Slik vil du merke en atomkrig

Dersom India og Pakistan går til krig, kan det bli tidenes største menneskeskapte miljøkatastrofe. Les hvilke økonomiske, politiske og miljømessige konsekvenser det får.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det finnes en rekke troverdige scenarier for at konflikten mellom Pakistan og India utvikler seg til verdens første atomkrig. Amerikansk etterretning beregner at opptil 12 millioner menneskeliv kan gå tapt, og miljøkonsekvensene vil være enorme. Vi har snakket med eksperter på flere felt for å finne ut hvordan vi vil merke en eventuell atomkrig.

Miljø:

Selv ikke ved et worst-case-scenario, har Norge noe å frykte. Om samtlige av landenes atomvåpen blir avfyrt og vinden blåser hitover, er avstanden for stor til at vi merker noe - selv om strålingen kan måles.

- Det er utenkelig at en atomkrig vil få helse- eller miljømessige konsekvenser for Norge, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

Han ønsker ikke å spekulere i hvor stort område atomnedfallet vil påvirke.

- Jo nærmere atomsprengningen man oppholder seg, jo større er konsekvensene. Hvor stort område som er farlig kommer an på blant annet våpentype, detonasjonshøyde og vær, sier beredskapsansvarlig Stig Husin i Statens strålskyddsinstitut i Sverige.

Ekspertene tror de nærmeste nabolandene kan komme til å merke atomnedfallet. Der bombene faller vil en omfattende atomkrig føre til tidenes største menneskeskapte miljøkatastrofe. Hvis de store byene blir bombemål, vil millioner dø umiddelbart og ytterligere av etterskader. Områdene vil være ubeboelige i lang tid.

Økonomisk:

En atomkrig vil mest sannsynlig føre til et økonomisk tilbakeslag i verdensøkonomien. Usikkerheten gjør at folk vil bruke mindre penger og at bedriftene vil være mer tilbakeholdne med å investere.

- En atomkrig vil være atskillig mer merkbar økonomisk enn 11. september, sier samfunnsøkonomi-professor Vidar Christiansen ved Universitetet i Oslo.

På kort sikt vil norsk økonomi merke usikkerheten og bli dratt ned i dragsuget, men en begrenset atomkrig vil neppe føre til alvorlige konsekvenser på lang sikt for Norge. Siden det ikke dreier seg om en oljeproduserende region, vil ikke oljeprisen øke som under Golfkrigen. Derimot vil usikkerheten i verdensøkonomien føre til lavere oljeetterspørsel - noe som får prisen til å synke. Det merker Norge på oljeinntektene og på inntekter fra oljetankflåten.

- Langsiktige konsekvenser kommer an på omfanget av krigen og hva politikerne gjør for å motvirke nedgangen, sier Christiansen.

Dersom nedgangen forsetter som en spiral, vil Norge merke mindre etterspørsel etter våre eksportvarer som metall og fisk. For å motvirke nedgangs-konjunkturen, kan verdens sentralbanker velge å sette ned renta for å stimulere økonomien. Dette kan føre til også lavere rente her hjemme.

Turisme:

Krig og usikkerhet fører til mindre reising, slik vi så etter 11. september. Dette vil særlig gjelde den berørte regionen, men også Norge må regne med færre turister. Det kan være farlig å oppholde seg i India, Pakistan og nabolandene. Derimot er det usannsynlig at det populære ferielandet Thailand vil merke strålinga. Vindene i området går vanligvis vestover, så det kan ikke utelukkes ved en omfattende atomkrig.

- Atomkrig vil være en katastrofe for hele regionen. Selv om det ikke kan påvises helsefarlige konsekvenser, kan en slik hendelse føre til store omveltninger også i landene rundt som ikke opplever atomnedfall, sier kjernefysiker Nils Bøhmer i Bellona.

Det norske utenriksdepartementet fraråder ikke nordmenn fra å dra til India og Pakistan slik situasjonen er nå, men det kan bli aktuelt dersom konflikten opptrappes. De har fått få henvendelser fra bekymrede reisende.

Handelen og Servicenæringenes Hovedorganisasjon har ikke merket en oppsving i avbestillinger på grunn av atomtrusselen.

- Siden 11. september har India og Pakistan vært ansett som ukomfortable reisemål. Den lille gruppen som likevel reiser dit, vil nok betenke seg nå, sier reisebransje-direktør Rolf Forsdahl.

Singh Travels og Tamilian Express har ikke fått mange avbestillinger, og de få som har vært har dreid seg om nordmenn. Norsk-indere og norsk-pakistanere lar seg ikke skremme.

Politisk:

Onsdag begynte den britiske utenriksministeren sine politiske møter i New Delhi for å overtale inderne til å velge en fredelig løsning. Amerikanerne appellerer til begge partene om å dempe ordbruken og unngå krig. Dersom de første atomvåpnene skulle bli avfyrt, vil den diplomatiske aktiviteten bli enda mer intens.

- Det skjer allerede mye i kulissene som vi ikke hører om. Selv en begrenset bruk av atomvåpen vil få enorme politiske konsekvenser, sier forskningssjef Bent Erik Bakken ved avdeling for systemanalyse ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Dersom Pakistan trykker på knappen, vil de bli verdensamfunnets nye pariakaste. India vil også bli holdt ansvarlig for å ha presset nabolandet til å bruke atomvåpen.

- Behandlinga av Irak og Libya blir bare barnemat når det gjelder reaksjonene på atomvåpenbruk. Saddam Hussein vil bli ansett som en snill gutt i forhold til statslederen som velger å avfyre kjernefysiske våpen, sier Bakken.

Stormaktene vil sette alt inn på å stanse atomkonflikten dersom den bryter ut, men det er lite trolig at noen land vil risikere sine soldater ved å gripe inn.

- Det er ikke trolig at det vil bli noen fredsopprettende operasjon dersom det blir atomkrig, sier direktør Sverre Lodgaard i Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Han tror at Norges rolle i konflikten kan bli å bistå med humanitær hjelp når krigen er over.

- Det vil gå ut bud til det internasjonale samfunnet om å bistå med hjelpearbeid, og det vil forventes at Norge hjelper til. Det tror jeg også vi kommer til å gjøre, sier NUPI-direktøren.

Nato kan bli involvert under eller etter en atomkrig, men da er det mest trolig at Norge vil få en svært liten rolle - omtrent som nå i Afghanistan.