STRAMMER INN: Arbeidsmiinister Anniken Hauglie (H) legger fram innstramminger i flyktningers trygderettigheter mandag. FOTO: Terje Pedersen / NTB Scanpix
STRAMMER INN: Arbeidsmiinister Anniken Hauglie (H) legger fram innstramminger i flyktningers trygderettigheter mandag. FOTO: Terje Pedersen / NTB ScanpixVis mer

Slik vil hun strippe flyktninger for «særordninger»

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) opphever særrettigheter i folketrygden og vil innføre botidskrav for kontantstøtte. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Regjeringen foreslår å oppheve de fleste særrettighetene for flyktninger i folketrygden. I tillegg foreslås det å øke botidskravet for en rekke ytelser til fem år.

Det ble klart da arbeidsminister Anniken Hauglie (H) presenterte regjeringens forslag til innstramminger for flyktninger.

Det innebærer at de fleste særrettighetene for flyktninger i folketrygden oppheves.

I dag får flyktningene medlemskap i Folketrygden fra første dag. Det gir dem rett til full alderspensjon og andre trygde- og velferdsytelser uten opptjeningstid.

Nå får de istedet samme rettigheter som nordmenn som har oppholdt seg i utlandet i lang tid, og som ikke har opptjente trygderettigheter.

- Øker arbeidsincentivene


Regjeringen ønsker også å erstatte alderspensjon og uføretrygd med behovsprøvd supplerende stønad.

I tillegg vil Hauglie skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for en rekke forskjellige ytelser, deriblant alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, og aleneforeldre-stønad.

Det innføres dessuten krav om fem års botid for kontantstøtte.

- Vi mener disse forslagene både vil øke arbeidsinsentivene, sikre langsiktig bærekraft, skape et rettferdig system, og hindre vridninger av asylsøkerstrømmen, sa Hauglie på en pressekonferanse mandag.

Hun foreslår blant annet også at det skal bli vanskeligere å motta norske trygdepenger fra utlandet. I dag er regelen at man ikke kan oppholde seg i utlandet i mer enn 90 dager uten å tape trygdeytelser. Hauglie vil halvere antallet dager til 45.

Skjerper kontrollen

For å skjerpe kontrollen, skal NAV få mulighet til å kalle inn folk som mottar ytelser på møter fire ganger i året istedet for to.

- Det skal bli vanskeligere å eksportere stønad, sa arbeidsministeren på pressekonferansen.

Bakgrunnen for endringene er de økte asylankomstene i fjor, og at norske myndigheter over flere år har «særbehandlet» personer som kommer til Norge som flyktninger.

Arbeidet ble startet av daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) da flyktningkrisa eskalerte i fjor høst.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er ifølge NTB kritisk til innstrammingene, som de mener vil ramme særlig de svakeste blant flyktningene.

Forslagene Hauglie la fram mandag, vil bli sendt ut på høring og deretter tilbake til Stortinget.