Slik vil Høyre farge Kommune-Norge grønt

Blågrønt er den nye Høyre-fargen, ifølge Nikolai Astrup.

GRØNNE BYER: I Oslo skal alle busser gå på bærekraftig biodrivstoff eller være batteridrevne innen 2020. Slik kan kommunene drive fram klimavennlig transport og skape etterspørsel etter bioenergi og grønne tjenester, sier Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
GRØNNE BYER: I Oslo skal alle busser gå på bærekraftig biodrivstoff eller være batteridrevne innen 2020. Slik kan kommunene drive fram klimavennlig transport og skape etterspørsel etter bioenergi og grønne tjenester, sier Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Med sykkelveier, ladestasjoner, kollektivtrafikk på strøm og biodrivstoff og klimavennlig byutvikling skal Høyre-styrte kommuner bli de grønneste.

- Det er ingen motsetning mellom grønn politikk og blå politikk, tvert imot. Det handler om å ta markedet i bruk i miljøets tjeneste og bevare miljøet for kommende generasjoner, sier Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup til Dagbladet.

Han sier at Høyre-styrte kommuner skal gå i spissen for bedre kollektivtrafikk, sterkere satsing på sykkel- og gangveier, miljøvennlige bygg, raskere utfasing av fossilt brensel i bygg og anlegg og miljøvennlig avfallshåndtering.

Forsterke klimaforliket Alle kommunale kjøretøy skal ha null- eller lavutslipp. Kommunene må legge til rette for en stedsutvikling der behovet for bil er minst mulig. Med slike tiltak vil kommunene bidra til å forsterke det nasjonale klimaforliket.

- Å løse klimautfordringen er ikke slutten på noe godt, men starten på noe bedre. Det gir bedre byluft, bedre kollektivtilbud, tettere og hyggeligere stedsutvikling og i mange tilfeller lavere driftsbudsjetter, sier Astrup.

Astrup skal lede et nytt utvalg i Høyre som skal utvikle partiets klimapolitikk, ikke minst med tanke på kommunevalget neste år.

- Det er viktig at Høyre som regjeringsparti fortsetter å utvikle politikken. Det er en lærdom vi har trukket etter at vi satt i regjering sist. Vi gjennomførte det vi sa vi skulle gjøre, men vi klarte ikke å fornye og utvikle oss underveis. Mange vil mene at de rødgrønne begikk samme feilen som oss, og gikk tom. Høyre skal være det viktigste politiske verkstedet i Norge. Derfor har vi satt ned flere utvalg for å utvikle politikken. Vi trenger kontinuerlig påfyll, sier Astrup.
 
Bruke innkjøpsmakt Klimutvalget jobber nå med en miljøpolitisk veileder til kommunene og fylkeskommunene.

- Det handler dels om tiltak kommunene selv kan gjøre, dels om tiltak kommunene skal legge til rette for. Det offentlige foretar hvert år innkjøp for 400 milliarder. Det betyr at kommunene har enorm makt til å stille miljøkrav og på den måten bidra til å utvikle markedet for miljøvennlige bygg, varer og tjenester.

- At Oslo kommune nå har passivhus som standard ved alle nybygg, bidrar til å utvikle hele byggebransjen. Samtidig er det god økonomi for kommunen at driftskostnadene ved miljøbygg og miljøvennlige tjenestebiler er betydelig lavere enn før. Da 40 år gamle Økern Sykehjem i Oslo ble rehabilitert, sank energiforbruket med nesten 70 prosent. Det er det penger å spare på, sier Astrup.

Kommuner og fylkeskommuner kan også kreve at innkjøp av nye busser og ferger skal væremiljøvennlige. Det er bra både for det lokale bymiljøet og for å redusere klimagassutslippene, mener han.

Biobusser I Oslo skal alle busser gå på bærekraftig biodrivstoff eller være batteridrevne innen 2020. Slik kan kommunene drive fram klimavennlig transport og skape etterspørsel etter bioenergi og grønne tjenester.

Mange steder er det nå private som løper foran. Se bare på ASKO, som nå bygger Norges største solcelleanlegg på sentrallageret i Vestby. Det er ingen grunn til at det offentlige skal være en sinke, mener Astrup.

- Så Høyre skal bli et grønnere parti?

- Høyre er et grønt parti. Mange partier kaller seg grønne i dag, men det betyr ikke at de har de beste løsningene. Miljøpartiet De Grønne mener for eksempel at all reallønnsvekst skal tas ut i fritid. Med en slik løsning blir vi alle fattigere, og samfunnets evne til å opprettholde velferden og bidra til et grønt skifte blir betydelig redusert. Det er en dårlig løsning.

Blått ansvar Høyre mener det ikke trenger å være en motsetning mellom vekst og klimahensyn, men veksten må være bærekraftig. De blå har et spesialt ansvar for å farge landet grønt, fordi vår politikk bygger på generasjonsperspektivet.

- Det er ikke bare økonomien vi skal overlate i bedre stand til våre etterkommere. Det hjelper lite med god økonomi, hvis miljøet ikke er godt ivaretatt. Det er en av grunnene til at Høyre-styrte Oslo har tatt på seg en lederrolle i miljøpolitikken. Det er ikke uten grunn at Oslo flere ganger har vært i finalen i konkurransen om å være Europas beste miljøby, sier Astrup.

Utstillingsvindu - Oslo er på svært mange områder et miljøpolitisk utstillingsvindu for andre kommuner, selv om det fortsatt finnes områder der Oslo må bli bedre. Det gjelder for eksempel sykkelsatsingen. Det arbeidet er nå i gang, fortsetter Astrup.

- Hva vil dette koste?

- Å bygge ut kollektivtrafikken i de store byene vil koste mer enn kommunene selv vil klare å bære. Derfor er det helt avgjørende at regjeringen for første gang har lovet 50 prosent statlig finansiering av store kollektivprosjekt. Det vil gjøre det mulig å realisere helt nødvendige kollektivtiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

- Mange av de andre tiltakene har også en kostnad, men de vil betale seg over tid. Det gjelder for eksempel miljøbygg. Ingen er så langsiktige som kommunale byggherrer. Gevinsten kommer raskere enn man tror.

- I Oslo klarte vi å fase ut fossil oljefyring på bare fire år, og vi er nesten ferdig med å miljøsertifisere alle byens 750 virksomheter. Mesteparten av dette arbeidet gjøres over virksomhetenes ordinære budsjetter, og bidrar også til å redusere kostnadene over tid. God ressursforvaltning er både økonomisk og miljøvennlig, fastslår Nikolai Astrup.

BLÅBRØNN/Høyre mener det ikke trenger å være en motsetning mellom vekst og klimahensyn, men veksten må være bærekraftig. De blå har et spesialt ansvar for å farge landet grønt, fordi vår politikk bygger på generasjonsperspektivet, sier Nikolai Astrup. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
BLÅBRØNN/Høyre mener det ikke trenger å være en motsetning mellom vekst og klimahensyn, men veksten må være bærekraftig. De blå har et spesialt ansvar for å farge landet grønt, fordi vår politikk bygger på generasjonsperspektivet, sier Nikolai Astrup. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer