Slipper fengsel

Den 17-årige gutten drakk en halv kasse øl og en kvart liter vodka - før han lånte en uregistrert bil. Ferden gikk gjennom både by og tettbygd strøk, før han etter fem kilometer ble stoppet av politiet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette kvalifiserer ikke til ubetinget fengsel, mener tre av de fem høyesterettsdommerne, som har dømt i saken. Gutten slipper med 20 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.

En dommer, som kom i mindretall, mener faktisk at hans kolleger, som utgjør flertallet, med dette sender ut et dårlig signal til norsk ungdom.

Episoden skjedde ved midnatt en fredag, og under deler av turen hadde 17-åringen en passasjer med.

Tilhørte flertallet

Dommer i Høyesterett er retningsgivende for norske domstoler. Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith tilhørte for øvrig flertallet.

Høyesterettsdommer Magnus Matningdal, som kom i mindretall, ville ilegge ubetinget fengsel i 16 dager. Han skriver i premissene om mulige følger av flertallets beslutning:

- Det vil etter min mening gi et uheldig signal overfor denne aldersgruppen om man anvendte betinget fengselsstraff i en sak som denne.

Dommen er enestående, for så vidt som det ikke foreligger avgjørelser i Høyesterett som i saksforhold er direkte sammenliknbare med 17-åringens tilfelle.

Fikk fengsel først

Ifølge flertallet skal det foreligge særlige grunner for å dømme en 17-åring til ubetinget fengsel i en promillesak.

Flertallet mener at det ikke er tilfelle i denne saken.

I forhørsretten i Haugesund ble 17-åringen dømt til ubetinget fengsel i 16 dager og en bot på 5000 kroner. Han anket til lagmannsretten, som omgjorde straffen til 20 dagers betinget fengsel. Statsadvokat Tormod Haugnes anket til Høyesterett over straffeutmålingen - og påsto ubetinget, men tapte altså.

Promillen til 17-åringen var 1,38 en time etter kjøringen.