Slo barna med tresleiv etter råd fra menighet

Et ektepar i Hordaland er dømt for å ha slått to av barna sin etter råd fra en frikirkelig menighet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet): De fysiske overgrepene skjedde over en periode på fire år. Ifølge den ferske dommen fra Nordhordland tingrett hadde foreldrene søkt råd om barnoppdragelse i menigheten de gikk i. Dette skjedde i form av samtaler med eldre i menigheten. Foreldrene fulgte rådene om at fysisk avstrafflelse var effektivt for å markere at barna hadde gått over en grense.

- Den metoden som ble anbefalt, var ris på bar bak med redskaper. Hånden skulle ikke nyttes, da den var til for å gi kjærtegn. De tiltalte har erkjent at de fulgte dette rådet, ifølge retten.

Ifølge tiltalen ble barne slått med en tresleiv.

I tingretten er faren som den sentrale i overgrepene dømt til fengsel i 75 dager. 30 dager er gjort betinget med en prøvetid på to år. Mora er dømt til betinget fengsel i 60 dager med en prøvetid på to år.

Fysisk straff I premissene skriver dommerne at det faktum at den fysiske avstraffelsen skjedde etter råd fra menigheten, ikke er et moment retten tillegger vekt.

- Foreldrene har et selvstendig ansvar for oppdragelsen av egne barn og har en selvsagt plikt til å sørge for at oppdragelsen skjer innenfor lovens rammer. Når straffutmålingen her er vanskelig, er det fordi foreldrene har tatt lærdom av det som har skjedd.

De har inngått en avtale med barneverntjenesten og har tatt avstand fra bruk av vold fremover. Det er intet som tyder på
at dette nå har gjentatt seg. Familien synes å ha vært i en livskrise og retten vil gi uttrykk for at barneverntjenesten må følge denne familien nøye.

Far dominant Særlig mor synes å være sliten og mangle overskudd, skriver retten. Familien har kun en inntekt. Dette kombinert med omsorgsansvaret for fire barn gjør at retten vegrer seg sterkt for fullt ut bruk av ubetinget fengsel. Det vil bare gå ut over barna.

Mora er svært dominert av sin mann og hun har ikke maktet å stå i mot bruk av fysisk makt når han har krevd det, selv om hun egentlig har vært imot, skriver retten.

Hun har og ved enkelte anledninger skånet barna ved ikke å fortelle om ulydighet hos barna til sin mannnettopp for å skåne barna for de reaksjoner dette kunne avstedkomme. Retten tar et visst hensyn til det når hele dommen for henne gjøres betinget, ifølge tingretten.

Erkjennelse I formildende retning legges det og vekt på at foreldrene har gitt en forklaring som har spart barna for mistanken om ikke å
bli trodd. De har stort sett forklart seg overensstemmelse med det barna har forklart.

- Selv om de ikke har erkjent straffeskyld har det lettet presset på barna og gjort gjennomføringen av saken enklere. For faren er saken likevel for alvorlig til at dommen fullt ut gjøres betinget, konkluderer dommerne.