinntektsfamilier og gi alle barn mulighet til en god oppvekst.

- Dagens barnetrygd treffer ikke dem som trenger det mest. Flertallet går derfor inn for å erstatte dagens ordning med et stort velferdsløft som vil bety mye for dem som har minst, sa likestillingspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre til Dagsavisen i går.

Komitéleder-Isaksen ønsker derimot å beholde barnetrygden.

* Komiteen ønsker gjøre kontantstøtten om til en kommunal ordning. Om de får det som de ønsker, er det lokalpolitikerne som skal bestemme om de ønsker kontantstøtte eller ikke.

* Komiteen ønsker at Høyre ikke lenger skal jobbe for å fjerne fedrekvoten i fødselspermisjonstida. I stedet ønsker de at Høyre skal vedta at dagens ordning med ti ukers pappaperm, videreføres.

* Stortinget, ikke lokalsamfunnene skal bestemme om kommuner slås sammen eller ikke, ønsker komiteen. I dag har ikke partiet noe om hvem som til slutt bestemmer om kommunereform i sitt program.

Opp til diskusjon

Nå skal programmet opp til diskusjon i partiet. Programkomiteen ber også om innspill fra sine medlemmer.

Over nyttår vil komiteen presentere det endelige utkastet som skal behandles og stemmes over på landsmøtet våren 2017.