VALGET ER DITT: Fra venstre Bjørnar Moxnes, Rødt, Une Bastholm, MDG, Audun Lysbakken, SV, Trygve Slagsvold Vedum, Sp, Jonas Gahr Støre, Ap, Erna Solberg, Høyre, Siv Jensen, Frp, Knut Arild Hareide, Krf, Trine Skei Grande, Venstre Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
VALGET ER DITT: Fra venstre Bjørnar Moxnes, Rødt, Une Bastholm, MDG, Audun Lysbakken, SV, Trygve Slagsvold Vedum, Sp, Jonas Gahr Støre, Ap, Erna Solberg, Høyre, Siv Jensen, Frp, Knut Arild Hareide, Krf, Trine Skei Grande, Venstre Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpixVis mer

Den siste store velgerguiden:

Slik vil de styre Norge

Lei av politikere som krangler? La oss snakke om politikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dagbladets partibarometer viser at de fem sakene nordmenn er mest opptatt av i stortingsvalget, er skole og utdanning, helse og eldre, innvandring og asyl, arbeid og skatt, klima og miljø.

I denne velgerguiden har vi spurt alle partiene hva de mener om disse temaene. I tillegg har de fått liste opp sine hjertesaker og hvem de kan tenke seg å samarbeide med på Stortinget. Nå er valget ditt!

_________________________________________________________________________________

HØYRE: Erna Solberg Foto: Nina Hansen
HØYRE: Erna Solberg Foto: Nina Hansen Vis mer

Slik vil Høyre styre Norge

Skole og utdanning: Tidlig innsats i skolen er Høyres valgløfte nummer én på utdanningsfronten. Partiet mener at for mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet og at altfor mange faller ut av videregående skole.

Partiet vil også ha strengere opptakskrav på lærerstudiene, innfase 11 måneders studiestøtte og satse på forskning.

Helse og eldre: –Høyre vil utvikle pasientens helsetjeneste og løfte eldreomsorgen. Vi skal leve hele livet. Derfor vil vi ha mer aktivitet og mer kvalitet, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner.

Han oppsummerer Høyres eldreomsorg på følgende vis:

–Det handler om å bli sett, spurt og hørt. Du skal være trygg på at ingen beslutninger om deg, tas uten deg, sier Sanner.

Innvandring og asyl: Høyre er opptatt av «en streng og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk». Frp har tatt til orde for å bryte internasjonale konvensjoner i asylpolitikken. Det ønsker ikke Høyre.

–Den beste integreringen skjer i norske lokalsamfunn og ute i bedriftene. Derfor vi Høyre skape flere jobber, sikre god opplæring i norsk, kunnskap om det norske samfunnet og redusere tiden asylsøkere med innvilget opphold sitter på mottak, sier Jan Tore Sanner.

Arbeid og skatt: Dersom skattene går ned, mener Høyre landet vil få flere arbeidsplasser.

Partiet går derfor til valg på «moderate skatteletter», uten å spesifisere hvor mange milliarder partiet ønsker å kutte skattenivået med.

–Vi skal ha et skattesystem der de som tjener mest også skal betale mest i skatt, lover Sanner.

Samtidig ønsker partiet å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Det vil gjøre nær 4000 mennesker med formue over ti millioner kroner til nullskattytere, ifølge SSB.

Klima og Miljø: –Høyre vil øke satsing på klimateknologi og miljøvennlig transport. Det skal bli dyrere å forurense og billigere å opptre miljøvennlig, sier Sanner.

Kommunalministeren lover også at Høyre skal innfri . Og Høyre vil legge til rette for fortsatt høy aktivitet i norsk petroleumsnæring innenfor rammene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp.

3 hjertesaker:

 • Kunnskap i skolen.
 • Trygg omsorg og raskere behandling.
 • Skape flere trygge jobber.

Kan gå i regjering med: –Høyre kan og vil samarbeide med Frp, KrF og Venstre, sier Sanner.

_________________________________________________________________________________

ARBEIDERPARTIET: Jonas Gahr Støre Foto: Marit Hommedal
ARBEIDERPARTIET: Jonas Gahr Støre Foto: Marit Hommedal Vis mer

Slik vil Ap styre Norge

Skole og utdanning: Partiets viktigste løfte på skolepolitikk er 3000 flere lærere. I tillegg lover nestleder Trond Giske flere barnehageansatte hvor minst halvparten skal være fagutdannet.

–Vi jobber for tidlig innsats for å sikre at alle kan lese, skrive og regne, ikke bli hengende etter og få en vond skoletid. Helsesøster på hver skole. Nulltoleranse for mobbing. En mer praktisk skole, løft for yrkesfagene og lærlingplass til alle, sier Giske.

Helse og eldre: Ap vil investere 12 milliarder i offentlige sykehus og styrke fritt sykehusvalg.

–Vi vil ha raskere hjelp og kortere ventetid gjennom utvidet bruk av operasjonsstuer, kveldsåpne poliklinikker, åpenhet om ventetid og styrking av fritt sykehusvalg, sier Giske.

Ap vil også ansette flere i hjemmetjenesten og gi eldre mulighet til å bo lenger i eget hjem.Object preview

Innvandring og asyl: –Vi vil gjenreise anstendigheten i landets ledelse. Styrke fellesskap og tillit, ikke frykt og mistenksomhet, sier Trond Giske. Ap står også bak asylforliket på Stortinget.

–Ap vil videreføre asylforliket, og lover en kraftig satsing på integrering, rette opp kuttene i norskopplæringen, sørge for at innvandrere får brukt sin kompetanse, kommer i jobb og bidrar til samfunnet, ifølge Ap-nestlederen.

Arbeid og skatt: Ap går til valg på skatt på 2014-nivå for å få inn det de mener er helt nødvendige 15 milliarder ekstra hvert år, øremerket eldreomsorg, skole og helse.

–De med inntekt under 600000 får ikke økt skatt, de med inntekt over en million får merkbar økning, lover Giske.

–70000 unge utenfor arbeid og utdanning skal hjelpes inn i aktivitet og vi skal rette opp svekkelsen av arbeidsmiljøloven, forby nulltimerskontrakter og forsvare sykelønnsordningen, fortsetter Ap-toppen.

Klima og Miljø: –Klimautfordringen er så alvorlig at den krever fullt fokus på det som fungerer, ikke på symbolsaker med liten klimarelevans, sier Giske.

Ap har lagt fram en tallfestet plan for hvordan Norge skal nå .

–Stikkord er nullutslippsteknologi i veitransporten, biodrivstoff, grønn skipsfart og karbonfangst og -lagring, sier Giske.

3 hjertesaker:

 • Trygg eldreomsorg og helsevesen i verdensklasse.
 • Flere arbeidsplasser i hele landet.
 • Nei til salg av Norge.

Kan gå i regjering med: Sp og SV.

_________________________________________________________________________________

FRP: Siv Jensen Foto: NTB Scanpix
FRP: Siv Jensen Foto: NTB Scanpix Vis mer

Slik vil Frp styre Norge

Skole og utdanning: Frp vil ha en skole som ser hver enkelt elev og tar vare på barns lærelyst.

–Vi vil derfor ha mer tidlig innsats, tilpasset opplæring og bekjempe mobbing. Frp vil også gi flere lærere videreutdanning, legge til rette for at flere yrkesgrupper kan undervise i skolen, og gi et løft for yrkesfag fordi en fagutdanning skal være like respektert som en mastergrad, sier Frp-leder Siv Jensen.

Helse og eldre: Frps store kampsak i eldreomsorgen er at norsk eldreomsorg skal bli statlig finansiert, og på den måten ikke variere ut fra økonomien i hver enkelt kommune.

–Vi vil også fortsette å redusere sykehuskøene, utvide fritt behandlingsvalg og endre systemet for innføring av nye medisiner med et hurtigspor slik at pasienter kan få raskere tilgang på livsviktige og livsforlengende medisiner, sier Jensen.

Innvandring og asyl: Frp vil stramme inn på familieinnvandring som et ledd i kampen for en fortsatt streng asyl- og innvandringspolitikk.

–Vi vil fjerne særfordeler for flyktninger og stille krav om at innvandrere lærer seg norsk innen fem år for å beholde ytelser fra NAV. Vi vil også forby heldekkende plagg som nikab og burka i det offentlige rom, og forby hijab i grunnskole, sier Jensen.

Arbeid og skatt: Skatteletter er et nøkkelord.

–Skatt på norske arbeidsplasser må ned, ikke opp, og vi må bygge mer vei som gjør det enklere for bedrifter å levere varer til kjøper, sier Jensen, som også går til krig mot eiendomsskatt.

–Vi vil fjerne eiendomsskatten fordi det en usosial skatt på ditt hjem, og vi vil fortsette å redusere skatter og avgifter for folk flest, sier hun.

Klima og Miljø: –Fordi Frp har senket avgiften på nye biler, fornyes bilparken og utslippene går ned. Vi vil fortsette å bruke gulrot framfor pisk, satse på tog og bane og bygge ut veier som gir mindre kork og kø og bedre miljø, sier Frp-lederen.

Jensen sier Frp vil at Norge skal fortsette å hente opp olje, fordi resten av verden da får tilgang til renere, norsk energi framfor kull.

3 hjertesaker:

 • Senke skatter og avgifter for folk flest, og fjerne eiendomsskatten.
 • Statlig finansiert eldreomsorg
 • Bevæpning av politiet og permanent grensekontroll

Kan gå i regjering med: Ønsker å fortsette i regjering, og utelukker ikke regjeringssamarbeid med noen av de borgerlige partiene. Frp støtter ikke en regjering de selv ikke er en del av.

_________________________________________________________________________________

SP: Trygve Slagsvold Vedum Senterpatiet Foto: Frank Karlsen
SP: Trygve Slagsvold Vedum Senterpatiet Foto: Frank Karlsen Vis mer

Slik vil Sp styre Norge

Skole og utdanning: Sp vil gi yrkesretting og praktiske fag mer plass i skolen, og vil bekjempe dagens testregime ved å fjerne PISA og endre nasjonale prøver.

–For oss er også lærerne viktige, derfor vil vi stoppe den avskiltingen av mange lærere som vi nå har sett, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp går også til valg på en time fysisk aktivitet og daglig skolemåltid for elever i grunnskolen.

Helse og eldre: Sp vil sørge for at folk får helsehjelp der de bor, ved å bevare lokalsjukehus, styrke kommuneøkonomien, og styrke dagaktivitetstilbudet for eldre. Sp vil også gjeninnføre den kulturelle spaserstokken, som den blåblå regjeringa kuttet.

–Vi ønsker å løfte kvaliteten og innholdet i tjenestene lokalt, i stedet for å kaste bort penger og tid på byråkratiske og sentraliserende reformer, sier Vedum.

Innvandring og asyl: Sp er for en ansvarlig og anstendig innvandringspolitikk.

–Vi tok initiativ til det brede innvandringsforliket i Stortinget da krisen inntraff i 2015, og ønsker at landet skal styre videre på dette forliket. Vi skal gjøre en innsats for dem som er her og trenger hjelp, men vi må også ha kontroll ved grensene til landet, sier Vedum.

Arbeid og skatt: Senterpartiet ønsker at de som har mest skal bidra mer, mens vanlige folk med vanlige inntekter skal få skattelette.

–Tjener du under 700000 kroner vil du få lette med SP, tjener du over vil du få en liten økning. Sp er også imot unødvendige avgiftsøkninger og vil øke pendlerfradraget for alle de som må reise for å jobbe, sier Vedum.

Klima og Miljø: Sp vil ha forutsigbarhet for oljebransjen, men vil ikke åpne for oljeaktivitet i de sårbare områdene utenfor Lofoten. Partiet jobber også for mer miljøvennlige båter, biler og fly, blant annet ved et CO2-fond for tungtransporten.

Men: –Vi sier nei til avgiftsøkninger for dem som ikke har et alternativ til bilen, sier Vedum, som også er opptatt av å bruke skogen aktivt til å binde opp CO2.

3 hjertesaker:

 • Å stoppe sentraliseringen og sikre tjenester nært folk
 • Økt produksjon av trygg mat i hele landet
 • Nei til salg av Norge

Kan gå i regjering med: Går til valg på en «Sp/Ap-basert» regjering.

_________________________________________________________________________________

SV: leder Audun Lysbakken . Foto: Øistein Norum Monsen
SV: leder Audun Lysbakken . Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer

Slik vil SV styre Norge

Skole og utdanning: SV har tre hovedprioriteringer. Den ene er en lærernorm, med maks femten elever per lærer fra 1-4. trinn og 20 elever per lærer fra 5.-7.

–Det andre er en «tillitsreform», med mer frihet til lærerne og mindre testhysteri, og det tredje er en mer praktisk og variert skole, med blant annet flere timer i praktisk-estetiske fag og en time fysisk aktivitet hver dag, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Helse og eldre: SV vil prioritere penger til helse og omsorg foran skattekutt.

–Vi vil skrote foretaksmodellen for sykehusene, som fører til masse unødvendig byråkrati. Vi ønsker også en bemanningsnorm på sykehjem, og vil stoppe kommersialiseringen av eldreomsorgen for å hindre at eldreomsorg blir business, sier Lysbakken.

Innvandring og asyl: SV mener Norge må ta imot flere kvoteflyktninger. Partiet vil jobbe for å bedre forholdene til barn på flukt i Norge, ved å gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt og jobbe for å redusere bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.

–Vi er opptatt av å forsvare menneskerettighetene, ikke angripe dem. Vi vil gjøre en bedre jobb enn i dag på integrering, deriblant ved å styrke norskopplæringen i mottak foran å kutte den, sier Lysbakken.

Arbeid og skatt: SV vil rigge om skattesystemet ved å øke skatten på høye formuer og inntekter, og senke inntektsskatten for dem som tjener under 600000.

–Vi vil ha mer målrettede tiltakspakker mot steder med høy arbeidsledighet, sier Lysbakken, som også vil bekjempe sosial dumping, styrke fagbevegelsen, skjerpe straffene for arbeidsrettsbrudd, og få bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv.

Klima og Miljø: –Vi vil holde oljedirektørene unna Lofoten, Vesterålen og Senja og andre sårbare områder, og mener Norge ikke skal lete etter mer olje, sier Lysbakken.

SV stiller krav til Ap og Sp om en forpliktende plan om kutt av 330 millioner tonn CO2 neste fire år. Kampen mot plastforurensing i havet har høy prioritet.

3 hjertesaker:

 • Økt barnetrygd
 • Profittfri velferd
 • Støtte arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud

Kan gå i regjering med: Alle partier som vil jobbe for et regjeringsskifte og Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister. SV har stilt fem politiske samarbeidskrav som må innfris før de går inn i regjering igjen.

_________________________________________________________________________________

VENSTRE: Trine Skei Grande
VENSTRE: Trine Skei Grande Vis mer

Slik vil Venstre styre Norge

Skole og utdanning: Venstres førsteprioritet er å bedre lærerne.

–Det skal gjøres ved en massiv satsing på etter- og videreutdanning, karriereveier som gjør dette lønnsomt, og utrulling av femårig lærerutdanning, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

En konsekvens av et slikt lærerløft, håper partiet, er færre nasjonale prøver. Venstre vil også jobbe for å minske byråkratiet og forenkle læreplanene i skolen.

Helse og eldre: Økt kompetanse er nøkkelordet for Venstre også her, og partiet vil jobbe for å øke kompetansen til helseansatte og -ledere i kommunene.

Partiet vil også jobbe for en større satsing på utviklingen av ny velferdsteknologi.

–Jeg er veldig for varme hender i eldreomsorgen, men det er mye man har lyst til å fikse selv også, sier Skei Grande.

Innvandring og asyl: Venstre støttet de fleste innstrammingene fra Frp-regjeringen, men er imot midlertidighet hos barn og fjerningen av rimelighetsvilkåret for internflukt, som særlig har ført til en økning av tvangsreturer til Afghanistan.

Partiet vil at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger enn i dag. I integreringspolitikken er et viktig tiltak for partiet å gi barn fra andre land bedre tilpassede løp i norsk skole.

Arbeid og skatt: – Venstre vil legge til rette for mer gründerskap og småbedrifter, ved å fjerne arbeidsgiveravgiften for de fem første ansatte i en gründerbedrift, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Partiet jobber for mindre byråkrati og forenklinger for småbedriftene. Det innebærer gunstigere skattlegging, deriblant ønsket om en økning i bunnfradraget i formuesskatten for å ikke ramme småbedrifter.

Klima og Miljø: Venstres punkt én er å fortsatt sørge for vern av de sårbare områdene Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeindustrien.

–Punkt to er kutt i utslippene i transportsektoren, ved at elbilfordelene beholdes videre, og at det kommer tiltak som gjør at de store maskinene også går over på miljøvennlig drivstoff, sier Skei Grande.

Punkt tre er å bygge mer jernbane, sier partilederen.

3 hjertesaker:

 • Miljø
 • Skole
 • Småbedrifter

Kan gå i regjering med: Venstre går til valg på en blågrønn regjering bestående av Venstre, KrF, og Høyre.

_________________________________________________________________________________

KrF: Knut Arild Hareide Foto: Thomas Rasmus Skaug
KrF: Knut Arild Hareide Foto: Thomas Rasmus Skaug Vis mer

Slik vil KrF styre Norge

Skole og utdanning: –Det viktigste er flere lærere, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF . KrF går inn for at det skal være maks 15 elever per lærer i 1. – 4. trinn og maks 20 fra 5. 10. De vil ha livsmestring inn på timeplanen, styrket skolehelsetjeneste og økt kamp mot mobbing.

–Vi vil fjerne den tilbakevirkende kraften på kompetansekravet på lærere og ha inn en times fysisk aktivitet i skolen, sier han.

Helse og eldre: Å innfri verdighetsgarantien er KrFs punkt nummer én.

–Eldre skal kunne legge seg og spise til normal tid, dusje og har enerom, understreker Ropstad, som også vil ha bemanningsnorm. Mer penger til kommunene skal sørge for dette.

Dagens ordning med delvis statlig finansiering, skal gi kraftig løft i byggingen av sykehjemsplasser. KrF vil evaluere fastlegeordningen for å sikre nok fastleger.

Innvandring og asyl: KrF står fast ved asylforliket fra 2015, men mener integreringspolitikken er for dårlig.

–Vi vil øke språkopplæringen og aktivitetstilbudet på mottak, spesielt for barn, sier Ropstad.

KrF mener videre at asylsøkere skal få lov å jobbe når ID er avklart, og at ordningen med midlertidig opphold for ungdom mellom 16-18 år bør avvikles.

Arbeid og skatt: KrF vil ha flere arbeidsmarkedstiltak og tiltaksplasser. De vil også øke lærlingtilskuddet til bedrifter for å sikre nok plasser.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet skal trappes opp. Partiet vil redusere selskapsskatten, og vri skatter og avgifter i mer miljøvennlig retning.

–Vi vil senke formuesskatten på arbeidende kapital som maskiner og utstyr, men ikke på luksusvarer, sier Ropstad.

Klima og Miljø: KrF vil fortsatt verne Lofoten, Vesterålen og Senja og de mest sårbare områdene mot olje, og ønsker å senke tempo på oljeutvinningen.

–Vi vil gjøre det billigere å velge miljøvennlig og dyrere å forurense. Fra 2025 skal det kun være lov å selge nullutslippsbiler. I tillegg vil vi bygge ut kollektivtilbudet og gjøre det billigere, sier Ropstad.

3 hjertesaker:

 • Styrke familienes valgfrihet og fleksibilitet
 • Flere lærere for de yngste elevene
 • Nei til sorteringssamfunn og tvillingabort

Kan gå i regjering med: Høyre, Venstre, SP og MDG.

_________________________________________________________________________________

MILJØPARTIET DE GRØNNE: Une Aina Bastholm Foto: Torstein Bøe /NTB SCANPIX
MILJØPARTIET DE GRØNNE: Une Aina Bastholm Foto: Torstein Bøe /NTB SCANPIX Vis mer

Slik vil MDG styre Norge

Skole og utdanning: –Vi vil ha mindre testing, mer fokus på mestring gjennom mer praktiske og estetiske fag og variert læring. Vi ønsker flere lærere. Fordi vi vil sørge for at barna også har tid til fritid, derfor går vi mot heldagsskolen, sier nasjonal talsperson Une Aina Bastholm.

Helse og eldre: De grønne vil ha fokus på folkehelse og forebygging gjennom god tilgang på aktivitet i hverdagen og sunnere mat.

–Vi vil fjerne moms på frukt og grønt. Vi ønsker å styrke det psykiske helsetilbudet for unge og ansette flere helsesøstre. I spesialisthelsetjenesten vil vi ha mindre rapportering og byråkrati, sier hun.

Innen eldreomsorgen er partiet opptatt av å sikre mer aktivitet for de eldre.

Innvandring og asyl: MDG vil reversere Frps innstramninger i flyktningpolitikken.

–Vi vil fjerne direktiver som Frp har innført. Vi vil sikre permanent opphold til enslige mindreårige, forsvare asylretten og rettssikkerheten til asylsøkere, sier hun.

MDG er også imot at statsborgerskap skal kunne trekkes tilbake og vil forhandle med EU. –Vi ønsker en mer rettferdig og human ansvarsfordeling med resten av Europa, sier Bastholm.

Arbeid og skatt: MDG ønsker en «mer rettferdig skattetrapp».

–Det innebærer litt mer personskatt til de rikeste og mindre til de med lavest lønn. Vi vil øke bunnfradraget på formuesskatten og øke den litt på de største formuene, sier hun.

Partiet vil reversere oppmykningen i retten til midlertidig ansettelse og fremme innovasjon og teknologi gjennom avskrivningsordninger og skattefordeler.

Klima og Miljø: MDG sier de i tråd med klimaavtalens mål vil vi kutte klimautslipp med 60 prosent innen 2030.

–Vi vil starte med en gradvis planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten gjennom å stanse mer leting etter olje og gass. Vi vil gjøre det billigere og lettere å både reise og leve miljøvennlig, gjennom blant annet momsfritak på reparasjon og kollektivtransport, sier politikeren.

3 hjertesaker:

 • Omstille Norge vekk fra oljeavhengighet
 • Mer human flyktningpolitikk
 • Sette klima og miljø først på alle områder

Kan gå i regjering med: Alle bortsett fra Frp, om vi får gjennomslag for våre saker, sier Bastholm.

_________________________________________________________________________________

RØDT: Bjørnar Moxnes Foto: Jørn H Moen
RØDT: Bjørnar Moxnes Foto: Jørn H Moen Vis mer

Slik vil Rødt styre Norge

Skole og utdanning: Rødt vil ha maksgrenser for elevantall på alle trinn i skolen.

–I grunnskolen skal det være maks 20 elever i hver klasse. I 1. klasse må det være to lærere i hver klasse når det er mer enn 15 elever. For videregående skole vil vi ha maks 20 elever på studieforberedende linjer og maks 12 på yrkesfag, sier leder Bjørnar Moxnes.

Han sier Rødt ønsker mindre testing og skjemavelde, og en leksefri skole.

–Lekser forsterker forskjeller fordi det gjør elevene mer avhengig av hjelp fra foreldre.

Helse og eldre: Rødt går til valg på profittfri velferd:

–Hver krone bevilget til eldreomsorg, skal gå til eldres beste, ikke privat berikelse, sier Moxnes.

Partiet vil sikre lokalsykehus over hele landet og ha vekk dagens helseforetaksmodell.

–Folkevalgte politikere skal styre sykehusene, ikke direktører i helseforetakene, sier han.

Innvandring og asyl: Moxnes sier Rødt ønsker en mer menneskelig asylpolitikk.

–Vi vil ta imot flere kvoteflyktninger. Vi vil også regulere arbeidsinnvandringen fra EØS som i dag er uregulert for å stanse sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Arbeid og skatt: Rødt vil gjeninnføre forbud mot bemanningsbyråer.

–De erstatter fast ansatte med innleide og sager over bærebjelken i den norske modellen, mener Moxnes.

Økt skatt på store formuer og mulighet til å trekke av hele fagforeningskontingent på skatten, er også Rødt-politikk.

Klima og Miljø: Partiet Rødt vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. De har også planer for oljefondet. – Vi vil bruke oljefondet til å bygge grønn industri, kollektivtransport og lyntog mellom de største byene i Sør-Norge, sier Moxnes.

Partiet vil også ha pilotprosjekter for offshore vindkraft.

3 hjertesaker:

 • Bekjempe Forskjells-Norge
 • Profittfri velferd
 • Trappe ned oljenæring og bygge opp grønne næringer

Kan gå i regjering med: Arbeiderpartiet, SV og Sp.