Sliter med matte og naturfag

Norske elever har blitt stadig svakere i realfag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Elever i land vi vanligvis liker å sammenlikne oss med, skårer langt bedre enn de norske elever i realfagene. Både på 4., 8. og 10. trinn ligger norske elever etter i matematikk og naturfag. Fjerdeklassingene våre ligger også langt etter vårt eget nivå i 1995, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Norske elevers leseferdighetene tilsvarer omtrent gjennomsnittet, bortsett fra at fjerdeklassingene skårer noe lavere enn elever i land vi sammenlikner oss med. Likevel ser det ikke helsvart ut. Engelskkunnskapene er nemlig relativt gode i et internasjonalt perspektiv.

Resultatene kommer fram i artikkelen Norske skoleelevers kompetanse i et internasjonalt perspektiv , som inngår en ny SSB-publikasjon med tittelen Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse .

Artikkelen presenterer resultater i lesning, matematikk, engelsk og naturfag og generell problemløsning. Dataene er hentet fra PISA (Programme for International Student Assessment, TIMSS (Trends In International Mathematics and Science Study) og PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), samt fra en engelskundersøkesle i regi av EU.