Slik vil en krig ramme

I en hemmeligstemplet rapport konkluderer FN med at en USA-ledet krig mot Irak vil føre til sult, epidemier og død for opp mot 10 millioner av sivilbefolkningen i Irak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

RAPPORTEN, som ble lagt fram før jul, er hemmeligstemplet fordi generalsekretær Kofi Annan fryktet at detaljerte planer for hjelpetiltak fra FNs side kunne gi Irak inntrykk av at organisasjonen anså våpeninspeksjonene som nytteløse, og en krig mot Irak som uunngåelig.

Verdens helseorganisasjon anslår at antall drepte i kamphandlinger vil være 100000 mennesker, mens 400000 vil dø som en indirekte følge av krigen. Når antallet blir så høyt, skyldes det delvis, ifølge WHO, at «utbrudd av sykdommer av epidemisk karakter er svært sannsynlig». Det gjelder i første rekke kolera og dysenteri.

I rapporten heter det også at så mange som 500000 mennesker vil trenge medisinsk behandling i større eller mindre grad som direkte og indirekte følge av kamphandlingene.

MATVARESITUASJONEN VIL også bli kritisk for millioner av mennesker. Det gjelder særlig mer enn to millioner alvorlig eller moderat underernærte barn under fem år, og en million gravide og ammende kvinner.

«Storparten av befolkningen er nå fullstendig avhengig av regimet for å få tilfredsstilt hovedtyngden av, eller alle, basisbehov», heter det.

Det advares også om at den humanitære krisen vil bli langt verre enn under den forrige Golfkrigen, fordi mer enn ti år med FN-sanksjoner har gjort befolkningen nesten helt avhengig av matutdelingen staten nå står for. I dag er rundt 24 millioner mennesker avhengige av disse matrasjonene.

«I motsetning til situasjonen i 1991 har de ingen mulighet til å klare seg hvis de ikke får tilgang (til maten fra regjeringen), sanksjonsregimet har bidratt til å øke avhengigheten av staten som den nesten eneste matleverandøren.»

FN ANSLÅR AT hovedinnsatsen for hjelpeprogrammene vil bli konsentrert i den sørlige delen av Irak, hvor så mange som 5,4 millioner mennesker vil ha behov for øyeblikkelig hjelp.

Samtidig blir det pekt på at man må finne alternative ruter for å få fram mat til 3,7 millioner mennesker i tre kurdisk administrerte provinser i nord.

Flyktningstrømmen vil også representere et alvorlig problem. Det blir anslått at minst 900000 mennesker vil flykte til Iran, mens ytterligere 50000 vil ta seg over grensa til Saudi-Arabia. 130000 flyktninger bor allerede i flyktningleirer inne i Irak. I tillegg vil det komme en flom av fordrevne som vil trenge hjelp internt i Irak.

Det blir også pekt på at en krig vil stanse oljeproduksjonen i landet, og at elektrisitetsforsyningen vil bli betydelig redusert.

KAPASITETEN TIL Å fortsette distribusjonen av matrasjoner i det FN-overvåkede matprogrammet kan bli umuliggjort fordi amerikanske styrker i den innledende fasen av krigen vil ødelegge, eller blokkere, veier, jernbane, bruer og havner.

FNs barnefond, FNs matvareprogram og FNs høykommissær for flyktninger lagrer nå mat, ulltepper, telt og annet utstyr i varehus i Iran og andre land som grenser til Irak, for mer enn en halv million mennesker. Organisasjonen har også bedt om ca. 280 millioner kroner fra flere land for å gjennomføre de mest nødvendige forberedelsene.

Ved en eventuell krig anslår FN-tjenestemenn at kostnadene for hjelpetiltakene vil være flere titalls milliarder kroner.

Det hemmeligstemplede dokumentet er skaffet til veie av Menonitt-sektens FN-kontor, og er lagt ut på Internett av ei studentgruppe ved universitetet i Cambridge.

Hele dokumentet kan finnes på

http://www.casi.org.uk/info/undocs/war021210.pdf.<