Slik vil Stortinget gjøre Norge tryggere

22.juli-komiteen med 14 antiterror-forslag.

INNSTILLING: 22. juli-komiteen redegjør for sin antiterror-tiltak i dag. Foto: KRIPOS / Scanpix
INNSTILLING: 22. juli-komiteen redegjør for sin antiterror-tiltak i dag. Foto: KRIPOS / ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I dag la Den særskilte komité, 22.juli-komiteen, fram sin innstilling til regjeringen etter sitt arbeid om angrepene 22. juli.

Les hele innstillingen her.

Komiteens leder Knut Arild Hareide (Krf) la nettopp fram deres 14 forslag som etter eget utsagn skal skape et tryggere Norge:

Forslagene varierer fra ønsker om forbedret kriminalitetsforebygging og lokal terrorberedskap til ønsker om gjennomgang av PSTs kompetanse til ønsker om bedre varslingsrutiner mellom landets ulike politidistrikter.

• De krever en forsterka og overordna plan mot terror i Norge.

• De ber om et tettere og bedre samarbeid mellom politi og forsvar. Terskelen må senkes for at politiet skal ta kontakt med Forsvaret:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å bevisstgjøre politiledere om viktigheten av å raskt be om bistand fra Forsvaret eller andre ved større hendelser».

• De ønsker en plan og midler til helikopterberedskapsbasen på Rygge. Ber om midler for det i revidert nasjonalbudsjett.

• Det er ønskelig med en gjennomgang når det gjelder politidekning og hvor lang responstid politiet skal ha.

• De ønsker gjennomgang av retningslinjer for skyting-pågår-instruksen. Ber regjeringen gå gjennom retningslinjene og kompetansen hos politiet.

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjene for «skyting pågår"», samt gjennomgå opplærings- og oppfølgingstilbudet til ansatte i politiets operative avdelinger for å sikre at disse er i stand til å håndtere situasjoner hvor sivile angripes med våpenmakt», heter det i punkt 14.

I innstillingen kommer det indirekte kritikk mot politiets varslings-systemer og -rutiner.

I forslag nummer åtte heter det:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre bedre informasjonsutveksling mellom politidistriktene ved store hendelser.»

Og i nummer tolv:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå dagens system med varsling til landets politidistrikt ved riksalarm og særlig vurdere innføring av et mer moderne alarmsystem som kan varsle flere sentrale politiledere i tillegg til sentralene ved politidistriktene.»

- Formålet med innstillingen er ikke å komme med kritikk, selv om vi forstår at det kan oppfattes slik. Formålet med innstillingen er at den skal være kontstruktiv og at den skal kommentere mangler, sier Frps Anders Anundsen til Dagbladet.

Dagbladet skrev i går at regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå straffelovens regler om tilregnelighet.

22. JULI-KOMITEEN: Knut Arild Hareide og 22. juli-komiteen redegjorde for sitt arbeid i dag. Foto: Line Brustad
22. JULI-KOMITEEN: Knut Arild Hareide og 22. juli-komiteen redegjorde for sitt arbeid i dag. Foto: Line Brustad Vis mer