Slik vil hun hindre at sjefen overvåker deg ulovlig

- Det er alvorlig dersom folk blir ulovlig overvåket på arbeidsplassen, sier arbeidminister Anniken Huitfeldt.

KRITISK TIL ULOVLIG OVERVÅKING PÅ ARBEIDSPLASSEN: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet
KRITISK TIL ULOVLIG OVERVÅKING PÅ ARBEIDSPLASSEN: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Foto: Torbjørn Grønning / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet)I går skrev Dagbladet om en fersk LO-rapport som viser at norske arbeidstakere utsettes for til dels massiv overvåking på jobben.

Les også: «Slik overvåker sjefen deg» (krever abonnement)

At stadig flere arbeidsgivere bruker satelitter, bærbare dataenheter, kameraer og GPS-er for å følge med på sine ansatte, kan få alvorlige konsekvenser.

I 2010 ble Jørn Roar Hansen Rollstad sparket som sjåfør i et renovasjonsfirma etter at arbeidsgiveren hadde overvåket ham ulovlig.

Og det er ikke lett for hverken arbeidgivere eller arbeidstakere å forstå hva som er lovlig eller ulovlig overvåking, noe Dagbladet omtalte i går.

Nå lover arbeidsminister Anniken Huitfeldt et nytt og bedre regelverk som skal være til hinder for ulovlig overvåking i arbeidslivet.

- Alvorlig - Det er alvorlig dersom folk blir ulovlig overvåket på arbeidplassen. Arbeidsgivere står ikke uten videre fritt til å overvåke sine ansatte, fastslår Huitfeldt.

Datatilsynet opplever nå en markant økning i antall henvendelser om overvåking på jobben, særlig knyttet til kameraovervåking. Men tilsynet ser også en økning i antall henvendelser knyttet til GPS-bruk og spørsmål knyttet til innsyn i eller sletting av ansattes e-post.

- Når det gjelder kameraovervåking har vi ved tilsyn sett eksempler på at kameraer fanger opp for mye eller at det er satt opp kamera på steder hvor dette ikke er greit, uttalte direktør Bjørn Erik Thon til Dagbladets nettutgave i går.

Myndighetene har de siste åra forsøkt å imøtekomme denne relativt ferske trenden.

Den nye arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft i 2006, fikk et eget kapittel om kontrolltiltak på arbeidsplassen. I 2009 ble det fastsatt regler som verner arbeidstakers e-poster mot innsyn fra arbeidsgiver. I 2010 fikk Arbeidstilsynet tilsynsmyndighet om kontrolltiltak på arbeidsplassen.

Varsler regelendringer - Inntil da måtte arbeidstakerne selv håndheve reglene. Det vil si at de måtte gå til sak mot arbeidsgiver hvis de mente seg ulovlig overvåket på jobb, sier Anniken Huitfeldt.

I februar 2011 besluttet Arbeidsdepartementet å be tilsynsmyndighetene og arbeidslivets parter om en oversikt over tilstanden. I november 2012 ble det nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe, hvor partene, Arbeidstilsynet, Datatilsynet og departementet sitter. 

I løpet av kort tid skal gruppa levere en rapport som skal vise kunnskapen på området, identifisere mulige mangler ved regelverket samt komme med forslag til tiltak for å bedre kunnskapsnivået i arbeidslivet om dette. 

- Det vil nok komme forslag til regelendringer, sier Anniken Huitfeldt til Dagbladet.