Slik vil Erna løfte de svakeste

Setter inn ekstraressurser til rus, psykiatri, barnevern og voksne med lese- og skrivevansker.

ERNAS HJERTEBARN: Høyrelederen vil prioritere løft for fire svake grupper i samfunnet: de som sliter psykisk, rusavhengige, voksne dyslektikere og barnevernsbarn. Her mer rektor Randi Tallaksen og elevene Kristina Novakovic og Klara Gosli på Uranienborg skole. Skolen underviser alle 8. klassinger i psykologisk førstehjelp. Foto: Jo Straube/ Dagbladet.
ERNAS HJERTEBARN: Høyrelederen vil prioritere løft for fire svake grupper i samfunnet: de som sliter psykisk, rusavhengige, voksne dyslektikere og barnevernsbarn. Her mer rektor Randi Tallaksen og elevene Kristina Novakovic og Klara Gosli på Uranienborg skole. Skolen underviser alle 8. klassinger i psykologisk førstehjelp. Foto: Jo Straube/ Dagbladet.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dersom hun kommer til makten, lover Erna Solberg å prioritere fire svake grupper i samfunnet: Barnevernsbarn, voksne med lese- og skrivevansker, de med rusproblemer og de som sliter psykisk.

- Det finnes noen hull i samfunnets sikkerhetsnett. De må vi tette. Når man først havner utenfor, er det vanskelig å komme inn igjen, sier Erna Solberg.

Psykologisk førstehjelp
Nylig besøkte hun Uranienborg skole i Oslo, der skolepsykolog Monica Beer Prydtz og helsesøster Solveig Strand driver et pilotprosjekt for å lære 8. klassinger å utføre psykologisk førstehjelp på seg selv.

- Mange barn og unge har det ikke bra, og det ser vi på skolen. I en undersøkelse fra Ung i Oslo har 35,5 prosent av jentene og 26,8 prosent av guttene oppgitt at de har følt seg ulykkelige, triste eller deprimerte den siste tida, forteller Prydtz.

Derfor lærer de elevene om røde tanker, som er de negative, og grønne, som er positive.

- Det hjelper når man klarer å ta ut de røde tankene og fokusere på de grønne, sier elevene Klara Gosli og Kristina Novakovic, som nå er 9. klassinger.

Nettopp denne typen lavterskeltilbud ønsker Erna Solberg å se flere av.

- Psykisk helse er vårt største folkehelseproblem. Det er viktig å styrke den enkeltes mulighet til å mestre sitt liv. Dette arbeidet er mye viktigere i skolehelsetjenesten enn veiing og måling. Med tidlig innsats unngår man å fylle opp de negative statistikkene, sier Solberg.

Hun vil pålegge kommunene til å stille med allmennpsykologer, og sørge for statlig medfinansiering. Samtidig vil hun øremerke penger til spesialisthelsetjenesten. En eksakt prislapp er ikke satt.

Mer til rus Erna Solberg lover også øremerkede penger til rusomsorg i kommunene. To milliarder mer i løpet av de neste fire årene. Hun etterlyser bedre sammenheng i rusomsorgen og mer fokus på resultater.

- Folk må få et tilstrekkelig langt opplegg til at de klarer å mestre rusen. Man må bli opptatt av resultater og et bedre ettervern. Det tar tid å komme seg tilbake. Nå legges det ned så mange institusjoner. Man måler aktivitet, ikke resultater. Aldri har så mange fått så lite behandling, sier Solberg.

Skole for barnevernsbarn Under en tredjedel av barnevernsbarna fullfører videregående skole. Erna Solberg mener det gjør det enda vanskeligere for disse barn å møte verden, og at det handler om å sørge for at barna ikke blir kasteballer i systemet.

- Primærkommunen har ansvar for grunnskolen, fylkeskommunen for videregående og staten for institusjonen. Barnevernsbarna passer ikke alltid inn i forvaltningsnivåene. Vi vil legge penger på bordet for mer målrettet opplæring, en til en eller i små grupper. Det koster ikke mye, mellom 30 og 50 millioner kroner, kanskje 100, sier Erna Solberg.

Voksenopplæring Den fjerde målgruppa er voksne med lese- og skriveproblemer.
- Det å ikke ha gode nok kvalifikasjoner, er en viktig årsak til utenforskap. Folk blir hemmet i å bruke talentet sitt, med påfølgende psykiske plager. Vi vil gi voksne basisopplæring i lesing og skriving i jobben, sier Solberg. Pris: 25 millioner kroner.