Slik vil Kristin bruke oljemilliardene

Sjekk revidert budsjett her

REVIDERT:Kristin Halvorsen bruker totalt 130 milliarder kroner i statsbudsjettet etter dagens siste justeringer i revidert. Foto: SCANPIX
REVIDERT:Kristin Halvorsen bruker totalt 130 milliarder kroner i statsbudsjettet etter dagens siste justeringer i revidert. Foto: SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Finansminister Kristin Halvorsen bruker samlet 130 milliarder oljemilliarder i budsjettet.
I revidert budsjett vil Halvorsen bruke 9,5 milliarder kroner mer for å dempe den kraftige økningen i arbeidsledigheten.

- Vi styrker kommuneøkonomien, vi øker antallet studieplasser og setter inn flere arbeidsmarkedstiltak, sier finansministeren i en pressemelding.

Forventer større ledighet
I revidert statsbudsjett bruker regjeringen mye penger på å gjøre det de kan for at ikke så mange skal bli arbeidsledige. Men finansministeren er smertelig klart over utsiktene.

- Vi kan ikke utelukke at den registrerte arbeidsledigheten vil komme over 100.000, sier Halvorsen.

• Regjeringen foreslår at nivået på arbeidsmarkedstiltak for arbeidssøkere med moderat bistandsbehov økes med 1000 plasser i gjennomsnitt for 2009.

• Totalt bruker regjeringen 180 millioner kroner på nye tiltak for arbeid. Av dette går 30 millioner kroner til dagpenger.

Satser stort på studier
Det kanskje største grepet Halvorsen gjør er å bruke 180 millioner kroner på å opprettet så mye som 4200 nye studieplasser.

• Totalt vil regjeringen opprette 3000 nye studieplaser på høyskoler og universitet. I tillegg opprettes 800 nye skoleplasser på høyskolene og 400 fagskoleplasser

• Regjeringen vil bruke 40 millioner kroner på innkjøpskonsortier for kjøp av kraft for å bedre rammevilkårne for krafintensiv industri.

• Øker basisbevilgningene til universitetene og høyskolene med 80 millioner kroner

- Budsjettet for 2009 er det mest ekspansive på over 30 år, og impulsenen fra finans- og pengepolitikken er sterkere i Norge enn i de aller felste andre land. Vi har handlet raskt og kraftig for å dempe virkningene av finanskrisen og det internasjonale tilbakeslaget på produksjon og sysselsetting, sier Halvorsen.

Slik vil Halvorsen bruke pengene:

• Kommunene får tilført 1 milliard kroner mer over budsjettet og 1,4 milliarder mer i regjeringens krisepakke

• Innovasjon Norge får 219 millioner kroner og 1 milliard kroner i økt ramme for lavrisikolån

• Posten Norge AS får et løft med 518 millioner kroner til kjøp av ulønnsomme post- og banktjenester

• Forsvarets utenlandsoperasjoner får 505 millioner kroner mer

• Regjeringen foreslår å bruke 296 millioner på innvandring og integrering

• Regjeringen gir 300 millioner kroner til å sikre gode mottakstilbud for enslige, mindreårige asylsøkere og gir 200 millioner kroner til økte utgifter til drift av statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

• 200 millioner kroner går til et ekstraordinær investeringspakke for landbruket

• 150 millioner kroner til et næringsfond for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Grane og Vefsn. Formålet med pengene er å redusere ulempene ved vern av Vefsnavassdraget.

• 99,8 millioner kroner til fjerning av skipsvrak og berging av skip. Blant annet skal deler av pengene brukes til «Murmansk» og til å dekke utgifter til aksjonen etter grunnstøtinge av «Crete Cement».

• 60 millioner kroner til ulike tilak i forbindelse med skred og flom. Dette gjelder sikringstiltak mot kvikkleireskred i Bøle, i Skien og i Namsos.

Skatt og avgifter:

Regjeringen foreslår noen mindre endringer i skatte- og avgiftsreglene for 2009.

• Arbeidsgivere kan nå gi gaver opp til tusen kroner uten at det må betales skatt. I dag er denne grensa 600 kroner.

• Retten til redusert el-avgift for fjernvarmeprodusenter utvides til også å omfatte fjernvarmebedrifter som kan legge fram konsesjon fra NVE.

• Tomtefestere får lavere dokumentavgift. Det er den faktiske innløsningssummen som skal benyttes til å beregne avgiften, ikke markedsverdien.

• Konsernbidrag til eller fra særskattepliktige selskaper, skal gjøres skattefrie for mottakeren, dersom de ikke gir fradragsrett for giveren.

• Rederiskatteordningen endres slik at selskaper med gjenværende skattekreditter fra tidligere ordning, skal kunne stille sikkerhet til fordel for nærstående.

• Eksportutvalget for fisk blir unntatt fra beskatning fra og med 2006.