Skredet i Gjerdrum

Slo alarm etter dette

I 2008 dro hydrolog Steinar Myrabø på befaring i skredområdet i Gjerdrum. Etterpå ba han om at all bygging i området ble stanset. Disse bildene viser hvorfor.

SLO ALARM: Hydrolog Steinar Myrabø slo alarm og mente utbyggingen i Gjerdrum burde stanses, bildene hans viser hvorfor. Bilder: Steinar Myrabø Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Våren 2008 sto de første boligene i Nystulia klare. Siden 2003 var det blitt planlagt for boliger i sentrumsområdet i Ask i Gjerdrum. Store områder vegetasjon ble hogget ned, dalen ble fylt igjen for planering og området ble klargjort for bygging.

I 2008 sto de første boligene i det nye boligfeltet klare. Kort tid etterpå, i april 2008 kom vårflommen til Gjerdrum. Det gjorde at Tistillbekken og en sidebekk gjennom boligfeltet fikk unormal høy vannføring, som førte til store erosjonsskader.

- Utbyggingen bør stanses

Live-published photos and videos via Shootitlive

Steinar Myrabø var da leder i lokallaget av Naturvernforbundet og ansatt som sjefingeniør og hydrolog i Jernbaneverket. Spesialfeltet hans var, og er, avrenning og overvannshåndtering i forbindelse ved utbygginger.

- Det er et hardt slag, men vi har ventet på det, sier ordfører Anders Østensen etter den tunge beskjeden fra politiet kom. Video: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer

«Utbyggingen i Nystulia bør stanses» var Myrabøs konklusjon etter en befaring i området i 2008. Han mente den pågående utbygginga i boligfeltet som raste ut nå tolv år seinere, var hovedårsaken til flomproblemene og erosjonsskadene.

Han mente det ikke var gjennomført tiltak for å samle opp og forsinke overflate- og avløpsvann. Advarselen fra 2008 er allerede blitt omtalt av NRK og Romerikes Blad etter skredet grytidlig onsdag.

Dagbladet har også sett varselet fra kommunen som gikk til utbyggeren. Der henstilles utbyggeren til å iverksette umiddelbare tiltak for å hindre videre erosjon. Det ble sendt fra Gjerdrum kommune til utbyggeren like etter varselet fra Myrabø.

STOR UTBYGGING: Bildet til venstre viser området i Ask i 2004. 16 år etterpå, i 2020, skjedde det store inngrep der det nå har rast. Flere av husene nederst i boligfeltet Nystulia gikk med i skredet. Foto: Norgeskart
STOR UTBYGGING: Bildet til venstre viser området i Ask i 2004. 16 år etterpå, i 2020, skjedde det store inngrep der det nå har rast. Flere av husene nederst i boligfeltet Nystulia gikk med i skredet. Foto: Norgeskart Vis mer

- Taler for seg selv

Men nå har også Myrabø og Naturvernforbundet funnet fram bildene fra området etter flommen i 2008. Det viser heftige skader.

BEKK: Steinar Myrabø mener vannmengdene kan ha gravd ut mer og mer av leirgrunnen. Han sier det er for tidlig å konkludere at kvikkleireskredet er forårsaket av erosjon og vann. Foto: Steinar Myrabø
BEKK: Steinar Myrabø mener vannmengdene kan ha gravd ut mer og mer av leirgrunnen. Han sier det er for tidlig å konkludere at kvikkleireskredet er forårsaket av erosjon og vann. Foto: Steinar Myrabø Vis mer

- Bildene taler for seg selv og viser årsaken til at det ble varslet til kommunen og noe seinere til media om fare for kvikkleireskred etter vårflommen i 2008, med mye erosjon og utvasking i området. En trenger ikke være fra Naturvernforbundet eller fagperson for å skjønne at en bør varsle om slike hendelser som potensielt kunne utløst et kvikkleireskred, sier Steinar Myrabø til Dagbladet.

Den erfarne hydrologen og hydrogeologen mener det var gode grunner til å varsle i 2008.

- Bekken kom ovenfra Ask sentrum og vasket ut mye løsmasser gjennom boligområdet. Det og den økte vannføringen førte til å veldig mye erosjon også nedenfor boligområdet der bekken var lukket. Bekkelukkingen ble utvasket og ødelagt. Jeg varslet om at kommunen måtte ta tak og gjøre noe, som for eksempel å bygge fordrøyningstiltak, fjerne bekkelukkingen og revegetere i områdene langs hele bekkestrekningen, sier han.

- Fare

Myrabø bodde på tidspunktet i nærheten av Ask.

- Det var tydelig utvasking i området. Det var potensiell fare da, fordi vannet gravde så mye i massene, sier han.

DRENERING: Det som egentlig skulle vært dreneringsrør ble ødelagt som følge av erosjon og småras. Vannet fant derfor nye veier ved utbyggingen i 2008. Foto: Steinar Myrabø
DRENERING: Det som egentlig skulle vært dreneringsrør ble ødelagt som følge av erosjon og småras. Vannet fant derfor nye veier ved utbyggingen i 2008. Foto: Steinar Myrabø Vis mer

Før utbyggingen av boligfeltet, var det mye vegetasjon og en naturlig ravinedal i store deler av boligfeltet. Nå er deler av den rast ut.

- Det var en dyp dal der vannet kom ut, sier Myrabø.

Eget varsel

Han sier man ikke kan konkludere med at erosjon og økte vannmengder førte til det katastrofale leirskredet 30. desember. Så langt er sju personer funnet døde i raset, mens tre personer fortsatt er savnet.

- Men det burde blitt tatt tak i, så kunne det ikke vært en mulig årsak til et ras. Det ble ikke gjort som vi foreslo, og bildene viser at det heller ikke ble gjort erosjonssikring, sier han.

GRAVDE SEG NED: Bekken gravde ut store masser under flommen i 2008. Hydrolog og hydrogeolog Steinar Myrabø mener det burde blitt gjort flere tiltak på tidspunktet. I midten vises en tidligere dreneringskum. Foto: Steinar Myrabø
GRAVDE SEG NED: Bekken gravde ut store masser under flommen i 2008. Hydrolog og hydrogeolog Steinar Myrabø mener det burde blitt gjort flere tiltak på tidspunktet. I midten vises en tidligere dreneringskum. Foto: Steinar Myrabø Vis mer

- Tenkte du på ditt eget advarsel da du fikk vite om skredet?

- Ja, selvfølgelig. Jeg håper det ikke er det som forårsaket det. Jeg vet heller ikke hvilke tiltak som ble gjort etter 2008. Men ut fra det vi så der våren og høsten det året, var det ikke gjort noen.

Etterforskes

Det jobbes nå med etterforskningen av saken, der politiet har hovedansvaret for å finne ut hvordan skredet har skjedd og hvem som kan være juridisk ansvarlig.

SLO ALARM: Hydrolog og tidligere leder av lokallaget i Naturvernforbundet, Steinar Myrabø. Foto: Privat
SLO ALARM: Hydrolog og tidligere leder av lokallaget i Naturvernforbundet, Steinar Myrabø. Foto: Privat Vis mer

Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber samtidig med å hente inn informasjon om tidligere varsler, rasfare og byggeprosessen i Nystulia, som går tilbake til 2003.

Ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen (Ap), sier til Dagbladet at det er vanskelig for kommunen å svare på om varselet fra hydrolog Myrabø ble fulgt opp etter 2008.

- Det er kommet mange synspunkter og meninger der ute. Kommunens generelle holdning har alltid vært å samarbeide uten at man har forsøkt å utfordre tiltak eller sikringer. Ting skal etterforskes og fagetatene skal jobbe med dette framover. Ingen imøteser disse svarene mer enn vi gjør som kommune, sier han til Dagbladet.

Utbygger av prosjektet, Odd Sæther, sier han aldri ville bygget ut om det ikke ble vurdert som trygt.

- Jeg bor i nærheten selv og har hatt unge og familie her. Det hadde ikke vært tema å gjøre noe som ikke er trygt. Det som har vært viktig har vært å stabilisere området, sier Sæther.

- Hjelper politiet

EVAKUERER: Her evakuerer redningsmannskapene ved jordskredet i Gjerdrum. Video: NRK Vis mer

- Vi skal ha en ganske bestemt oppfatning av noe før vi begynner å forholde oss til alt som er sagt før, og vil ha en klar framstilling av hva som har skjedd først.

Han sier kommunen vil bidra alt de kan i politiets etterforskning.

- Vi kommer til å stille opp med alt vi har for å få svar. Vi er rammet som kommune, og vil sette pris på svar som kan hjelpe oss å styre en kommune som ligger på leire, sier han.

- Men kan du svare på om det kom et varsel fra Myrabø i 2008 og hvorvidt dette ble fulgt opp?

- Det skal det komme svar på etterhvert, sier ordfører Østensen.

- Akuttfase

14 bygninger med 31 boenheter er slukt av bakken. Tusen innbyggere er evakuert og enda flere er uten strøm, vann og fungerende kloakk.

- Vi er fortsatt i en akuttfase, men beveger oss over i en mer langsiktig fase for å få på plass en tjenesteproduksjon. Samtidig vil vi framskaffe all relevant dokumentasjon i saken for å bidra til å skape et mest mulig oppklarende bilde av hva som har skjedd, sier han.

NGI har gitt råd gjennom byggeprosessen, og deres foreløpige gjennomgang tyder på at byggingen er gjort etter gjeldende krav.

DRAMATISK: Hør historien om da Magnus Ekkjestøl (35) våknet av et brak, og så hele hagen forsvinne foran stuevinduet. Reporter: Silje Førsund. Video: Christian Roth Christensen Vis mer

I de totalt elleve rapportene kommer det fram detaljer om sikringstiltak som ble planlagt og utført.

NGI opplyser at de gjennom flere tiår har undersøkt grunnforholdene i Gjerdrum kommune. I området som nå er evakuert, er det flere byggesaker hvor NGI og andre aktører har gjort vurderinger av grunnen. NGI har tirsdag ikke kunnet svare på om Steinar Myrabøs varsel ble fulgt opp eller om man gjennomførte tiltakene han da foreslo.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer