SLIPPER MED ETT ÅR:  Barnevernet og Bufetat slipper med å betale ett års husleie for de tomme lokalene i Eidsvoll omsorgssenter, har Fornyingsdepartementet nå bestemt. Foto: nyebilder.no.
SLIPPER MED ETT ÅR: Barnevernet og Bufetat slipper med å betale ett års husleie for de tomme lokalene i Eidsvoll omsorgssenter, har Fornyingsdepartementet nå bestemt. Foto: nyebilder.no.Vis mer

Slipper å betale for tomt barnevernhus likevel

Fornyingsdepartementet griper inn. Ber Statsbygg redegjøre for «en rekke andre saker» også.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Bufetat slipper likevel å betale husleie i 15 år til for den tomme barneverninstitusjonen på Eidsvoll.

Det var utleieren Statsbygg som hevdet at Bufetat ikke hadde anledning til å heve den 20 år lange kontrakten til tross for at barnevernet og Bufetat ikke hadde bruk for Eidsvoll omsorgsenter til unge asylsøkere mer enn de første fire årene av leietrakten.

Etter nesten ni måneders vurdering av husleietvisten til 7,6 millioner kroner i året, har nå Statsbyggs «eier» Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) slått fast at Bufetat har rett til å heve leieavtalen etter ett år, som er i disse dager.

Det var magasinet Fontene som tok opp husleiekrangelen mellom de to offentlige foretakene i midten av februar.

Restleie: 129,4 millioner Da sto Statsbygg på sitt, og først etter at artiklene om saken om pengesluket på Eidsvoll sto på trykk torsdag i Fontene og Dagbladet, ble Statsbygg og Bufetats «foresatte» Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet klar over at det var kommet en avgjørelse.

Dersom avtalen skulle stått ved lag, måtte Bufetat betalt 129,4 millioner kroner i husleie og for vaktmester og strøm fram til 2028.

- Vi har selvfølgelig ikke hatt noe ønske om at Eidsvoll omsorgssenter skal stå tomt i 15 år til. Vår oppgave er å sørge for at eiendommen og de store verdiene som er lagt ned der, blir best mulig ivaretatt, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg til Dagbladet.

- En rekke andre kontrakter Statsbygg ba sin eier om en avklaring av leietvisten i et brev 31. mai i fjor. Svaret er datert først nær ni måneder etter - 22. februar i år.

Etter pålegg fra FAD i samme brev, skal nå Statsbygg skaffe oversikt over «en rekke andre husleiekontrakter» der Statsbygg og Bufetat er i samtaler om oppsigelser, slik departementet uttrykker det i det ferske brevet.

- Er det tilfeldig at departementet svarer først nå når media har begynt å se på saken ?

- Hva som ligger bak FADs saksbehandling vet ikke vi, men det har nok vært en komplisert sak å konkludere i. Et slikt vedtak gjelder ikke bare Eidsvoll omsorgssenter, men også mange andre tilsvarende leiekontrakter rundt omkring i landet. Det er en slik oversikt vi skal samle nå, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg til Dagbladet.

- Over ett år Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat) sorterer under statsråd Inga Marte Torkildsens departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Dagbladet har spurt den politiske ledelsen i departementet om Bufetat har tatt opp som et problem at FAD har brukt lang tid på å avklare hva Statsbygg skal gjøre med slike leiekontrakter.

- Bufetat tok opp saken med departementet for over ett år siden. Dette var grunnen til at Eidsvoll og Søvik omsorgssentre ble navngitt i revidert nasjonalbudsjett 2012. Departementet og Bufdir mente det måtte ligge et Stortingsvedtak til grunn for at Bufetat skulle kunne gå ut av kontrakten. Etter det har det vært en lang og grundig dialog mellom BLD og FAD om hvordan kontraktene skal tolkes, svarer statssekretær Kjetil Andreas Ostling i en e-post.

- Er det vedtakene om færre mindreårige asylsøkere til Norge som er årsak til at Bufetat blir stående med bygg de ikke trenger?  

- Når færre enslige barn under 15 år kommer til Norge, trenger vi færre omsorgsplasser, er statssekretærens skriftlige svar.