Slik vil Siv bremse arbeidsløsheten

Foreslår over 900 millioner kroner til en rekke ulike tiltak på Sør- og Vestlandet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet): I formiddag presenterte finansminister Siv Jensen revidert nasjonalbudsjett for 2016 under en pressekonferanse.

- I budsjettet for 2016 la regjeringen et godt grunnlag for å møte omstillinger vi står overfor. Mange piler peker i riktig retning for Norge, startetJensen.

- Vi foreslår nå nye målrettede tiltal rettet mot Sør- og Vestlandet, fortsatte finansministeren, som la til at utviklingen i norsk økonomi er todelt.

- Lavere enn forutsett Jensen forteller at hun nylig var i Møre og Romsdal, der hun så hvordan enkelte bedrifter var preget av svakere kronekurs, mens andre ikke.

- Oljeprisen har steget, men nivået er lavt sammenliknet med tidligere. Det ventes en oppgang i prisen, men den blir lavere enn vi så for oss i høst, sier Jensen.

Tradisjonen tro har det vært en rekke lekkasjer fra budsjettet (se egen faktaboks), men det har likevel vært knyttet spenning til hva Jensen ville presentere. Det gjelder spesielt hva regjeringen har å tilby av tiltak mot arbeidsledigheten.

Nye tiltak - Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, sier finansministeren under pressekonferansen.

- Regjeringen foreslår over 900 millioner kroner til en rekke ulike tiltak på Sør og Vestlandet, sier Jensen, og ramser opp en rekke eksempler som disse pengene skal gå til:

• Et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet.

• En rekke engangstiltak innen vedlikehold, fornying og investeringer på veger og jernbane på Sør- og Vestlandet.    

• Et engangstilskudd på 50 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. Midlene skal fordeles mellom Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.      

• Å øke bevilgningen til DEMO 2000 med 50 millioner kroner. Programmet støtter prosjekter i petroleumssektoren, og retter seg spesielt mot leverandørindustrien.      

• 1 000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår.

- Flytte arbeidskraft - Permitteringer vil gi bedrifter mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft, og regjeringen foreslår derfor å gi et mer fleksibelt bruk av dagpenger, sier hun blant annet - og viser til at permitteringsordningen utvides slik at det blir mulig å få dagpenger i 52 uker mot 30 uker nå.

Dette er hovedpunktene i budsjettet:

• Oljepengebruken økes med 10,4 milliarder kroner.

• Forventet arbeidsløshet oppjusteres til 4,7 prosent i 2016 og 4,6 prosent i 2017.

• Privat konsum forventes å øke med 1 prosent, offentlig konsum med 3 prosent.  

• Regjeringen foreslår å bevilge over 900 millioner kroner til tiltak mot arbeidsløshet på Sør- og Vestlandet, herav 250 millioner til kommunalt vedlikehold. I tillegg opprettes 1.000 nye tiltaksplasser.  

• Utgiftene på asylfeltet øker med 1,3 milliarder kroner.  

• Tilskuddet til kommunene økes med 3 milliarder kroner, hvorav 2,5 milliarder øremerkes utgifter til flyktninger og asylsøkere.  

• Antall asylankomster nedjusteres fra 33.000 til 25.000. Bevilgningen til mottaksapparatet kuttes med 800 millioner kroner.  

• Overføringene av ikke-øremerkede midler fra staten til kommunene, såkalt frie inntekter, kuttes fra 4,7 til 3,4 milliarder kroner. Kommunene får likevel netto driftsresultat på 3 prosent på grunn av større skatteinngang enn forventet i 2015.

(NTB) 

Hun forteller at regjeringen forventer en økning i arbeidsledigheten i oljerelaterte næringer, og at målet er å flytte arbeidskraft fra oljeinduistrien over i annen privat virksomhet.

- Nå har vi vekst i sysselsettingen i store deler av landet, påpeker Jensen.

- Grunn til bekymring Hun snakker også om boligprisene:

- Boligprisene har falt i Stavanger, men steget i Oslo. Selv om mange boligkjøpere ser lyst på framtida i budrundene, kan det være grunn til en viss bekymring når boligprisene fortsetter å stige så raskt etter en lang periode med oppgang, sier Jensen, og viser til at man i andre land har sett at sterk vekst har gitt fall i boligprisene.

- Det kan også ramme oss. Vi opplevde en tilsvarende situasjon på slutten av 1980-tallet og 90-tallet. Også da var husholdningenes gjeld høy og boligprisfallet forsterket da en nedgang i den norske økonomien.

- Pengepolitikken gir viktige bidrag. Norges Bank satte ned renten før påske, og andre banker fulgte etter, fortsetter Jensen, som sier dette var nyttig.

- Men det er ikke gitt at renta vil fortsette å holde seg like lav som nå, presiserer hun.

Samlet sett anslås bruken av oljepenger i 2016 til 206 milliarder kroner, noe som er 10 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i fjor høst.

Skatt- og avgift Når det gjerlder skatte- og avgiftssaker foreslår regjeringen  at kommunene skal få adgang til å frita fritidseiendom for eiendomsskatt, og at at eiendomsskattesatsen ved første gangs utskriving på bolig og fritidsbolig ikke kan settes høyere enn to promille.

Iverksettelsen av flypassasjeravgiften er utsatt med to måneder fra 1. april til 1. juni.    

Regjeringen foreslår også å la skattebegrensningene også gjelde for trinnskattens trinn 1 og 2, og ikke bare for skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift slik reglene er nå.    

I tillegg foreslår regjeringen at det innføres et fritak for uttaksmerverdiavgift når næringsmidler/matvarer gis bort på veldedig grunnlag. Fritaket vil gjelde fra 1. juli 2016.    

Regjeringen vil i forbindelse med budsjettet for 2017 komme tilbake med et forslag til en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Det tas sikte på at ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2016.

Nedjusterer Regjeringen nedjusterer anslaget for hvor mange asylsøkere som forventes å komme til Norge i år.

REVIDERT BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen legger onsdag fram revidert nasjonalbudsjett. Foto: Tomm W. Christiansen / Dagbladet
REVIDERT BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen legger onsdag fram revidert nasjonalbudsjett. Foto: Tomm W. Christiansen / Dagbladet Vis mer

Mens de i fjor høst la til grunn at det ville komme 33 000 asylsøkere, legges det nå til grunn 25 000 asylankomster. 

Utgiftene til innvandring og integrering øker likevel med 1,3 milliarder kroner. Det skyldes at bosettingen av flyktninger går raskere enn forventet, skriver Finansdepartementet i budsjettet. I tillegg er det nå flere enslige, mindreårige asylsøkere i omsorgssentrene.

Prosjekter Som Dagbladet skriver onsdag har det vært ventet at det reviderte budsjettet inneholder friske penger til bygge- og vedlikeholdsprosjekter på Sør-og Vestlandet.

Det dreier seg om prosjekter som kan settes igang og skape arbeidsplasser raskt.

Under pressekonferansen forteller Jensen at regjeringen vil gi et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet skal fordeles til kommuner med høyere andel arbeidsledige enn resten av landet. 

Opposisjonen på Stortinget har i forkant krevd nye milliardtiltak for å motvirke arbeidsløshet, særlig på Sør- og Vestlandet som er spesielt hardt rammet av krisa i olje- og gassektoren.

Regjeringen svarer altså med noen mindre og kortsiktige tiltak, noe opposisjonen trolig ikke vil være fornøyde med.

Dette var budsjettlekkasjene:

Revidert nasjonalbudsjett legges fram onsdag 11. mai kl 11. Dette er kjent så langt:

• 1.000 flere tiltaksplasser per måned i andre halvår for å motvirke veksten i arbeidsledigheten.
• Permitteringsordningen utvides slik at det blir mulig å få dagpenger i 52 uker mot 30 uker nå.
• Dagpengereglene endres for å gjøre det enklere å kombinere ledighetstrygd med utdanning.
• 65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart.
• Ytterligere 50 millioner til programmet Demo 2000, som støtter teknologiprosjekter i olje- og gassnæringen.
• 150-200 millioner til kommuner på Sør- og Vestlandet med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.
• 30 millioner til prosjektet «Saving Oseberg», som dokumenterer tregjenstander fra Osebergfunnet.
• 21 millioner til å utvide ordningen med bostøtte for flyktninger i bokollektiv.
• 12 millioner til dialoggrupper for å redusere vold i og utenfor asylmottak.
• 4 millioner til at flyktninger skal kunne lage skolelunsj.
• 320 millioner til kommunene til bosetting av flere flyktninger og enslige asylbarn.
• 800 millioner kroner mindre til mottaksapparatet for asylsøkere. Pengene tas fra fjorårets ekstrabevilgning på 2 milliarder kroner.
• 21 millioner i ekstrabevilling til opprydding i kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal etter ekstremværet Synne i fjor vinter.
• 10 millioner til informasjonskampanje om hjerneslag.
• Momsfritak for butikker som gir bort mat til veldedige formål.
• Økt låneramme til Det internasjonale valutafondets (IMF) låneordninger for lavinntektsland til om lag 7 milliarder.
• Forslag til mandat for et nytt statlig fond med en forvaltningskapital på 20 milliarder til investeringer i selskaper som utvikler og bruker grønn teknologi.
• Midler til en videre utredning av forskningsparken Ocean Space Centre i Trondheim.
• 10 millioner ekstra til Redningsselskapet for å hindre at redningsskøyter blir tatt ut av drift.
• Regjeringen snur og tar to produkter for stomiopererte tilbake i blåreseptordningen. Kuttet som reverseres, anslås til 8,5 millioner kroner.
• 5 millioner kroner ekstra til egne integreringsmottak hvor asylsøkere kan komme raskt i gang med norskopplæring og arbeidspraksis.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer